Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Toelatingsvereistes

Akademia bied ’n verskeidenheid hoëronderwyskwalifikasies aan om jou loopbaan te verseker. Om vir studies by Akademia gekeur te word moet daar aan die onderstaande vereistes voldoen word.

Nauurse afstandsmodel

Voltydse kampusmodel

NAGRAADSE DIPLOMAS

Toelatingsvereistes:

 • BCom (Rekeningkunde) / BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad of ooreenstemmende kwalifikasie op NKR-vlak 7 met Belasting as hoofvak.

Toelatingsvereistes:

 • Die student moet ʼn kwalifikasie op NKR 7-vlak besit met hoofmodules Finansiële Rekeningkunde en Bestuursrekeningkunde of Finansiële Bestuur op dieselfde vlak (NKR 7). Studente met Rekeningkunde en Bestuursrekeningkunde op NKR 6-vlak sal nie gekeur word nie.

NAGRAADSE SERTIFIKAAT

Toelatingsvereistes:
 
 • Toepaslike B-graad of ʼn verwante diploma van 360 krediete op NKR-vlak 7
 • Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase.
VakonderwyskombinasieDiploma/graadvakke benodig vir toelating
Aardrykskunde-onderwys (VOO) + Sosiale Wetenskappe-onderwys (SF)
 • Geografie 3
 • Geskiedenis 1
Geskiedenis-onderwys (VOO) + Sosiale Wetenskappe-onderwys (SF)
 • Geskiedenis 3
 • Geografie 1
Afrikaans Huistaal-onderwys (VOO) + Afrikaans Huistaal-onderwys (SF)
 • Afrikaans 3
Engels Huistaal-onderwys (VOO) + Engels Huistaal-onderwys (SF)
 • Engels 3
Engels Eerste Addisionele Taal-onderwys (VOO) + Engels Eerste Addisionele Taal-onderwys (SF)
 • Engels 3
Besigheidstudies-onderwys (VOO) + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Ondernemingsbestuur 3
 • Rekeningkunde 1
Ekonomie-onderwys (VOO) + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Ekonomie 3
 • Rekeningkunde 1
Rekeningkunde-onderwys + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Rekeningkunde 3
 • Ekonomie 1 OF Ondernemingsbestuur 1
Fisiese Wetenskappe-onderwys (VOO) + Natuurwetenskappe-onderwys (SF)
 • Wiskunde 1 PLUS (Fisika 3 en Chemie 2) OF (Chemie 3 en Fisika 2)
 • Biologie (Plantkunde 1 OF Dierkunde 1)
Lewenswetenskappe-onderwys (VOO) + Natuurwetenskappe-onderwys (SF)
 • Plantkunde 3 EN Dierkunde 1 OF Dierkunde 3 en Plantkunde 1
 • Fisika 1 OF Chemie 1
Wiskunde-onderwys (VOO) + Wiskunde-onderwys (SF)
 • Wiskunde 3
Lewensoriëntering-onderwys (VOO) + Afrikaans-onderwys (SF) of Engels-onderwys (SF) of Wiskunde-onderwys (SF)
 • Sielkunde 3 + (Menslike Bewegingskunde 1 OF Sosiologie 1 OF Filosofie 1 OF Politieke Wetenskap 1) + (Afrikaans 1 OF Engels 1 OF Wiskunde 1)

OF

 • Menslike Bewegingskunde 3 + Sielkunde 1 + (Afrikaans 1 OF Engels 1 OF Wiskunde 1)
 

GRAADKWALIFIKASIES

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer met ʼn toelatingspunt (TP) van 32 (Lewensoriëntering uitgesluit), met:
  • Afrikaans 60%
  • Engels 60%
  • Wiskunde 50%*

OF

 • Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie
  • Gemiddeld 60%
  • Sakeberekeninge 70%

OF

 • Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde
  • Gemiddeld 60%
  • Sakeberekeninge 70%

*Wiskundige Geletterdheid (70%) of Tegniese Wiskunde (60%) kan oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel toon.

Hoe bereken ek my TP-telling? Klik hier.

Toelatingsvereistes

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Rekeningkunde in graad 12 word vereis, maar die onderstaande prestasie word ook oorweeg in gevalle waar studente nie Rekeningkunde as skoolvak geneem het nie:
  • ʼn Minimum van 60% vir Wiskunde sal oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel het.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universiteite Suid-Afrika) indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Rekeningkunde in graad 12 word vereis, maar die onderstaande prestasie word ook oorweeg in gevalle waar studente nie Rekeningkunde as skoolvak geneem het nie:
  • ʼn Minimum van 60% vir Wiskunde sal oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel het.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Rekeningkunde in graad 12 word vereis, maar die onderstaande prestasie word ook oorweeg in gevalle waar studente nie Rekeningkunde as skoolvak geneem het nie:
  • ʼn Minimum van 60% vir Wiskunde sal oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel het.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • 50% in ten minste een van die volgende: Wiskunde, Rekeningkunde of Besigheidsvakke
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50% / Wiskundige Geletterdheid 60%
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

*Voornemende studente wat tussen 40% en 49% vir Wiskunde behaal het, sal voorwaardelik toegelaat word tot die program en moet addisioneel inskryf vir Sakeberekeninge voordat hulle toegelaat sal word om vir Statistiek te registreer.

**Voornemende studente wat 60% of meer in Wiskundige Geletterdheid behaal het, sal voorwaardelik toegelaat word tot die program en moet addisioneel inskryf vir Sakeberekeninge voordat hulle toegelaat sal word om vir Statistiek te registreer.

 

HONNEURSKWALIFIKASIES

Toelatingsvereistes:

 • ʼn Toepaslike baccalaureusgraad of toepaslike gevorderde diploma (NKR-vlak 7)
 • Die aansoeker moet ʼn minimum van 65% in ʼn NKR-vlak 5-, 6- en 7-Ondernemingsbestuur-module behaal het, asook ʼn gemiddeld van 60% vir alle derdejaarsmodules.

Let daarop dat daar slegs ʼn beperkte getal studente tot die program toegelaat sal word.

HOËR SERTIFIKATE

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior (NSS) wat diploma- of hoër sertifikaat-studies spesifiseer met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.
 • OF vlak-4 beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior (NSS) wat diploma- of hoër sertifikaat-studies spesifiseer met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.
 • OF vlak-4 beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia.
 

GEVORDERDE DIPLOMA

Toelatingsvereistes:

 • Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR-vlak 6.
 • OF deur Erkenning van Vorige Leer (EVL) wat met ʼn vlak 6-kwalifikasie ooreenstem

GRAADKWALIFIKASIES

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer met ʼn toelatingspunt (TP) van 32 (Lewensoriëntering uitgesluit), met:
  • Afrikaans 60%
  • Engels 60%
  • Wiskunde 50%*

OF

 • Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie
  • Gemiddeld 60%
  • Sakeberekeninge 70%

OF

 • Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde
  • Gemiddeld 60%
  • Sakeberekeninge 70%

*Wiskundige Geletterdheid (70%) of Tegniese Wiskunde (60%) kan oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel toon.

Hoe bereken ek my TP-telling? Klik hier.

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook: Afrikaans 50%
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

Toelatingsvereistes:

 • ʼn Nasionale Senior Sertifikaat wat graadstudie spesifiseer met 50% vir Afrikaans.
 • ʼn Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien die aansoeker ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as ʼn NSS behaal het.
 • ʼn Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

LEES MEER

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Rekeningkunde in graad 12 word vereis, maar die onderstaande prestasie word ook oorweeg in gevalle waar studente nie Rekeningkunde as skoolvak geneem het nie:
  • ʼn Minimum van 60% vir Wiskunde sal oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel het.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Rekeningkunde in graad 12 word vereis, maar die onderstaande prestasie word ook oorweeg in gevalle waar studente nie Rekeningkunde as skoolvak geneem het nie:
  • ʼn Minimum van 60% vir Wiskunde sal oorweeg word, mits die voornemende student ʼn algehele goeie akademiese profiel het.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • 50% in ten minste een van die volgende: Wiskunde, Rekeningkunde of Besigheidsvakke
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes:

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die BSc (Rekenaarwetenskappe)-program word die volgende benodig:

 • Nasionale Senior Sertifikaat met endossement vir toelating tot graadstudies met ʼn minimum van 50% vir Afrikaans en 60% vir Wiskunde. Fisiese Wetenskappe sal in jou guns tel, maar is nie verpligtend nie.
 • Sertifikaat van vrystelling soos uitgereik deur Universities South Africa (USAF) indien ʼn ander skoolkwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 60%
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is
 • OF ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld
 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer, asook:
  • Afrikaans 50%
  • Wiskunde 50% / Wiskundige Geletterdheid 60%
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is.
 • ʼn Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld.

*Voornemende studente wat tussen 40% en 49% vir Wiskunde behaal het, sal voorwaardelik toegelaat word tot die program en moet addisioneel inskryf vir Sakeberekeninge voordat hulle toegelaat sal word om vir Statistiek te registreer.

**Voornemende studente wat 60% of meer in Wiskundige Geletterdheid behaal het, sal voorwaardelik toegelaat word tot die program en moet addisioneel inskryf vir Sakeberekeninge voordat hulle toegelaat sal word om vir Statistiek te registreer.

 

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer met ʼn minimum toelatingspunt (TP) van 30, minimum van 50% in elk van die vakke Afrikaans en Engels, asook een van volgende:
  • 50% minimum vir Wiskunde; of
  • ʼn goeie akademiese profiel met minimum 40% vir Wiskunde of minimum 60% vir Tegniese Wiskunde of minimum 70% vir Wiskundige Geletterdheid.
 • NKR-vlak 4 Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) met endossement vir toelating tot graadstudies met ʼn minimum van 50% in elk van die vakke Afrikaans, Engels, asook een van die volgende:
  • 50% minimum vir Wiskunde; of
  • ʼn goeie akademiese profiel met minimum 40% vir Wiskunde of minimum 60% vir Tegniese Wiskunde of minimum 70% vir Wiskundige Geletterdheid.
 • ʼn Erkende sertifikaat of diploma in onderwys of ʼn verwante veld (krediete in verwante studies kan erken word).
 • ʼn Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie met toelating tot diplomastudie, mits:
  • 50% plus vir Afrikaans en Engels op die NSS-sertifikaat behaal is;
  • 70% plus vir Sakeberekeninge (EHBCL151) behaal is; en
  • ʼn gemiddeld van 60% plus vir die voltooide kwalifikasie behaal is.

Hoe bereken ek my TP-telling? Klik hier.

Toelatingsvereistes:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) wat graadstudies spesifiseer met ʼn minimum toelatingspunt (TP) van 30, minimum van 50% in elk van die vakke Afrikaans en Engels, asook een van volgende:
  • 50% minimum vir Wiskunde; of
  • ʼn goeie akademiese profiel met minimum 40% vir Wiskunde of minimum 60% vir Tegniese Wiskunde of minimum 70% vir Wiskundige Geletterdheid.
 • NKR-vlak 4 Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) met endossement vir toelating tot graadstudies met ʼn minimum van 50% in elk van die vakke Afrikaans, Engels, asook een van die volgende:
  • 50% minimum vir Wiskunde; of
  • ʼn goeie akademiese profiel met minimum 40% vir Wiskunde of minimum 60% vir Tegniese Wiskunde of minimum 70% vir Wiskundige Geletterdheid.
 • ʼn Erkende sertifikaat of diploma in onderwys of ʼn verwante veld (krediete in verwante studies kan erken word).
 • ʼn Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie met toelating tot diplomastudie, mits:
  • 50% plus vir Afrikaans en Engels op die NSS-sertifikaat behaal is;
  • 70% plus vir Sakeberekeninge (EHBCL151) behaal is; en
  • ʼn gemiddeld van 60% plus vir die voltooide kwalifikasie behaal is.

Hoe bereken ek my TP-telling? Klik hier.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE