Raak betrokke

Ondersteun u die Afrikaanse universiteitswese? Wil u ‘n universiteit bou wat onafhanklik van die staat is? Akademia staan vir die idee van ‘n selfstandige Afrikaanse universiteitswese – en met u hulp sal ons dit verwesenlik. Op hierdie bladsy dui ons maniere aan hoe u betrokke kan raak, finansieel en andersins.

Piet le Roux, Akademiese Hoof

Piet le Roux, Akademiese Hoof


Niks verhoed ons om weer uiters suksesvolle Afrikaanse universiteite op te rig nie. By Akademia aanvaar ons hierdie uitdaging met die steun van ons gemeenskap. Ons verwelkom bydraes; en ons sal op ons beurt ook hulp verleen aan ander inisiatiewe met dieselfde oogmerk.

-Piet le Roux, Akademiese Hoof

Finansiële en ander skenkings

Finansiële bydraes stel Akademia in staat om vinniger te beweeg om ‘n omvattende residensiële kampus op te rig. Om ‘n finansiële bydrae tot Akademia te lewer, hetsy per gereelde debietorder, eenmalig of andersins, stuur asseblief ‘n e-pos na donasies@akademia.ac.za.

Ook ander bydraes, soos versamelings, Africana, beelde, kunswerke en meer kan ‘n waardige tuiste by Akademia vind. Stuur ook in hierdie verband gerus ‘n e-pos na donasies@akademia.ac.za.

Kundigheid

Indien u u kundigheid op ‘n bepaalde terrein aan Akademia beskikbaar wil stel, stuur gerus ‘n e-pos na donasies@akademia.ac.za. Omdat ons stelselmatig uitbrei kan nie alle aanbiedinge onmiddellik benut word nie, maar selfs in die geval dat Akademia vir eers op ander sake moet fokus, sal u goedgesindheid vir Akademia tot aansporing dien.

Stel beurse beskikbaar

Persone of ondernemings wat beursgeld vir akademiese opleiding gee kan heelwat belastingvoordele geniet. Kontak ons by navrae@akademia.ac.za as u belangstel om op hierdie manier betrokke te raak.

Bemarking

Bring Akademia gerus onder die aandag van voornemende studente. Indien u in ‘n posisie is om hiermee te help en graag bemarkingsmateriaal of ander inligting wil ontvang om te versprei, kontak navrae@akademia.ac.za.

Ander

Wil u op ‘n ander wyse bydrae? Stuur ‘n e-pos met u voorstel na navrae@akademia.ac.za.

Nota: Weens ‘n groot volume e-posse kan Akademia op die oomblik nie altyd op alle e-posse reageer nie. Wees egter verseker dat Akademia u ondersteuning en belangstelling hoog op die prys stel en alle e-posse lees en na die tersaaklike persone aanstuur.

Doen nou aansoek