Toelatingsvereistes

Akademia bied ’n verskeidenheid hoëronderwyskwalifikasies aan om jou loopbaan te verseker. Om vir studies by Akademia gekeur te word moet daar aan die onderstaande vereistes voldoen word.

NAGRAADSE DIPLOMAS – NAUURSE KONTAKMODEL

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die Nagraadse Diploma in Belasting, word die volgende benodig:

 • BCom (Rekeningkunde) / (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie of ooreenstemmende kwalifikasie met Belasting as hoofvak op NKR-vlak 7
LEES MEER

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die Nagraadse Diploma in Bestuursrekeningkunde, word die volgende benodig:

 • BCom (Rekeningkunde) / (Bestuursrekeningkunde) of relevante kwalifikasie, NKR-vlak 7
LEES MEER

NAGRAADSE SERTIFIKAAT – NAUURSE KONTAKMODEL

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die Nagraadse Onderwyssertifikaat (Senior- en Verdere Onderwys en Opleiding)-kwalifikasie word die volgende benodig:

 • Toepaslike B-graad of ʼn verwante 360-krediet Diploma op NKR-vlak 7
 • Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase.
Vakonderwyskombinasie Diploma/graadvakke benodig vir toelating
Aardrykskunde-onderwys (VOO) + Sosiale Wetenskappe-onderwys (SF)
 • Geografie 3
 • Geskiedenis 1
Geskiedenis-onderwys (VOO) + Sosiale Wetenskappe-onderwys (SF)
 • Geskiedenis 3
 • Geografie 1
Afrikaans Huistaal-onderwys (VOO) + Afrikaans Huistaal-onderwys (SF)
 • Afrikaans 3
Engels Huistaal-onderwys (VOO) + Engels Huistaal-onderwys (SF)
 • Engels 3
Engels Eerste Addisionele Taal-onderwys (VOO) + Engels Eerste Addisionele Taal-onderwys (SF)
 • Engels 3
Besigheidstudies-onderwys (VOO) + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Ondernemingsbestuur 3
 • Rekeningkunde 1
Ekonomie-onderwys (VOO) + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Ekonomie 3
 • Rekeningkunde 1
Rekeningkunde-onderwys + Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-onderwys (SF)
 • Rekeningkunde 3
 • Ekonomie 1 OF Ondernemingsbestuur 1
Fisiese Wetenskappe-onderwys (VOO) + Natuurwetenskappe-onderwys (SF)
 • Wiskunde 1 PLUS (Fisika 3 en Chemie 2) OF (Chemie 3 en Fisika 2)
 • Biologie (Plantkunde 1 OF Dierkunde 1)
Lewenswetenskappe-onderwys (VOO) + Natuurwetenskappe-onderwys (SF)
 • Plantkunde 3 EN Dierkunde 1 OF Dierkunde 3 en Plantkunde 1
 • Fisika 1 OF Chemie 1
Wiskunde-onderwys (VOO) + Wiskunde-onderwys (SF)
 • Wiskunde 3
LEES MEER

GRAADKWALIFIKASIES – NAUURSE KONTAKMODEL

Verpligtend: Afrikaans (60%) en Engels (60% ) Indien keusevakke uit die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe gemaak wil word, word Wiskunde (50%) en Rekeningkunde (50%) ook vereis

Minstens ’n 4 (50-59%) in twee ander relevante NSS 20-kredietvakke (uitsluitend Engels en Afrikaans)

OF

’n vlak-4 Umalusi-gesertifiseerde beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat met graadtoelating EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Diploma in ’n verwante studieveld

LEES MEER
’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER
’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER
’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde – 60% en Rekeningkunde 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys
van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER
’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde, Rekeningkunde of Besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoër- onderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde 40% of Wiskundige Geletterdheid 60% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n vlak-4 beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat (NS) gesertifiseer deur Umalusi met ten minste 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Diploma in ’n verwante studieveld

LEES MEER

GRAADKWALIFIKASIES – VOLTYDSE KONTAKMODEL

Om in aanmerking te kom vir toelating tot BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word een van die volgende benodig:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as NSS behaal is
 • Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld
LEES MEER
’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER
Om in aanmerking te kom vir toelating tot die BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie, word een van die volgende benodig:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes
  • Wiskunde 50%
  • Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Taal 50%
  • Rekeningkunde 50%
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is
 • Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld
LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde, Rekeningkunde of Besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoër- onderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER
Om in aanmerking te kom vir toelating tot die BSc (Wiskundige Wetenskappe) kwalifikasie, word een van die volgende benodig:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes met ʼn slaagsyfer van minstens 50% vir Afrikaans Huistaal/Afrikaans Eerste Taal en 60% of meer vir die vak Wiskunde.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is
 • Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld
LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde 40% of Wiskundige Geletterdheid 60% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n vlak-4 beroepsgerigte Nasionale Sertifikaat (NS) gesertifiseer deur Umalusi met ten minste 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n verwante studieveld

OF

’n Diploma in ’n verwante studieveld

LEES MEER

HOËR SERTIFIKATE – NAUURSE KONTAKMODEL

’n Nasionale Seniors Sertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal EN toepaslike
skoolvakke.

LEES MEER

’n Nasionale Senior Sertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 50% in die onderrigtaal EN toepaslike
skoolvakke.

Bykomende vereiste: Rekenaargeletterdheid.

LEES MEER

GEVORDERDE DIPLOMA – NAUURSE KONTAKMODEL

ʼn Geakkrediteerde 3 jaar kwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër kwalifikasie. Praktiese werkervaring in ’n veld wat
met die vlak 6-kwalifikasie ooreenstem sal voordelig wees.

LEES MEER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER