Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde rus ʼn student toe met ʼn fundamentele begrip omtrent belasting, bestuursrekeningkunde, finansiële rekeningkunde en ouditering. Hierdie kwalifikasie berei ʼn student voor vir ʼn suksesvolle loopbaan in boekhoukunde.

WAT KAN EK MET MY HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE DOEN?

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde is ʼn praktykgerigte program op NKR-vlak 5. Dit gee ʼn suksesvolle student toegang tot verdere diploma- en graadstudie in die rekeningkundige wetenskap. Ná die voltooiing van hierdie program, sal ʼn student klerikale boekhoufunksies suksesvol kan verrig.

Die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (Financial Sector Conduct Authority – FSCA), voorheen bekend as die Finansiëlediensteraad (Financial Services Board – FSB), erken die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde ingevolge hul geskiktheidsvereiste. Dit beteken dat studente wat die kwalifikasie voltooi het, voldoen aan die FAIS se wetlike vereiste vir ʼn kategorie I-finansiëlediensteverskaffer, verteenwoordiger en sleutelindividu.

WAT BEHELS DIE PROGRAM?

NKR-vlak 5

130 krediete

SAKO-nommer: 86487

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse afstandsmodel

KWALIFISEER EK OM ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE TE STUDEER?

MODULES

Die module bied aan studente kennis van finansiële rekeningkunde, asook die toepassing van hierdie beginsels in ’n organisasie.

Die module bied aan studente kennis en vaardighede om kosterekeningkundige beginsels toe te pas.

Die module bied aan studente ’n begrip vir die basiese beginsels van ekonomiese besluitneming, ekonomiese wisselwerking en hoe die ekonomie in geheel funksioneer.

Die module bied ’n begrip vir inligtingstelsels wat in ’n sakeomgewing toegepas word.

Die module rus studente toe met kennis en vaardighede om basiese belastingbeginsels toe te pas.

Die module behandel die beginsels en prosesse wat met eksterne oudit verband hou.

Die module weerspieël die wetlike raamwerk vir sakeondernemings en behandel die grondslag van kommersiële aktiwiteit. Dit sluit wetlike aspekte oor kontrakte en indiensneming in, asook die finansiering, administrasie en bestuur van maatskappye.

Die module bied die kennis en vaardigheid om algemene berekeninge wat in sakeondernemings gedoen moet word, toe te pas.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van een jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is drie jaar.

Toelatingsvereistes

  • Nasionale Senior (NSS) wat diploma- of hoër sertifikaat-studies spesifiseer met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.
  • OF vlak-4 beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.

Programkoste vir 2025

Jaar een: Vanaf R42 250

Handboeklyste word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

Nauurse afstandsmodel: Semester 1

Nauurse afstandsmodel: Semester 2

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE TE STUDEER