Wat kan ek studeer?2018-10-19T08:00:49+00:00

Wat kan ek studeer?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou toekomstige loopbaan te verseker.

GRAADKWALIFIKASIES

Die Baccalaureusgraad in Bestuursrekeningkunde bemagtig die student om die beginsels van bestuursrekeningkunde te verstaan en om dié beginsels in die praktyk te verstaan. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van bestuursrekeningkunde, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek en korporatiewe bestuur.

LEES MEER

Die Baccalaureusgraad in Ekonomie en Regte bemagtig die student om die beginsels van Ekonomie en Regte te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel en toepassing in die praktyk. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of regte.

LEES MEER

Die Baccalaureusgraad in Finansiële Beplanning bemagtig die student om die beginsels van ekonomie, beleggingsbestuur en finansiële beplanning te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in beginsels en praktyk van ekonomie, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, verskillende aspekte van sakebestuur en beleggingsbestuur en aanverwante dissiplines. Die student word ook voorberei vir verdere studies in ekonomie of finansiële bestuur.

LEES MEER

ʼn Toepaslike graadkwalifikasie as wegspringplek vir ʼn suksesvolle werksloopbaan, word al belangriker in die moderne kennisekonomie. Nie net dui navorsingsresultate daarop dat gegradueerdes wat werkloos is slegs ʼn baie klein deel van die werkloosheidspoel in enige land uitmaak nie, maar dat gegradueerdes in die werksplek gemiddeld groter inkomste verdien as mense daarsonder.

Graadstudies is daarop gemik om vir studente ʼn stewige teoretiese onderbou te gee van die studieveld. By Akademia poog ons om ons studente ook in hul menswees te ontwikkel sodat suksesvolle student die arbeidsmark met selfvertroue en volwassenheid kan betree.

LEES MEER

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou.

Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

LEES MEER

HOËR SERTIFIKATE

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol te kan uitvoer. Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ‘n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

LEES MEER

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde bemagtig die student om rekeningkundige praktyk te verstaan en om basiese rekeningkundige funksies suksesvol te kan uitvoer. Kennis van rekeningkundige praktyk stel studente in staat om ‘n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir eenvoudige finansiële en kosteberekeningsprosesse en die gepaardgaande omgewing.

LEES MEER

GEVORDERDE DIPLOMA

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van Projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur.

LEES MEER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER