Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.
STUDENTWEES IS MEER AS
net jou studies

Om ʼn Fontie te wees by Akademia

By Akademia word ons studente Fonties genoem. Om ʼn Fontie te wees beteken dat jy nie net akademies presteer nie, maar ook ʼn opwindende studentelewe het. Dit beteken om hoflik te wees en respek vir mekaar te hê. Dis om in Afrikaans en binne ʼn Christelike konteks jou jeug te geniet en jou talente te ontwikkel en te gebruik tot voordeel van die ander studente en die gemeenskap. Fontie-wees is die kodewoord vir ʼn bruisende studentelewe en lewenslange vriendskappe. Só vertel Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia, oor om ʼn Fontie te wees.

“Ek kan ʼn boek skryf oor my groei-ervaring by Akademia, en ek staan daagliks verstom as ek terugkyk oor my persoonlike groei oor die afgelope drie jaar.” – Myrtle Endley, studenteraadsvoorsitter van Akademia

Hoe lyk die studentelewe?

Die studentelewe by Akademia het dit ten doel om ʼn tuiste te skep waar studente se hart en verstand geïntegreerd kan ontwikkel. Dit word gedoen deur ʼn ruimte te skep waar studente aan ʼn verskeidenheid studenteleweaktiwiteite soos sport, kultuur en koshuislewe kan deelneem asook lid wees van ʼn vereniging of klub bv. die stapklub of boek-en-boneklub. Akademia se studentelewe bied aan die studente die geleentheid om hulle eie identiteit te ontdek en te ontwikkel, om sosiale verhoudinge te ontwikkel en te koester en om te leer hoe om in jou gemeenskap ʼn verskil te gaan maak. Dit alles gebeur terwyl ons hope vol pret het en herinneringe vir ʼn leeftyd maak.

Studentelewe by Akademia

Hier is enkele aksies waaraan kampusstudente en nauurse studente wat naby kampus woon kan deelneem:

Koor

A-gemeenskap

Skaakklub

Debatvereniging

Dramavereniging

Eerstejaarskamp

Stapklub

Aksiesport (krieket en netbal)

Kantanoó-klub

Gemeenskapsprojekte

Boeke-en-boneklub

Filmklub

Rugby

Fotografieklub

Direkteursdinee

Eerstejaarskonsert

Kuns van studentwees

A-gemeenskap

Draf-en-koffieklub

Dansklub

Sport

Rugby | Aksiehokkie | Aksienetbal | Tennis | Aksiekrieket | Skaak

Kultuur

Sêr | Debat | Toneel | Fontiepos | Die Akademia-koor

Die Akademia-koor

In 2021 het Akademia ʼn splinternuwe koor gestig onder leiding van die wêreldbekende Franco Prinsloo. Wat die koor uniek maak is dat beide personeel- en studentestemme saamgesnoer gaan word om talle gehore se hartsnare met optredes aan te raak. Die koor vertrek jaarliks op ʼn koorkamp waar koorlede beter leer ken word, en die stemme goed geolie word vir die jaar wat voorlê.

Gemeenskap

Omgeeweek bied jaarliks aan die Fonties die geleentheid om terug te ploeg aan hul gemeenskap. Tydens die week word nie-bederfbare voedselprodukte, huishoudelike items en voorheen geliefde klerasie ook ingesamel. Die week het ook ten doel om bewusmaking te skep en geleenthede te bied waar studente kan teruggee aan die gemeenskap. Organisasies wat ook teenwoordig is in die week is onder meer CANSA, die Suid Afrikaanse bloedbank en Helpende Hand.

Nauurs

Die A-gemeenskap is ʼn inisiatief wat op die been gebring word vir alle eerstejaarsafstandstudente. Dit is ʼn platform waar Fonties mekaar leer ken, mekaar ondersteun, vriendskappe kweek en studentwees saam ervaar. Eerstejaarstudente word in klein groepe verdeel volgens hulle studierigting. Die groepies kom dan aanlyn bymekaar om pret-aktiwiteite te doen en saam te gesels. Die A-gemeenskap het reeds verlede jaar verskeie suksesstories opgelewer. Meer inligting oor die A-gemeenskap kan op die Spens gevind word.

Direkteursdinee

Die direkteursdinee is sedert 2021 ingestel vir studente in die voltydse kampusmodel sowel as die nauurse afstadsmodel. Dit is ʼn deftige geleentheid waar studente en personeel ʼn jaar se harde werk saam vier. Ons hoop om jou by die volgende een te sien.

Ontmoet die SR vir 2023/2024

Die Studenteraad (SR) verteenwoordig studente en bestuur die studentelewe saam met die studentesakebestuurder. Julle sal hulle oral raakloop en leer ken op kampus en by die sentrums.

Die portefeuljes vir SR 2023-2024 is as volg toegeken:

Myrtle Endley
SR: Voorsitter

Johannes van Jaarsveld
SR: Adjunkvoorsitter (voltyds)

Demarco Robinson
SR: Bemarking (voltyds)

Elcke Katzke
SR: Bemarking (nauurs)

Miné Hermann
SR: Kuns en Kultuur

Christiaan Wessels
SR: Sport

Hanri Noëth
SR: Gemeenskap

Louisa Visser
SR: Verenigings

Chanellé Booyens
SR: Studenteaktiwiteite (nauurs)

Kyle du Toit
SR: Projekte

Studenteleierskapontwikkeling by Akademia

Is daar geleentheid vir leierskapsontwikkeling?

Akademia bied ook uitstekende geleenthede vir leierskapsontwikkeling. Hier kan jy leierskapsposisies beklee deur op die studenteraad te dien of op een van die subkomitees van die studenteraad. Almal in leierskapsposisies kry intensiewe opleiding en geleenthede om as mentors te kan optree en mentorskap te ontvang. Hierdeur word daar vir jou die geleentheid gebied om ʼn aktiewe rol te speel in die ontwikkeling en bestuur van die studentelewe.

“Ek studeer by Akademia in Afrikaans en leef my volle potensiaal hier uit. By Akademia kan ek myself wees en my dosente motiveer my daagliks om my beste te gee in alles wat ek aanpak. Ek sal sonder twyfel ander studente aanraai om by Akademia te studeer.”

– Alize Pienaar, BEd (Grondslagfase-onderwys)-student

JY IS MEER AS NET ’N STUDENTENOMMER

Hoe lyk studenteondersteuning?

Akademia bied ondersteuning aan sy studente in die vorm van berading, leerondersteuning en leerontwikkeling, mentorskap- en leierskapsprogramme, asook die ontwikkeling van sekere vaardighede om die studente gereed te maak vir hulle studies sowel as die werksplek. Hierdie ondersteuning en ontwikkeling vind plaas deur verskeie aksies en programme wat aangebied word deur die loop van die jaar waaraan studente kan deelneem. Akademia se studente kan verder ook berading en emosionele ondersteuning ontvang deur die instelling se studenteondersteuningsafdeling, wat bestaan uit ʼn maatskaplike werker en ʼn berader.

Akademia se ideaal is om by te dra tot die vorming van studente op alle gebiede, hetsy dit emosioneel is, op ʼn akademiese vlak, of om gereed te wees vir die professionele wêreld van werk. Daar is dikwels uitdagings wat ʼn hindernis word in die pad na sukses (onder andere tussen ʼn student en sy/haar kwalifikasie) en deel van die ondersteuningspan se rol is om waar moontlik saam met studente te soek na oplossings om hierdie hindernis uit die weg te ruim. Oplossings vir die hindernisse kan wees om die regte leertegnieke te vind, vaardighede aan te leer om stres en/of tyd effektief te bestuur, ontwikkeling van die verskillende funksies van die brein, die hantering van emosionele uitdagings/situasies en leierskapsontwikkeling.

Hierdie ondersteuningsdienste is beskikbaar vir voltydse en nauurse studente (by sentrums of via e-leer) van Akademia en kan deur middel van aanlyn platforms of in persoon gedoen word. Afsprake kan op die Spens, deur middel van e-pos of telefonies gemaak word.

Akademia bied ondersteuning aan haar studente in die vorm van berading, leerondersteuning en leerontwikkeling, mentorskap- en leierskapsprogramme, asook die ontwikkeling van sekere vaardighede om die studente gereed te maak vir hulle studies sowel as die werksplek. Hierdie ondersteuning en ontwikkeling vind plaas deur verskeie aksies en programme wat aangebied word deur die loop van die jaar waaraan studente kan deelneem. Akademia se studente kan verder ook berading en emosionele ondersteuning ontvang deur die instelling se studenteondersteuningskoördineerder, ʼn gekwalifiseerde berader. Die welstand en gesondheid van Akademia se studente is vir haar van kardinale belang en by ons word daar werklik omgegee!

“My rol as studenteondersteuningskoördineerder by Akademia beteken dat ek hier is om studente te ondersteun deur emosionele en/of onderrig- & leeruitdagings waarmee hulle worstel. Ek het ʼn groot passie en liefde daarvoor om jongmense by te staan deur hierdie moeilike omstandighede en om te help soek na oplossings vir die situasie. In my rol by Akademia kry ek die geleentheid om juis dit te doen – om saam met ʼn student te “wandel” deur uitdagings van die lewe en te kyk hoe dit aangepak kan word.

Ons, hier by Akademia, wil graag bydra tot die vorming van ons studente op alle gebiede, hetsy dit emosioneel is, op ʼn akademiese vlak, om gereed te wees vir die professionele wêreld van werk, ensovoorts. Ons besef dat daar soms uitdagings is wat ʼn hindernis word in die pad na sukses (onder andere tussen ʼn student en sy/haar kwalifikasie) en wil ons graag ʼn student bystaan en optimale ondersteuning verskaf om oor daardie hekkie te kom en om suksesvol by die eindstreep uit te kom – nie net in sy/haar studies nie, maar ook in die lewe vorentoe. Dit is daarom deel van my rol om deur middel van berading/ondersteuningsessies, saam met die student te ontdek of hierdie hindernis akademies van aard is of weens persoonlike omstandighede/die student se verlede, en om dan oplossings te vind om hierdie hindernis uit die weg te ruim waar moontlik. Oplossings vir die hindernisse kan wees om die regte leertegnieke te vind, vaardighede aan te leer om stres en/of tyd effektief te bestuur, ontwikkeling van die verskillende funksies van die brein, die hantering van emosionele uitdagings/situasies, leierskapsontwikkeling, ensovoorts.

Die ondersteuning wat ek bied is enige tyd beskikbaar vir voltydse, nauurse studente ( by studiesentrums of via e-leer) van Akademia en kan deur middel van aanlyn platforms, telefonies of in persoon gedoen word. Tussen Julie en November 2021 het daar 68 konsultasiesessies plaasgevind op die verskeie wyses.

Studente van Akademia is welkom om my enige tyd te kontak op een van die volgende twee e-posadresse: vangnet@akademia.ac.za of michellevn@akademia.ac.za; of deur ʼn vorm te voltooi op die Spens om ʼn afspraak by my te maak. My deur staan altyd vir julle oop!

In hierdie rol waarin ek myself tans bevind, voel ek dat ek die geleentheid het om nie net my passie nie, maar ook my roeping uit te leef en by te dra tot die groei en toekoms van ʼn jongmens. En vir dit, is ek ewig dankbaar.”

My pad by Akademia het in 2023 begin, waar ek as maatskaplike werker aangestel is om deel uit te maak van die ondersteuningsdienste vir studente. Dit is vir my ʼn voorreg om saam met jong volwassenes hierdie pad te stap en hulle te help om hul volle potensiaal te ontgin. Ons is daarvan bewus dat die lewe dikwels uitdagings voorbring waarvoor ons nie altyd die nodige vaardighede en veerkragtigheid het nie. Ek beskou dit as ʼn uitsonderlike eer om deel te wees van die ontwikkeling van hierdie vaardighede in die lewens van jong volwassenes. My roeping is dus nie net om ʼn maatskaplike werker te wees nie, maar ook om ʼn gids en mentor te wees op hierdie reis van selfontdekking en groei.

Studente kan solank ʼn voet in die deur kry om hulle loopbaanreise af te skop! Akademia het in 2021 Loopbaanontwikkelingsprogram geloods – ʼn projek wat akademiese opleiding en praktiese toepassing in die werksplek kombineer. Dié program vorm deel van Akademia se opvoedingsideaal om afgeronde Afrikaanse studente aan gemeenskappe te lewer. Hierdie program bied die ideale geleentheid om waardevolle blootstelling in die werksplek op te doen. Wie weet, dalk ontdek studente nuwe vaardighede, hoor van nuwe loopbaanrigtings of smee bande met ’n toekomstige werkgewer. Die program bied ook insig in die verskillende loopbaanroetes wat ʼn individu met ʼn bepaalde kwalifikasie kan betree.

Enige student, ongeag die onderrigmodel, wat reeds vanaf hulle eerste studiejaar met loopbaanontwikkeling wil begin kan vrywillig aan die loopbaanontwikkelingsprogram deelneem. Studente wat inskryf moet bereid wees om genoegsame tyd te bestee om die program te voltooi. Die Loopbaanontwikkelingsprogram word oor drie jaar voltooi, waarvan die eerste jaar hoofsaaklik gefokus is op blootstelling aan die praktyk. Die tweede jaar fokus op internskappe en mentorskappe, en die derde jaar se fokus lê in werkservaring.

Akademia bied professionele ondersteuningsdienste aan studente, maar besef dat studente dikwels meer effektief bereik word deur middel van ander studente. Met die implementering van die Help ʼn Fontie-komitee, streef Akademia daarna om hierdie benadering te optimaliseer. Die Help ʼn Fontie-struktuur bestaan uit opgeleide studente wat daartoe in staat is om medestudente doeltreffend te ondersteun en hulle na die gepaste ondersteuningsdienste van Akademia te verwys, hetsy dit emosioneel of akademies van aard is.

“Akademia, ʼn besluit wat ek nooit sal berou nie. ʼn Plek waar medestudente familie word en dosente uit hul pad gaan om studente tegemoet te kom. Dit is ʼn instansie waar ek in my moedertaal kan studeer en floreer. Voornemende studente, julle sal nie spyt wees nie.”

– Eugene Schmidt, BCom (Bestuursrekeningkunde)-student

Wat van werksgeleenthede?

Akademia is passievol oor ons studente. Daarom het ons ʼn studenteposteportaal geskep waar werknemers Akademia-studente kan werf of selfs net internskappe aan hulle beskikbaar stel. Deur hier te klik, kan werknemers poste aan studente adverteer.

Studente kan solank ʼn voet in die deur kry om hulle loopbaanreis af te skop! Akademia het in 2021 ʼn loopbaanontwikkelingsprogram van stapel gestuur – ʼn projek wat akademiese opleiding en praktiese toepassing in die werksplek kombineer. Dié program vorm deel van Akademia se vormingsideaal om afgeronde Afrikaanse studente aan gemeenskappe te lewer. Hierdie program bied die ideale geleentheid om waardevolle blootstelling in die werksplek op te doen. Wie weet, dalk ontdek studente nuwe vaardighede, hoor van nuwe loopbaanrigtings of smee bande met ʼn toekomstige werkgewer. Die program bied ook insig in die verskillende loopbaanroetes wat ʼn individu met ʼn bepaalde kwalifikasie kan betree.

Enige student, ongeag die onderrigleermodel, wat reeds vanaf hulle eerste studiejaar met loopbaanontwikkeling wil begin kan vrywillig aan die loopbaanontwikkelingsprogram deelneem. Studente wat inskryf moet bereid wees om genoegsame tyd daaraan te bestee om die program te voltooi. Die loopbaanontwikkelingsprogram word oor drie jaar voltooi, waarvan die eerste jaar hoofsaaklik gefokus is op blootstelling aan die praktyk. Die tweede jaar fokus op internskappe en mentorskappe, en die derde jaar se fokus lê in werkservaring.

So sê werkgewers van Akademia-studente

“Ons het een van julle studente aangestel en is tot dusver baie tevrede met haar. Baie dankie!” – Zelda Visagie, Dr. PI Ackermann

“Ek kon ʼn maand terug ʼn ander pos hier vul met ʼn student van Akademia. Ons het dus tans drie Akademia-studente by ons. Dankie vir die advertensie!” – Eloise Grobler, Icon Insolvency Practitioners

“Ons is so tevrede met ons aanstelling dat ons nog ʼn Akademia-student wil aanstel.” – Susan van Greuning, Automated Credit Provider Administration System (ACPAS)

Studente-suksesstories

Studentestories – Lees stories hier

Is jy ʼn Akademia student met ʼn suksesstorie/getuienis wat jy graag wil deel? Stuur jou storie aan kommunikasie@akademia.ac.za.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE