DOEN AANSOEK

VIR STUDIES

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn plaas

Teken aan met bestaande profiel
Skep nuwe profiel

Aansoeke vir studie in 2022 is reeds oop.

LET WEL: SLEGS AANSOEKE WAT MET DIE KORREKTE
DOKUMENTASIE INGEDIEN IS SAL VERWERK WORD.

AANSOEKE VIR STUDIES IN 2022

Sluitingsdatums van aansoeke vir studie in 2022:

 • Nagraadse Onderwyssertifikaat – 30 November 2021
 • Aansoek om krediete – 7 Januarie 2022
 • Herregistrasies – 14 Januarie 2022
 • Nagraadse diplomas – 21 Januarie 2022
 • Eerstejaars (voorgraadse studie) – 31 Januarie 2022
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur – 18 Februarie 2022

VIR JOU AANSOEK BENODIG JY DIE VOLGENDE:

 • Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies (indien van toepassing) of jongste punte (skoolleerders)
 • Gesertifiseerde afskrif van ID
 • Omvattende CV (persone wat reeds werk)
 • 20 minute om die aansoek aanlyn te voltooi
 • Die aansoekfooi ten bedrae van R250
 • Gesertifiseerde afskrif van huweliksertifikaat (indien aansoeker se van nie ooreenstem met ID-dokument nie)
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies (indien van toepassing)

Brand jy vas met die aansoekproses? Kyk hierdie video.

Hoe doen ek aansoek?
Doen aansoek

*Gebruik slegs Chrome of Firefox vir toegang tot die aansoekportaal.

VIR WATTER STUDIES KWALIFISEER EK?

KLIK HIER

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: Akademia