STUDENTWEES IS MEER AS

net jou studies

Studentelewe by Akademia

Om ʼn Fontie te wees by Akademia

By Akademia noem ons ons studente Fonties. Om ʼn Fontie te wees beteken dat jy nie net akademies presteer nie, maar ook ʼn opwindende studentelewe het. Dit beteken om hoflik te wees en respek vir mekaar te hê. Dis om in Afrikaans en binne ʼn Christelike konteks jou jeug te geniet en jou talente te ontwikkel en te gebruik tot voordeel van die ander studente en die gemeenskap. Fontiewees is die kodewoord vir ʼn bruisende studentelewe en lewenslange vriendskappe. vertel Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia, hoor om ʼn Fontie te wees.

“Hier fokus ons op akademie. Hier fokus ons op Afrikaans. Jy kan hier in jou moedertaal studeer.”

– Gerhard Labuschagne, ʼn student in BA (Kommunikasie en Joernalistiek).

Akademia het vanjaar 2 367 studente   –  jy kan nommer 2 368 wees!

Hoe lyk die studentelewe?

Die gebeure wat buite die klaskamer plaasvind, is ʼn integrale deel van die opleidings- en opvoedingservaring van ʼn student by Akademia. Die instelling is daartoe verbind om studente op te voed wat nie net in verskillende deelaspekte van die werklikheid opgelei is nie, maar wat ook deur ʼn begrip vir die geheel (of vir die onderlinge samehang tussen die dele) gekenmerk word. Volgens die klassieke opvoedingsuniversiteite beskik sodanige studente nie net oor gespesialiseerde kennis nie, maar betree hulle so ook die lewenslange weg van wysheid.

Die buitemuurse studentelewe aan Akademia word dus gerig deur die vormingsideaal wat die instelling vir haar studente nastreef. Die studentelewe aan Akademia ondersteun deugde soos karaktervorming, integriteit, wysheid, vriendskap en die sin vir gemeenskap, wat weer die instelling se verbintenis tot opvoeding en vorming ondersteun en versterk.

Jy kan uitsien na sport- en studentefeesgeleenthede. Daar is iets vir boekwurms, spiertiere, koffiefynproewers, debatteerders, sangers, toneelspelers, joernaliste, filosowe, partytjiediere en studente wat gemeenskapswerk wil doen. Daar wag ʼn studentelewe propvol tradisies en lekkertes op jou!

Studentelewe by Akademia studente Fonties

Hier is enkele aksies waaraan kampusstudente en nauurse studente wat naby kampus woon kan deelneem:

Akademia-koor PNG

Koor

Akademia-wyngilde

Wynvereniging

Akademia skaak studentesake

Skaakklub

Akademia Debat studentelewe

Debatvereniging

Akademia Dramavereniging studentesake

Dramavereniging

Akademia Eerstejaarskamp studentesake

Eerstejaarskamp

Stapklub

Sportdag

Akademia sport aksie krieket studentesake

Aksiesport (krieket en netbal)

Akademia dans sokkie studentesake

Valentynsokkie

Akademia Gemeenskapsprojekte Liefdadigheid studentesake

Gemeenskapsprojekte

koffie en boeke Akademia boek-en-boneklub

Boeke-en-boneklub

Akademia rugby studentesake

Rugby

Akademia fotografieklub

Fotografieklub

Direkteursdinee

Cantus Akademia

Cantus

Ontmoet die SR vir 2021/2022

Die Studenteraad (SR) verteenwoordig studente en bestuur die studentelewe saam met die studentesakebestuurder. Julle sal hulle oral raakloop en leer ken op kampus en by die studiesentrums.

Die portefeuljes vir SR 2021-2022 is as volg toegeken:

Akademia Studenteraad SR 2022 Daniel Visser Voorsitter

Daniël Visser
Voorsitter

“Ek het my lewe lank, tot ʼn mate teen my wil, hier in die groot stad groot geword. Ek was op Afrikaanse Hoër Seunskool en het baie gehou van rugby, spiesgooi en swem, want die akademie het lyk my nie te veel van my gehou nie. Ek is soos meeste Pretoriaanse ‘ek-bly-‘n-boer’ seuns mal oor die natuur, en sal wat gee om een keer ʼn jaar bietjie in die bosveld te kom. (maar die see is darem ook nie te sleg nie) By Akademia studeer ek tans BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie).”

Akademia Studenteraad SR 2022 Ondervoorsitter Megan Meyer

Megan Meyer
Adjunkvoorsitter (Kampus)

“Ek is verantwoordelik vir interne dissipline sowel as reël van sosiale geleenthede. Studente kan uitsien na die gees van SR-funksies omdat ons elkeen werklik die jaar met ʼn passie en met ʼn groot liefde vir die Here aanpak. Ek studeer tans BCom (Ekonomie en Regte) by Akademia.”

 

Akademia studenteraad SR 2022 Wilu Wessels Adjunkvoorsitter (Nauurs)

Wilu Wessels
Adjunkvoorsitter (Nauurs)

“Ek verteenwoordig die nauurse studente op die studenteraad en wil graag ʼn positiewe bydrae lewer tot Akademia se studentelewe. Ek studeer tans BCom (Finansiële en Bestuursrekeningkunde). Ek wil studente uitnooi om deel te raak van die Akademia-familie. Jy sal nie spyt wees nie!”

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Robyn Visagie Sekretaresse

Robyn Visagie
Sekretaresse

“Ek studeer tans by Akademia BCom (Ondernemingsbestuur) want ek stel baie belang in die korporatiewe besigheidswêreld. Ek is mal oor dans en leer in my vrye tyd Koreaans. Ek wil pionierskap onder die res van die studente help stig en daarom het ek myself as SR-lid verkiesbaar gemaak.”

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Dylan Wagner Tesourier

Dylan Wagner
Tesourier

“Ek wil ʼn voorbeeld stel vir my mede-studente en dit is ʼn groot eer om deel te wees van Akademia se geskiedenis. Ek wil spore laat vir toekomstige studente om te kan volg. Ek studeer BCom (Ondernemingsbestuur) met die droom om eendag my eie onderneming te bestuur.”

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Myrtle Endley Kultuur, taal en erfenis

Myrtle Endley
Kultuur, taal en erfenis

“As SR-lid vir kultuur, taal en erfenis het ek die geleentheid om te kan werk aan aktiwiteite waar ons meer oor wie ons is, kan leer. Ek wil meer leer oor die wêreld rondom my en myself, daarom studeer ek BSocSci (Politiek, Ekonomie en Filosofie) by Akademia.”

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Marisha Hermann Koshuisraad

Marisha Hermann
Koshuisraad

“Ek studeer BA (Kommunikasie en Joernalistiek) want skryf is my asemhaal. Ek wil help bou aan die toekoms van Akademia en ek wil graag ʼn huis-atmosfeer in elke koshuis skep. Ons gaan fantastiese en opwindende tradisies bou, kom doen dit saam met ons!”

 

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Vian van Schalkwyk Sport

Vian van Schalkwyk
Sport

“Ek is ʼn mens wat baie omgee vir ander, ʼn tipiese mense-mens, ek hou ook nie van enige vorm van konflik nie en sal ook nooit wegkyk wanneer iemand hulp nodig het nie. My plan is om nog baie sportspanne op die been te bring in my termyn. Ek studeer BCom (Ondernemingsbestuur) met die beplanning om eendag die familiebesigheid oor te neem.”

 

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Kara Durie Gemeenskap

Kara Durie
Gemeenskap

“Ek glo dat ʼn mens net jouself moet wees want jy is geroep vir ʼn tyd soos nou. Ek wil ʼn verskil maak in die lewens van jongmense in my gemeenskap en het daarom myself verkiesbaar gestel as SR-lid vir gemeenskap. Ek studeer tans BCom (Ondernemingsbestuur) want ek glo dit is ʼn goeie fondasie vir die besigheidswêreld.”

 

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Raino Botha Bemarking

Raino Botha
Bemarking

“Ek het van kleins af ‘n voorliefde gehad om my vas te nael voor die kassie om in te skakel by die nuus om 7. Die nuuswêreld het my dadelik ingetrek en toe al geweet, dìs wat ek wil doen! Daarom studeer ek BA (Kommunikasie en Joernalistiek). Ek kan hare kleur, kook en skryf baie graag! My raad is: Leer hard, sosialiseer genoeg en maak baie vriende, want dis die vriende wat jou gaan vorm en bystaan in jou toekoms.”

 

 

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Jenna-Bleu Heystek Kommunikasie en media

Jenna-Bleu Heystek
Kommunikasie en media

“Ek is deel van die studenteraad want ek wil ʼn stem vir die stemloos wees. Ek wil ook seker maak dat studente se tyd by Akademia iets is om vir altyd te onthou! Ek wil eendag my eie besigheid bestuur en daarom studeer ek BCom (Ondernemingsbestuur). Kom wees deel en maak saam met ons geskiedenis.”

 

 

 

 

Akademia Studenteraad SR 2022 Deidré Fischer Akademie

Deidré Fischer
Akademie

“Ek studeer BCom (Ondernemingsbestuur) by Akademia omdat besigheid deur my are vloei en my passie is. Ek sien baie uit om nuwe vaste tradisies saam my mede-studente te kan skep. Ek nooi nuwe Fonties om met ʼn oop gemoed na Akademia toe te kom en saam met ons in verwondering te kom staan. By Akademia is ons ʼn familie.”

 

 

 

 

Is daar geleentheid vir leierskapsontwikkeling?

Akademia bied ook uitstekende geleenthede vir leierskapsontwikkeling. Hier kan jy leierskapsposisies beklee deur op die studenteraad te dien of op een van die subkomitees van die studenteraad. Almal in leierskapsposisies kry intensiewe opleiding en geleenthede om as mentors te kan optree en mentorskap te ontvang. Hierdeur word daar vir jou die geleentheid gebied om ʼn aktiewe rol te speel in die ontwikkeling en bestuur van die studentelewe.

“Akademia maak my kinderlik opgewonde oor my toekoms. Daar is soveel tradisies, kultuur en omgeemense. Akademia sit elke dag ʼn groot glimlag op my gesig.” – Carami van der Vyver, BCom (Ondernemingsbestuur)-student.

JY IS MEER AS NET ’N STUDENTENOMMER

Hoe lyk studenteondersteuning?

Ons studente is vir ons belangrik, en daarom bied Akademia vanjaar aan eerstejaars toegang tot ʼn gratis aanlyn kursus om die kuns van studentwees baas te raak – selfs nog voordat hulle amptelike oriëntering afskop. Hier word nuttige temas soos basiese rekenaarvaardighede, hoe om vir die akademiese jaar voor te berei, akademiese taal- en skryfvaardighede, basiese akademiese navorsing en wenke vir die aflê van assesserings hanteer. Ons glo dat hierdie kursus skoolverlaters nóg beter voorberei voordat hulle met die akademiese jaar begin.

Akademia bied ondersteuning aan haar studente in die vorm van berading, leerondersteuning en leerontwikkeling, mentorskap- en leierskapsprogramme, asook die ontwikkeling van sekere vaardighede om die studente gereed te maak vir hulle studies sowel as die werksplek. Hierdie ondersteuning en ontwikkeling vind plaas deur verskeie aksies en programme wat aangebied word deur die loop van die jaar waaraan studente kan deelneem. Akademia se studente kan verder ook berading en emosionele ondersteuning ontvang deur die instelling se studenteondersteuningskoördineerder, ʼn gekwalifiseerde berader. Die welstand en gesondheid van Akademia se studente is vir haar van kardinale belang en by ons word daar werklik omgegee!

“My rol as studenteondersteuningskoördineerder by Akademia beteken dat ek hier is om studente te ondersteun deur emosionele en/of onderrig- & leeruitdagings waarmee hulle worstel. Ek het ʼn groot passie en liefde daarvoor om jongmense by te staan deur hierdie moeilike omstandighede en om te help soek na oplossings vir die situasie. In my rol by Akademia kry ek die geleentheid om juis dit te doen – om saam met ʼn student te “wandel” deur uitdagings van die lewe en te kyk hoe dit aangepak kan word.

Ons, hier by Akademia, wil graag bydra tot die vorming van ons studente op alle gebiede, hetsy dit emosioneel is, op ʼn akademiese vlak, om gereed te wees vir die professionele wêreld van werk, ensovoorts. Ons besef dat daar soms uitdagings is wat ʼn hindernis word in die pad na sukses (onder andere tussen ʼn student en sy/haar kwalifikasie) en wil ons graag ʼn student bystaan en optimale ondersteuning verskaf om oor daardie hekkie te kom en om suksesvol by die eindstreep uit te kom – nie net in sy/haar studies nie, maar ook in die lewe vorentoe. Dit is daarom deel van my rol om deur middel van berading/ondersteuningsessies, saam met die student te ontdek of hierdie hindernis akademies van aard is of weens persoonlike omstandighede/die student se verlede, en om dan oplossings te vind om hierdie hindernis uit die weg te ruim waar moontlik. Oplossings vir die hindernisse kan wees om die regte leertegnieke te vind, vaardighede aan te leer om stres en/of tyd effektief te bestuur, ontwikkeling van die verskillende funksies van die brein, die hantering van emosionele uitdagings/situasies, leierskapsontwikkeling, ensovoorts.

Die ondersteuning wat ek bied is enige tyd beskikbaar vir voltydse, nauurse studente ( by studiesentrums of via e-leer) van Akademia en kan deur middel van aanlyn platforms, telefonies of in persoon gedoen word. Tussen Julie en November 2021 het daar 68 konsultasiesessies plaasgevind op die verskeie wyses.

Studente van Akademia is welkom om my enige tyd te kontak op een van die volgende twee e-posadresse: vangnet@akademia.ac.za of michellevn@akademia.ac.za; of deur ʼn vorm te voltooi op die Spens om ʼn afspraak by my te maak. My deur staan altyd vir julle oop!

In hierdie rol waarin ek myself tans bevind, voel ek dat ek die geleentheid het om nie net my passie nie, maar ook my roeping uit te leef en by te dra tot die groei en toekoms van ʼn jongmens. En vir dit, is ek ewig dankbaar.”

Studente kan solank ʼn voet in die deur kry om hulle loopbaanreise af te skop! Akademia het in 2021 Loopbaanontwikkelingsprogram geloods – ʼn projek wat akademiese opleiding en praktiese toepassing in die werksplek kombineer. Dié program vorm deel van Akademia se opvoedingsideaal om afgeronde Afrikaanse studente aan gemeenskappe te lewer. Hierdie program bied die ideale geleentheid om waardevolle blootstelling in die werksplek op te doen. Wie weet, dalk ontdek studente nuwe vaardighede, hoor van nuwe loopbaanrigtings of smee bande met ’n toekomstige werkgewer. Die program bied ook insig in die verskillende loopbaanroetes wat ʼn individu met ʼn bepaalde kwalifikasie kan betree.

Enige student, ongeag die onderrigmodel, wat reeds vanaf hulle eerste studiejaar met loopbaanontwikkeling wil begin kan vrywillig aan die loopbaanontwikkelingsprogram deelneem. Studente wat inskryf moet bereid wees om genoegsame tyd te bestee om die program te voltooi. Die Loopbaanontwikkelingsprogram word oor drie jaar voltooi, waarvan die eerste jaar hoofsaaklik gefokus is op blootstelling aan die praktyk. Die tweede jaar fokus op internskappe en mentorskappe, en die derde jaar se fokus lê in werkservaring.

Hoe lyk studenteondersteuning?

Ons studente is vir ons belangrik, en daarom bied Akademia vanjaar aan eerstejaars toegang tot ʼn gratis aanlyn kursus om die kuns van studentwees baas te raak – selfs nog voordat hulle amptelike oriëntering afskop. Hier word nuttige temas soos basiese rekenaarvaardighede, hoe om vir die akademiese jaar voor te berei, akademiese taal- en skryfvaardighede, basiese akademiese navorsing en wenke vir die aflê van assesserings hanteer. Ons glo dat hierdie kursus skoolverlaters nóg beter voorberei voordat hulle met die akademiese jaar begin.

Akademia bied ondersteuning aan haar studente in die vorm van berading, leerondersteuning en leerontwikkeling, mentorskap- en leierskapsprogramme, asook die ontwikkeling van sekere vaardighede om die studente gereed te maak vir hulle studies sowel as die werksplek. Hierdie ondersteuning en ontwikkeling vind plaas deur verskeie aksies en programme wat aangebied word deur die loop van die jaar waaraan studente kan deelneem. Akademia se studente kan verder ook berading en emosionele ondersteuning ontvang deur die instelling se studenteondersteuningskoördineerder, ʼn gekwalifiseerde berader. Die welstand en gesondheid van Akademia se studente is vir haar van kardinale belang en by ons word daar werklik omgegee!

“My rol as studenteondersteuningskoördineerder by Akademia beteken dat ek hier is om studente te ondersteun deur emosionele en/of onderrig- & leeruitdagings waarmee hulle worstel. Ek het ʼn groot passie en liefde daarvoor om jongmense by te staan deur hierdie moeilike omstandighede en om te help soek na oplossings vir die situasie. In my rol by Akademia kry ek die geleentheid om juis dit te doen – om saam met ʼn student te “wandel” deur uitdagings van die lewe en te kyk hoe dit aangepak kan word.

Ons, hier by Akademia, wil graag bydra tot die vorming van ons studente op alle gebiede, hetsy dit emosioneel is, op ʼn akademiese vlak, om gereed te wees vir die professionele wêreld van werk, ensovoorts. Ons besef dat daar soms uitdagings is wat ʼn hindernis word in die pad na sukses (onder andere tussen ʼn student en sy/haar kwalifikasie) en wil ons graag ʼn student bystaan en optimale ondersteuning verskaf om oor daardie hekkie te kom en om suksesvol by die eindstreep uit te kom – nie net in sy/haar studies nie, maar ook in die lewe vorentoe. Dit is daarom deel van my rol om deur middel van berading/ondersteuningsessies, saam met die student te ontdek of hierdie hindernis akademies van aard is of weens persoonlike omstandighede/die student se verlede, en om dan oplossings te vind om hierdie hindernis uit die weg te ruim waar moontlik. Oplossings vir die hindernisse kan wees om die regte leertegnieke te vind, vaardighede aan te leer om stres en/of tyd effektief te bestuur, ontwikkeling van die verskillende funksies van die brein, die hantering van emosionele uitdagings/situasies, leierskapsontwikkeling, ensovoorts.

Die ondersteuning wat ek bied is enige tyd beskikbaar vir voltydse, nauurse studente ( by studiesentrums of via e-leer) van Akademia en kan deur middel van aanlyn platforms, telefonies of in persoon gedoen word. Tussen Julie en November 2021 het daar 68 konsultasiesessies plaasgevind op die verskeie wyses.

Studente van Akademia is welkom om my enige tyd te kontak op een van die volgende twee e-posadresse: vangnet@akademia.ac.za of michellevn@akademia.ac.za; of deur ʼn vorm te voltooi op die Spens om ʼn afspraak by my te maak. My deur staan altyd vir julle oop!

In hierdie rol waarin ek myself tans bevind, voel ek dat ek die geleentheid het om nie net my passie nie, maar ook my roeping uit te leef en by te dra tot die groei en toekoms van ʼn jongmens. En vir dit, is ek ewig dankbaar.”

Studente kan solank ʼn voet in die deur kry om hulle loopbaanreise af te skop! Akademia het in 2021 Loopbaanontwikkelingsprogram geloods – ʼn projek wat akademiese opleiding en praktiese toepassing in die werksplek kombineer. Dié program vorm deel van Akademia se opvoedingsideaal om afgeronde Afrikaanse studente aan gemeenskappe te lewer. Hierdie program bied die ideale geleentheid om waardevolle blootstelling in die werksplek op te doen. Wie weet, dalk ontdek studente nuwe vaardighede, hoor van nuwe loopbaanrigtings of smee bande met ’n toekomstige werkgewer. Die program bied ook insig in die verskillende loopbaanroetes wat ʼn individu met ʼn bepaalde kwalifikasie kan betree.

Enige student, ongeag die onderrigmodel, wat reeds vanaf hulle eerste studiejaar met loopbaanontwikkeling wil begin kan vrywillig aan die loopbaanontwikkelingsprogram deelneem. Studente wat inskryf moet bereid wees om genoegsame tyd te bestee om die program te voltooi. Die Loopbaanontwikkelingsprogram word oor drie jaar voltooi, waarvan die eerste jaar hoofsaaklik gefokus is op blootstelling aan die praktyk. Die tweede jaar fokus op internskappe en mentorskappe, en die derde jaar se fokus lê in werkservaring.

“Akademia, ʼn besluit wat ek nooit sal berou nie. ʼn Plek waar medestudente familie word en dosente uit hul pad gaan om studente tegemoet te kom. Dit is ʼn instansie waar ek in my moedertaal kan studeer en floreer. Voornemende studente, julle sal nie spyt wees nie.”

– Eugene Schmidt, BCom (Bestuursrekeningkunde)-student

Wat van werksgeleenthede?

Akademia is passievol oor ons studente. Daarom het ons ʼn studenteposteportaal geskep waar werknemers Akademia-studente kan werf of selfs net internskappe aan hulle beskikbaar stel. Deur hier te klik, kan werknemers poste aan studente adverteer.

So sê werkgewers van Akademia-studente

“Ons het een van julle studente aangestel en is tot dusver baie tevrede met haar. Baie dankie!” – Zelda Visagie, Dr. PI Ackermann

“Ek kon ʼn maand terug ʼn ander pos hier vul met ʼn student van Akademia.  Ons het dus tans drie Akademia-studente by ons. Dankie vir die advertensie!” – Eloise Grobler, Icon Insolvency Practitioners

“Ons is so tevrede met ons aanstelling dat ons nog ʼn Akademia-student wil aanstel.” – Susan van Greuning, Automated Credit Provider Administration System (ACPAS)

Studentestories  –  Lees stories hier

Wiskundestudent deel haar passie vir probleemoplossing

Ma van twee en voltydse SAIPA-klerk sit haar studiereis voort met Akademia se Nagraadse Diploma in Belasting

Nauurse BCom (Bestuursrekeningkunde)-student vertel oor sy studiereis

Akademia-student wenner van die eerste #StudenteStem

Akademia-student spog met CIMA-vrystellings

Akademia-studente verkies tot huiskomitees

Eerstejaar in Kantooradministrasie spog met topmatriekuitslae

Student vertel oor groot gees by eerste koshuisinblynaweek

Akademia-student maak naam in liggaamsboukringe

Akademia se eerste BCom (Bestuursrekeningkunde)-alumnus ontvang SAIPA-kwalifikasie

BCom (Ondernemingsbestuur)-studente braai vir ʼn toekoms

Akademia-student net so tuis in die klaskamer as op die gholfbaan

Noord-Kaapspan wen prysgeld vir blink sakeplanidee tydenskompetisie

Akademia-student en CrossFit Spele-medaljewenner styg uit bo haar diagnose

Entrepreneursdag: Akademia-student en entrepreneur deel haar storie

Top drie vir sakeplankompetisie vir studente aankondig

Vlieënier van Namibië sprei sy vlerke as Akademia-student

Sosialemedia-vlinder met 50 000 volgers studeer voltyds aan Akademia

Marnus Potgieter leef sy rugbydroom uit terwyl hy nauurs aan Akademia studeer

Akademia-student styg uit bo stuikelblokke

Buitelandse student vertel van studiereis by Akademia

Is jy ʼn Akademia student met ʼn suksesstorie/getuienis wat jy graag wil deel? Stuur jou storie aan kommunikasie@akademia.ac.za.