Aansoeke is steeds oop

DOEN AANSOEK

VIR STUDIES

Akademia se aansoeke vind slegs aanlyn plaas

Aansoeke vir studie in 2024 open 3 April 2023

LET WEL: SLEGS AANSOEKE WAT MET DIE KORREKTE
DOKUMENTASIE INGEDIEN IS SAL VERWERK WORD.

Sluitingsdatums vir aansoeke in 2024

 • Nagraadse Onderwyssertifikaat (Senior Fase- en VOO-onderwys) – Voltydse studies: 5 Desember 2023; Deeltydse studies (oor twee jaar): 5 Januarie 2024
 • Aansoek om krediete – 5 Januarie 2024
 • BComHons (Ondernemingsbestuur) – 8 Januarie 2024
 • Nagraadse diplomas – 9 Februarie 2024
 • Alle ander voorgraadse programme – 9 Februarie 2024
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur – 9 Februarie 2024

*Slegs aansoeke wat die korrekte dokumentasie bevat sal verwerk word.

VIR JOU AANSOEK BENODIG JY DIE VOLGENDE:

 • Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies (indien van toepassing) of jongste graad 12-punte (skoolleerders)
  Sertifisering mag nie ouer as 3 maande wees nie
 • Gesertifiseerde afskrif van ID nie ouer as drie maande nie
 • Omvattende CV (persone wat reeds werk)
 • 20 minute om die aansoek aanlyn te voltooi
 • Die aansoekfooi ten bedrae van R250
 • Gesertifiseerde afskrif van huweliksertifikaat nie ouer as drie maande nie (indien aansoeker se van nie ooreenstem met ID-dokument nie)
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies nie ouer as drie maande nie (indien van toepassing)

Brand jy vas met die aansoekproses? Kyk hierdie video.

*Gebruik slegs Chrome of Firefox vir toegang tot die aansoekportaal.

VIR WATTER STUDIES KWALIFISEER EK?

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: Akademia
Bank: FNB (Eerste Nasionale Bank)
Takkode: Centurion (261550)
Rekeningnommer: 62333881143
Rekeningtipe: Tjekrekening

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING OOR AANSOEKE


STUDEER BY AKADEMIA

Akademia, ʼn inisiatief van die Solidariteit Beweging, het ten doel om die kulturele en wetenskaplike voordele wat akademiese opleiding inhou binne die Afrikaanssprekende gemeenskap se bereik te bring.

AKADEMIESE KREDIETE

’n Student wat reeds vir ʼn kwalifikasie by ʼn ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was en van die modules geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke modules by Akademia kry.

STUDIEFINANSIERING

Akademia is ʼn niewinsgewende hoëronderwysinstelling en bied daarom nie studiebeurse of -studielenings aan nie. Studente wat oor onvoldoende fondse beskik kan tydens die studieaansoekproses van Akademia aandui of hulle vir finansieringsopsies wil aansoek doen. Meer inligting sal per e-pos gestuur word.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE