Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe

Dienste(Web)-36
Dienste(Web)-21
Dienste(Web)-22

Fakulteit Geesteswetenskappe

Fakulteit Geestes-wetenskappe

Dienste(Web)-32

Fakulteit Natuurwetenskappe

Fakulteit Natuur-wetenskappe

Dienste(Web)-31

Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Regsgeleerdheid

Dienste(Web)-27

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
loopbaan te verseker.

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte hoëronderwys binne bereik van voornemende studente.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE