Aansoeke is steeds oop

Sentrums oor ’n landswye netwerk

Akademia se nauurse afstandsmodel bied ondersteuningstrukture rondom studente om die suksesvolle voltooiing van studies te bevorder. Een van die belangrikste ondersteuningskomponente is dat studente nauurse klasse by een van die interaktiewe sentrums oor ʼn landswye netwerk kan bywoon.

Studente moet met registrasie aandui by watter sentrum hulle sal inskakel. Sentrums word spesifiek in Afrikaanse gemeenskappe geopen om toeganklikheid tot universiteitsvlakopleiding so maklik as moontlik te maak. Elkeen van hierdie sentrums is met moderne videokonferensietegnologie toegerus, en gratis internettoegang is by alle sentrums beskikbaar om studente toegang tot Die Spens, Akademia se unieke aanlyn ondersteuningstelsel en biblioteek, te gee.

Centurion-kampus

Op Akademia se voltydse kampusmodel studeer studente voltyds op die tradisionele wyse. Studente woon bedags verpligte kontaksessies by die Centurion-kampus by. Die kampusmodel word ingerig met onder andere ʼn kafeteria, kliëntedienssentrum, ʼn biblioteek, asook verskeie studente-ondersteuningsinisiatiewe.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

Kennisgewing web