Gereelde vrae en antwoorde

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn via die “Doen aansoek”-portaal plaas. Laat sowat 20 minute vir die aansoekproses toe.

Stap 1 Skep ʼn profiel

Hierdie proses vind slegs een keer plaas. Klik op “Teken aan” en dan op “Skep profiel”.

Stap 2 Voltooi die inligting soos versoek, en skep ʼn wagwoord wat aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet ʼn hoofletter bevat
 • Moet kleinletters bevat
 • Moet ʼn syfer bevat
 • Moet ʼn spesiale karakter (– ! @ # $ % & *) bevat
 • Moet in totaal ten minste agt karakters bevat

Stap 3 Klik op “Skep my profiel”

Stap 4 Voltooi die persoonlike inligting en kies “Stoor”.

Stap 5 Klik op “My aansoeke”.

Stap 6 Klik op “Skep aansoek”.

Stap 7 Voltooi die persoonlike inligting wat gevra word en klik op “Stoor”.

Stap 8 Voltooi al die velde en heg die nodige dokumente aan.

Stap 9 Onthou om aan die einde op “Dien aansoek in” te klik.

Indien jy uitteken voordat al die inligting voltooi is, kan jy weer op ʼn latere stadium by jou inteken en die volgende stappe volg:

 • Kies “Teken aan” by die “Doen aansoek” skakel op Akademia se webblad.
 • Voltooi die inligting.
 • Kies dan “Teken aan”.
 • Klik op “My aansoeke”.
 • Klik op die afpyltjie aan die regterkant en klik “Voltooi aansoek”.
 • Jy kan dan voortgaan en jou aansoek voltooi.

Om jou aansoekstatus te volg, teken in en besigtig die volgende onder “Aansoekstatus”:

Aansoek – Dit beteken dat jou aansoek nog nie ingedien is nie.

Onthou om op “Dien aansoek in” te klik sodat jou aansoek ingedien kan word

Die ander fases van die aansoekproses:

Keuring – Tydens hierdie fase word jou aansoek voorberei om aan die keuringspaneel voorgelê te word.

Indien die dokumente nie korrek is nie sal jy ʼn e-pos ontvang wat dit aandui. Jy kan enige tyd inteken en die dokumente gaan regstel. Klik “Volgende” onderaan die aansoek en volg die stappe tot by die foutiewe/ontbrekende dokumente.

Onthou om weer op “Dien aansoek in” te klik.

Registreer – jou aansoek is afgehandel

Volg die stappe om weer in te teken en klik dan op die “Studeer by Akademia” dokument. Volg die instruksies in die dokument om jou Bevestiging van Registrasie en Studentekaart te vind.

 • Kies “Teken aan” by die “Doen aansoek” skakel op Akademia se webblad.
 • Voltooi die inligting.
 • Kies dan “Teken aan”.

Voorlopig – Voornemende studente wat tans in graad 12 is sal hierdie status sien wanneer hulle voorlopig goedgekeur is. Indien jy hierdie status sien, maar nog nie jou voorlopige goedkeuringsbrief ontvang het nie, stuur asb. ʼn e-pos na registrasie@akademia.ac.za.

Onvolledig – Hersien jou aansoek. Die dokumente wat tydens jou aansoek ingedien is, is foutief; lees gerus die e-pos wat in dié verband gestuur is. Indien jy nie die e-pos ontvang het nie, kyk asb. in jou gemorsposlêer vir ʼn e-pos wat vanaf stelsel@akademia.ac.za gestuur is.

Navrae of probleme kan gestuur word na registrasie@akademia.ac.za

Toelatingsvereistes vir graadstudies

Toelatingsvereistes vir elke kwalifikasie verskil. Soek op die Akademia-webblad by Inligting > Kwalifikasies na die kwalifikasie waarin jy belangstel en klik dan op die ‘Toelatingsvereistes’-opsie onderaan die ter sake bladsy.

Studente wat reeds matriek behaal het

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat of staat van uitslae deur Umalusi uitgereik
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies indien van toepassing

Tans Graad 12-student

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Jongste Graad 11- of 12-punte (soos van toepassing)

Jy moet die Departement van Basiese Onderwys kontak. Hiermee die kontakbesonderhede:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu-Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende, geslaagde module(s) aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke module(s) vrystelling kry.

MEER INLIGTING

Die module is deel van ’n goedgekeurde kurrikulum wat deur die Raad vir Hoër Onderwys geakkrediteer is. Dit is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikula by openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle dit gaan toeken. Elke aansoek word op eie meriete beoordeel

Stuur ʼn e-pos aan jou betrokke programadres jou registrasie te kanselleer.