Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Privaatheidbeleid

AFRIKAANS

Hierdie beleid is van toepassing op al Akademia se webblaaie, onder andere akademia.ac.za en alle subdomeine, soos spens.akademia.ac.za, maar is nie noodwendig uitsluitlik tot hierdie voorbeelde beperk nie.

Die veiligheid van jou persoonlike inligting is baie belangrik vir ons en daarom neem ons alle redelike stappe om jou persoonlike inligting te beskerm. Neem egter in ag dat geen manier van inligtingoordrag via die internet, of die stoor van inligting op elektroniese mediums, 100% veilig is nie. Ons deel nie jou persoonlike inligting met enige derdepartye nie. Ons gebruik industriestandaard maniere om jou persoonlike inligting te beskerm, maar ons kan nie die absolute beskerming van jou persoonlike inligting waarborg nie. Jou inligting mag toeganklik wees vir personeel en vrywilligers wat die webblaaie, stelsels en infrastruktuur administreer. Ons mag verder ook volgens wet verplig word om gestoorde persoonlike inligting beskikbaar te maak.

Al die inligting wat jy bekend maak in jou openbare profiel, forums of enige openbare gedeelte van die akademia.ac.za-domeine, word as openbare inligting beskou. Al hierdie inhoud word beskikbaar gestel onder die GNU Algemene Openbare Lisensie, tensy anders aangedui.

Die IP-adresse, URL’s wat besoek word, en enige ander verwante inligting van alle webbladbesoekers word opgeneem vir internetgebruikanalise, en word opgeneem as deel van die normale werking van ons bedieners. Koekies word gebruik om rekord te hou van intekenpogings, aanlyn sessies en om anonieme webbladverkeer te monitor.

Indien jy enige vrae het oor die bogenoemde praktyke of gebruik van jou persoonlike inligting, kontak ons gerus by tegnies@akademia.ac.za

ENGELS

This policy, covers all, but is not limited to Akademia related sites such as akademia.ac.za, including subdomains, like spens.akademia.ac.za.

The security of your personal information is important to us and we will take all reasonable steps to protect your personal information. However, remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% secure. We do not share or distribute your personal information (including your email address) to any third party, and although we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security. Therefore, it may be accessible to those volunteers and staff who administer the site and infrastructure. We may also be required by law to share stored personal information.

All information that you disclose in your public profile, in forum posts comments, tracker, or other public portions of the akademia.ac.za and spens.akademia.ac.za sites becomes public information. All content is made available under the GNU General Public License, unless otherwise stated.

IP addresses, URLs visited and related information is recorded for all site visitors for the purpose of site traffic analytics and is captured as part of normal operation in our server logs. Cookies are used to track logins, sessions, and collect anonymous traffic data.

If you have any questions about any of these practices or our use of your personal information, please email tegnies@akademia.ac.za

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE