BESTAANSREDE

Akademia is ʼn Christelike, klassieke en onafhanklike hoëronderwysinstelling
vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe.

VISIE

Akademia streef daarna om ʼn akademiese tuiste te bied waar sowel die denke
as die hart gevorm word met die oog op ʼn betekenisvolle en vrye toekoms.

 

Akademia se waardes

Geloof, hoop en liefde

Akademia is ʼn universitêre ruimte waar die vrug van die Christelike geloof uitgeleef word deur liefde vir God en medemens. Die geloof in God Drie-enig bied hoop op ʼn beter lewe nou en tot in ewigheid.

Rentmeesterskap

Ons bou voort op wat ons vanuit die verlede ontvang het om dit in ʼn beter toestand aan die geslag wat kom oor te gee.

Pionierskap

Akademia word gekenmerk deur die deurlopende pionierswerk wat deur die studente en personeel van die instelling gelewer word.

Verbondenheid

Akademia is verbonde aan die gemeenskappe. Dit is ʼn verbondenheid wat deur vriendskap en geregtigheid, in die konteks van elke individu wat tot sy of haar reg kom, gekenmerk word.

Die strewe na kennis en wysheid

Akademia strewe na die uitbouing van kennis en wysheid. Die strewe na kennis en wysheid word nie afgesluit nie, maar dui in aansluiting by die Klassieke universiteitswese op ʼn eindelose avontuur en opgawe.

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwysinstelling is

Terwyl Akademia ’n moderne, toekomsgerigte hoëronderwys-instelling is

sluit sy tegelyk by die Klassieke universiteitswese en die opvoedingsideale ten grondslag daarvan aan.

EMBLEEMOMSKRYWING
VOLLEDIGE BEGRONDING