Akademia se onderrigleermodelle

Akademia bied vele oplossings vir die duisende Afrikaanssprekendes wat in ʼn vriendelike, verstaanbare en gehalte omgewing onderrig in hulle moedertaal wil ontvang.

Studente het ʼn keuse tussen nauurse studies oor ʼn netwerk van studiesentrums of via e-leer en voltydse studies by die Centurion-kampus.

Akademia het twee onderrigleermodelle.

Wat onderskei die modelle van mekaar?

VOLTYDSE KAMPUSMODEL

Aangebied in Centurion.

Ideaal vir skoolverlaters wat voltyds wil studeer.

Studente draf bedags klas.

Dosente gee klas op tradisionele manier.

Aktiewe studentelewe.

NAUURSE AFSTANDSMODEL

Aangebied oor ’n landwye netwerk van studiesentrums of via e-leer.

Ideaal vir werkendes wat nauurs wil studeer.

Studente woon klas by op weeksaande en Saterdae.

Gevorderde tegnologie verbind dosente en studente in virtuele leerruimte.

Beperkte studentelewe.

HOE STUDEER EK IN DIE VOLTYDSE KAMPUSMODEL?

Op Akademia se kampusmodel studeer studente voltyds op die tradisionele wyse. Studente woon bedags verpligte kontaksessies by die Centurion-kampus by. Soos met die nauurse afstandsmodel, verkry studente toegang tot Akademia se digitale leerruimte, die Spens, waar leermateriaal en -ondersteuning gebied word. Kontaksessies is interaktief en studente kan direk vrae aan die dosent rig of met medestudente skakel in die klas. Die kampusmodel word ingerig met onder andere ʼn kafeteria, kliëntedienssentrum, ʼn biblioteek, asook verskeie studente-ondersteuningsinisiatiewe. Studente in hierdie model sal opgeneem word in ʼn aktiewe studentelewe.

HOE STUDEER EK IN DIE NAUURSE AFSTANDSMODEL?

Akademia se nauurse afstandsmodel kombineer afstandsleer met ʼn klaservaring. Hierdie studente studeer in ʼn tegnologiese gevorderde model wat nuwe betekenis aan afstandsonderrig bied. Studente woon verpligte, interaktiewe kontaksessies by in een van ʼn landswye netwerk van studiesentrums. Hierdie sentrums is opgerig op plekke waartoe die Afrikaanse gemeenskap maklike toegang kan verkry. Hierdie model is baie aantreklik vir mense wat nie voltyds kan of wil studeer nie en graag wil werk terwyl hulle studeer. Elke studiesentrum is met moderne videokonferensietegnologie toegerus en gratis breëband-internettoegang is by alle sentrums beskikbaar. Die interaktiewe aard van die kontaksessies bied aan studente ʼn uitstekende afstandsleerervaring, aangesien dit voel asof jy werklik deel van die sessie is en nie net ʼn toeskouer is nie. In die tye tussen kontaksessies word studente se leerproses gerig deur ʼn vooraanstaande leerbestuurstelsel genaamd Die Spens.

Na afloop van klaskontaksessies word die opnames daarvan geredigeer en binne enkele dae op Die Spens vir studente beskikbaar gemaak. Hier kan studente video-opnames van die kontaksessie aflaai, argiefmateriaal bestudeer, of selfs net die klankbaan op hulle selfone laai om later weer as ʼn klankuitsending te luister.

*Studente word outomaties ingedeel om verpligte kontaksessies by ʼn studiesentrum by te woon. ʼn Spesiale aansoek kan voltooi word om vir e-leer oorweeg te word.

NAUURSE AFSTANDSMODEL

STUDIESENTRUMS

Studente woon deurlopend kontaksessies by ʼn geregistreerde Akademia-studiesentrum by.

Studente word outomaties ingedeel om verpligte kontaksessies by ʼn studiesentrum by te woon. ʼn Spesiale aansoek kan voltooi word om vir e-leer oorweeg te word.

E-LEER

Studente woon aanlyn klas by.

Assesseringsentrums in studente se areas word na afloop van die registrasieproses bevestig. Studente hoef dus nie na die naaste studiesentrum te reis om toetse of eksamens af te lê nie.

Die bepalings ten opsigte van aflê van assesserings sal met die student bevestig word na afloop van registrasie.

Studente voltooi ʼn aansoekproses om vir e-leer te kwalifiseer.

Kontaksessies word opgeneem
en beskikbaar gestel

op Akademia se digitale leerruimte, die Spens. Ingeskrewe studente vir ʼn bepaalde program kry toegang tot video-opnames
om sodoende dubbele ondersteuning aan studente te bied.

Oorwegings om vir die e-leer te kwalifiseer, sluit die volgende in:

Studente wat meer as 80 kilometer van ʼn Akademia-studiesentrum woonagtig is. Dit sluit buitelandse studente in.

Studente wat weens mediese redes vir ʼn bepaalde of permanente tydperk nie kontaksessies kan bywoon nie.

Studente wat se werksomstandighede dit nie toelaat om in ʼn bepaalde akademiese jaar nauurse klasse by ʼn studiesentrum by te woon nie.

Tydens die aanlyn aansoekproses kry voornemende studente die opsie om te kies volgens watter model hulle wil klasdraf. E-leer is slegs beskikbaar vir studente wat aan die nodige kriteria voldoen.

Die keuringskomitee evalueer alle aansoeke. ʼn Registrasiebrief met die bevestiging van die student se modelkeuse word na keuring aan alle voornemende studente gestuur.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE