NGOS-inligtingsessie | 5 Oktober

STUDENTWEES IS MEER AS
net jou studies

Om ʼn Fontie te wees by Akademia

By Akademia noem ons ons studente Fonties. Om ʼn Fontie te wees beteken dat jy nie net akademies presteer nie, maar ook ʼn opwindende studentelewe het. Dit beteken om hoflik te wees en respek vir mekaar te hê. Dis om in Afrikaans en binne ʼn Christelike konteks jou jeug te geniet en jou talente te ontwikkel en te gebruik tot voordeel van die ander studente en die gemeenskap. Fontiewees is die kodewoord vir ʼn bruisende studentelewe en lewenslange vriendskappe. vertel Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia, hoor om ʼn Fontie te wees.

“Hier fokus ons op akademie. Hier fokus ons op Afrikaans. Jy kan hier in jou moedertaal studeer.”

– Gerhard Labuschagne, ʼn student in BA (Kommunikasie en Joernalistiek).

Akademia het vanjaar 2 367 studentejy kan nommer 2 368 wees!

Hoe lyk die studentelewe?

Die gebeure wat buite die klaskamer plaasvind, is ʼn integrale deel van die opleidings- en opvoedingservaring van ʼn student by Akademia. Die instelling is daartoe verbind om studente op te voed wat nie net in verskillende deelaspekte van die werklikheid opgelei is nie, maar wat ook deur ʼn begrip vir die geheel (of vir die onderlinge samehang tussen die dele) gekenmerk word. Volgens die klassieke opvoedingsuniversiteite beskik sodanige studente nie net oor gespesialiseerde kennis nie, maar betree hulle so ook die lewenslange weg van wysheid.

Die buitemuurse studentelewe aan Akademia word dus gerig deur die vormingsideaal wat die instelling vir haar studente nastreef. Die studentelewe aan Akademia ondersteun deugde soos karaktervorming, integriteit, wysheid, vriendskap en die sin vir gemeenskap, wat weer die instelling se verbintenis tot opvoeding en vorming ondersteun en versterk.

Jy kan uitsien na sport- en studentefeesgeleenthede. Daar is iets vir boekwurms, spiertiere, koffiefynproewers, debatteerders, sangers, toneelspelers, joernaliste, filosowe, partytjiediere en studente wat gemeenskapswerk wil doen. Daar wag ʼn studentelewe propvol tradisies en lekkertes op jou!

Hier is enkele aksies waaraan kampusstudente en nauurse studente wat naby kampus woon kan deelneem:

Koor

Wynvereniging

Skaakklub

Debatvereniging

Dramavereniging

Eerstejaarskamp

Stapklub

Sportdag

Aksiesport (krieket en netbal)

Kantanoó-klub

Gemeenskapsprojekte

Boeke-en-boneklub

Rugby

Fotografieklub

Direkteursdinee

Cantus

Kuns van studentwees

A-gemeenskap

Eerstejaarskonsert

Fontiepos-redaksie

Die Akademia Helde

Solidariteit Helpende Hand het ʼn tak net vir Akademia-studente gestig met die naam Akademia Helde. Hierdie groep studente met ʼn hart vir liefdadigheid is betrokke by verskeie liefdadigheidsprojekte regoor die land. Om die gemeenskap te dien en te bevorder lê ons studente na aan die hart en dra by tot Akademia se opvoedingsideaal. Jy kan ook deel wees van die verskil deur om by Akademia Helde betrokke te raak.

Die Akademia Koor

In 2021 het Akademia ʼn splinternuwe koor gestig onder leiding van die wêreldbekende Franco Prinsloo. Wat die koor uniek maak is dat beide personeel- en studentestemme saamgesnoer gaan word om talle gehore se hartsnare met optredes aan te raak. Die koor vertrek jaarliks op ʼn koorkamp waar koorlede beter leer ken word, en die stemme goed geolie word vir die jaar wat voorlê.

“In ʼn kwessie van ʼn paar maande het die koor ongelooflik gegroei en ons kon ons eerste konsert tydens die bekendstelling van die nuwe studenteverblyf koshuis@Leriba aanbied. Ons sien geweldig uit na ʼn nuwe jaar waar ons weer oudisies gaan hou, kamp en ook later in die jaar gaan toer!” – Franco Prinsloo, dirigent, Akademia-koor

Die Akademia-eerstejaarskamp

Akademia se eerstejaarskamp is ʼn goeie geleentheid vir alle eerstejaarstudente. Studies se sukses word nie net gemeet aan hoeveel jy leer nie, maar aan die geleenthede wat jy aangryp en die netwerke wat jy vorm.

Hier is 5 redes hoekom jy as eerste jaar nie die eerstejaarskamp moet misloop nie:

Kyk die vídeo’s vir hoogtepunte van die vorige kampe

Direkteursdinee

Die direkteursdinee is sedert 2021 ingestel vir studente in die voltydse kampusmodel sowel as die nauurse afstadsmodel. Dit is ʼn deftige geleentheid waar studente en personeel ʼn jaar se harde werk saam vier. Ons hoop om jou by die volgende een te sien.

Koshuisdinee

Jaarliks word daar ʼn koshuisdinee gehou waar die koshuis-Fonties die jaar kan afsluit. In 2022 het Huis Valorem, Huis Strelitzia en Huis Hennops saam die dinee geniet.

Koshuise vir Fonties

KOSHUISVERBLYF

Veilige koshuisverblyf met ʼn huislike atmosfeer naby die Centurion-kampus

Hier word tradisies en lewenslange vriendskappe gevestig

Klik hier vir meer inligting

KOSHUISVERBLYF

Akademia het ʼn daghuis, Huis Valorem, waar studente wat privaat bly die geleentheid kry om deel te vorm van koshuisaksies.

Klik hier vir meer inligting

A-GEMEENSKAP

Die A-gemeenskap is ʼn inisiatief wat op die been gebring word vir alle eerstejaarsafstandstudente. Dit is ʼn platform waar Fonties mekaar leer ken, mekaar ondersteun, vriendskappe kweek en studentwees saam ervaar. Eerstejaarstudente word in klein groepe verdeel volgens hulle studierigting. Die groepies kom dan aanlyn bymekaar om pret-aktiwiteite te doen en saam te gesels. Die A-gemeenskap het reeds verlede jaar verskeie suksesstories opgelewer. Meer inligting oor die A-gemeenskap kan op die Spens gevind word.

Ontmoet die SR vir 2023/2024

Die Studenteraad (SR) verteenwoordig studente en bestuur die studentelewe saam met die studentesakebestuurder. Julle sal hulle oral raakloop en leer ken op kampus en by die sentrums.

Die portefeuljes vir SR 2023-2024 is as volg toegeken:

Myrtle Endley
SR: Voorsitter

Johannes van Jaarsveld
SR: Adjunkvoorsitter (voltyds)

Desiré Fourie
SR: Adjunkvoorsitter (nauurs)

Demarco Robinson
SR: Bemarking (voltyds)

Elcke Katzke
SR: Bemarking (nauurs)

Miné Hermann
SR: Kuns en Kultuur

Christiaan Wessels
SR: Sport

Hanri Noëth
SR: Gemeenskap

Louisa Visser
SR: Verenigings

Kyle du Toit
SR: Projekte

Chanellé Booyens
SR: Studenteaktiwiteite (nauurs)

Is daar geleentheid vir leierskapsontwikkeling?

Akademia bied ook uitstekende geleenthede vir leierskapsontwikkeling. Hier kan jy leierskapsposisies beklee deur op die studenteraad te dien of op een van die subkomitees van die studenteraad. Almal in leierskapsposisies kry intensiewe opleiding en geleenthede om as mentors te kan optree en mentorskap te ontvang. Hierdeur word daar vir jou die geleentheid gebied om ʼn aktiewe rol te speel in die ontwikkeling en bestuur van die studentelewe.

“Akademia maak my kinderlik opgewonde oor my toekoms. Daar is soveel tradisies, kultuur en omgeemense. Akademia sit elke dag ʼn groot glimlag op my gesig.” – Carami van der Vyver, BCom (Ondernemingsbestuur)-student.

JY IS MEER AS NET ’N STUDENTENOMMER

Hoe lyk studenteondersteuning?

Ons studente is vir ons belangrik, en daarom bied Akademia vanjaar aan eerstejaars toegang tot ʼn gratis aanlyn kursus om die kuns van studentwees baas te raak – selfs nog voordat hulle amptelike oriëntering afskop. Hier word nuttige temas soos basiese rekenaarvaardighede, hoe om vir die akademiese jaar voor te berei, akademiese taal- en skryfvaardighede, basiese akademiese navorsing en wenke vir die aflê van assesserings hanteer. Ons glo dat hierdie kursus skoolverlaters nóg beter voorberei voordat hulle met die akademiese jaar begin.

Akademia bied ondersteuning aan haar studente in die vorm van berading, leerondersteuning en leerontwikkeling, mentorskap- en leierskapsprogramme, asook die ontwikkeling van sekere vaardighede om die studente gereed te maak vir hulle studies sowel as die werksplek. Hierdie ondersteuning en ontwikkeling vind plaas deur verskeie aksies en programme wat aangebied word deur die loop van die jaar waaraan studente kan deelneem. Akademia se studente kan verder ook berading en emosionele ondersteuning ontvang deur die instelling se studenteondersteuningskoördineerder, ʼn gekwalifiseerde berader. Die welstand en gesondheid van Akademia se studente is vir haar van kardinale belang en by ons word daar werklik omgegee!

“My rol as studenteondersteuningskoördineerder by Akademia beteken dat ek hier is om studente te ondersteun deur emosionele en/of onderrig- & leeruitdagings waarmee hulle worstel. Ek het ʼn groot passie en liefde daarvoor om jongmense by te staan deur hierdie moeilike omstandighede en om te help soek na oplossings vir die situasie. In my rol by Akademia kry ek die geleentheid om juis dit te doen – om saam met ʼn student te “wandel” deur uitdagings van die lewe en te kyk hoe dit aangepak kan word.

Ons, hier by Akademia, wil graag bydra tot die vorming van ons studente op alle gebiede, hetsy dit emosioneel is, op ʼn akademiese vlak, om gereed te wees vir die professionele wêreld van werk, ensovoorts. Ons besef dat daar soms uitdagings is wat ʼn hindernis word in die pad na sukses (onder andere tussen ʼn student en sy/haar kwalifikasie) en wil ons graag ʼn student bystaan en optimale ondersteuning verskaf om oor daardie hekkie te kom en om suksesvol by die eindstreep uit te kom – nie net in sy/haar studies nie, maar ook in die lewe vorentoe. Dit is daarom deel van my rol om deur middel van berading/ondersteuningsessies, saam met die student te ontdek of hierdie hindernis akademies van aard is of weens persoonlike omstandighede/die student se verlede, en om dan oplossings te vind om hierdie hindernis uit die weg te ruim waar moontlik. Oplossings vir die hindernisse kan wees om die regte leertegnieke te vind, vaardighede aan te leer om stres en/of tyd effektief te bestuur, ontwikkeling van die verskillende funksies van die brein, die hantering van emosionele uitdagings/situasies, leierskapsontwikkeling, ensovoorts.

Die ondersteuning wat ek bied is enige tyd beskikbaar vir voltydse, nauurse studente ( by studiesentrums of via e-leer) van Akademia en kan deur middel van aanlyn platforms, telefonies of in persoon gedoen word. Tussen Julie en November 2021 het daar 68 konsultasiesessies plaasgevind op die verskeie wyses.

Studente van Akademia is welkom om my enige tyd te kontak op een van die volgende twee e-posadresse: vangnet@akademia.ac.za of michellevn@akademia.ac.za; of deur ʼn vorm te voltooi op die Spens om ʼn afspraak by my te maak. My deur staan altyd vir julle oop!

In hierdie rol waarin ek myself tans bevind, voel ek dat ek die geleentheid het om nie net my passie nie, maar ook my roeping uit te leef en by te dra tot die groei en toekoms van ʼn jongmens. En vir dit, is ek ewig dankbaar.”

“Daar is verskeie redes hoekom oud-Akademia-student uitgeken sal word teenoor ander studente dwarsoor die wêreld. Een van die hoofredes is ons studentelewe. Studentelewe is deesdae ʼn breë woord en kan afhangend van die konteks verskeie betekenisse hê. Wat egter uitstaan by Akademia is die balans waarmee hierdie studentelewe aangepak word. Die studentelewe leer ons om verantwoordelikheid vir ons eie besluite en aksies te neem. Akademia lê groot klem op hierdie gebalanseerde benadering en dit is my rol as studentesakekoördineerder om hierdie studentelewe verder te ontwikkel.

Ek het ervaring in studenteleierskapstrukture oor die jare opgedoen en weet hoe baie dit tot my ontwikkeling en vorming bygedra het. Akademia skep daarom vir ons studente die platform om nie net hulle talente uit te leef nie, maar ook verder te ontwikkel. In my rol tans fokus ek grotendeels op die ontwikkeling en werksaamhede van die studenteraad (SR) asook huiskomitees (HK). Ek is ook betrokke by alle studenteaktiwiteite se beplanning en die reël daarvan. Ek het ʼn groot passie vir studente en ek dink dit is die belangrikste tyd van mens se lewe in terme van vorming en blootstelling. Dus fokus Akademia op die ontwikkeling van ʼn gesonde en gestruktureerde studentelewe. Dit is ongelooflik om te kyk hoe kreatief en gemotiveerd ons eie studente is en dit wys ook in al die verskeie aktiwiteite wat alreeds plaasvind.

Dit maak my trots en gelykertyd dankbaar om te sien hoe vinnig ons studentelewe ontwikkel en dit is ʼn voorreg om deel te wees daarvan.”

Studente kan solank ʼn voet in die deur kry om hulle loopbaanreise af te skop! Akademia het in 2021 Loopbaanontwikkelingsprogram geloods – ʼn projek wat akademiese opleiding en praktiese toepassing in die werksplek kombineer. Dié program vorm deel van Akademia se opvoedingsideaal om afgeronde Afrikaanse studente aan gemeenskappe te lewer. Hierdie program bied die ideale geleentheid om waardevolle blootstelling in die werksplek op te doen. Wie weet, dalk ontdek studente nuwe vaardighede, hoor van nuwe loopbaanrigtings of smee bande met ’n toekomstige werkgewer. Die program bied ook insig in die verskillende loopbaanroetes wat ʼn individu met ʼn bepaalde kwalifikasie kan betree.

Enige student, ongeag die onderrigmodel, wat reeds vanaf hulle eerste studiejaar met loopbaanontwikkeling wil begin kan vrywillig aan die loopbaanontwikkelingsprogram deelneem. Studente wat inskryf moet bereid wees om genoegsame tyd te bestee om die program te voltooi. Die Loopbaanontwikkelingsprogram word oor drie jaar voltooi, waarvan die eerste jaar hoofsaaklik gefokus is op blootstelling aan die praktyk. Die tweede jaar fokus op internskappe en mentorskappe, en die derde jaar se fokus lê in werkservaring.

“Akademia, ʼn besluit wat ek nooit sal berou nie. ʼn Plek waar medestudente familie word en dosente uit hul pad gaan om studente tegemoet te kom. Dit is ʼn instansie waar ek in my moedertaal kan studeer en floreer. Voornemende studente, julle sal nie spyt wees nie.”

– Eugene Schmidt, BCom (Bestuursrekeningkunde)-student

Wat van werksgeleenthede?

Akademia is passievol oor ons studente. Daarom het ons ʼn studenteposteportaal geskep waar werknemers Akademia-studente kan werf of selfs net internskappe aan hulle beskikbaar stel. Deur hier te klik, kan werknemers poste aan studente adverteer.

So sê werkgewers van Akademia-studente

“Ons het een van julle studente aangestel en is tot dusver baie tevrede met haar. Baie dankie!” – Zelda Visagie, Dr. PI Ackermann

“Ek kon ʼn maand terug ʼn ander pos hier vul met ʼn student van Akademia.  Ons het dus tans drie Akademia-studente by ons. Dankie vir die advertensie!” – Eloise Grobler, Icon Insolvency Practitioners

“Ons is so tevrede met ons aanstelling dat ons nog ʼn Akademia-student wil aanstel.” – Susan van Greuning, Automated Credit Provider Administration System (ACPAS)

Is jy ʼn Akademia student met ʼn suksesstorie/getuienis wat jy graag wil deel? Stuur jou storie aan kommunikasie@akademia.ac.za.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE