Akademia staan vir die idee van ’n selfstandige Afrikaanse universiteitswese

Met u hulp sal ons dit verwesenlik. Raak gerus op een of meer van die volgende maniere betrokke.

FINANSIËLE EN ANDER SKENKINGS

Finansiële bydraes stel Akademia in staat om ’n omvattende residensiële kampus op te rig. Om ’n finansiële bydrae tot Akademia te lewer, hetsy per gereelde debietorder, eenmalig of andersins, stuur asseblief ’n e-pos na vriende@akademia.ac.za.

Ook ander bydraes, soos versamelings, Africana, beelde, kunswerke en meer kan ’n waardige tuiste by Akademia vind. Stuur ook in hierdie verband gerus ’n e-pos na vriende@akademia.ac.za.

KUNDIGHEID

Indien u kundigheid op ’n bepaalde terrein aan Akademia beskikbaar wil stel, stuur gerus ’n e-pos na vriende@akademia.ac.za. Omdat ons stelselmatig uitbrei kan nie alle aanbiedinge onmiddellik benut word nie, maar selfs in die geval dat Akademia vir eers op ander sake moet fokus, sal u goedgesindheid vir Akademia tot aansporing dien.

BEURSE

Persone of ondernemings wat beursgeld vir akademiese opleiding gee kan heelwat belastingvoordele geniet. Kontak ons by vriende@akademia.ac.za as u belangstel om op hierdie manier betrokke te raak.

BEMARKING

Bring Akademia gerus onder die aandag van voornemende studente. Indien u in ‘n posisie is om hiermee te help en graag bemarkingsmateriaal of ander inligting wil ontvang om te versprei, kontak vriende@akademia.ac.za.

ANDER

Wil u op ’n ander wyse bydrae? Stuur ’n e-pos met u voorstel na vriende@akademia.ac.za.

Nota: Weens ’n groot volume e-posse kan dit Akademia ’n wyle neem om op u boodskap te antwoord. Wees egter verseker dat Akademia u ondersteuning en belangstelling hoog op prys stel en alle korrespondensie lees en na ter sake personeel sal verwys.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER