Inligtingsessies en opedae

Search
Close this search box.

Akademia Uitgewery

As Afrikaanse instelling is Akademia verbind tot uitnemende opleiding en uitstaande opvoeding in Afrikaans as een van die mees ontwikkelde
universitêre tale van die moderne era. Akademia Uitgewery is se taak is om die gebruik van Afrikaans in die akademiese en intellektuele werke
wat publiseer word tot reg te laat kom en gedy. Jy kan ook bydra deur die publikasies te koop of om manuskripte voor te lê.

Publikasies

Ereleerstoel: Intreeredes

Die ereleerstoel het ten doel om die akademiese statuur van Akademia te vestig en uit te bou, onderwysleierskap na te vors en te versterk, asook om die vormingsideaal van Akademia te ondersteun. Die amp en status van die bekleër van ʼn ereleerstoel kan met dié van ’n ereprofessor vergelyk word. Die intreeredes van die bekleërs kan hier gelees word.

Manuskripvoorleggings

Riglyne vir manuskripvoorleggings:

 • Slegs Afrikaanse manuskripte word oorweeg.
 • Slegs digitale manuskripte word aanvaar.
 • Slegs akademiese en intellektuele manuskripvoorleggings word oorweeg, tensy afwykings hiervan sinvol gemotiveer kan word.
 • Manuskripvoorleggings moet die volgende bevat:
  • skrywer(s) of samesteller(s) se biografiese en kontak­besonderhede
  • CV en lys van vorige publikasies soos van toepassing
  • tema/navorsingsterrein, voorgestelde manuskriptitel en kort uiteensetting (vergesel van ʼn inhoudsopgawe)
 • Aanbevelings word verwelkom.

Voltooi die vorm


Kontakbesonderhede

Vir boekverkope en verkoopsnavrae: winkel.akademia.ac.za / winkel@akademia.ac.za

Vir manuskripvoorleggings en uitgewerynavrae: uitgewery@akademia.ac.za

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE