DOEN AANSOEK

VIR STUDIES

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn plaas

Aansoeke vir studie in 2023 is reeds oop.

LET WEL: SLEGS AANSOEKE WAT MET DIE KORREKTE
DOKUMENTASIE INGEDIEN IS SAL VERWERK WORD.

AANSOEKE VIR STUDIES IN 2023

Sluitingsdatums van aansoeke vir studie in 2023:

 • Nagraadse Onderwyssertifikaat (Senior Fase- en VOO-onderwys) – 30 November 2022
 • Aansoek om krediete – 6 Januarie 2023
 • Nagraadse diplomas – 20 Januarie 2023
 • Alle ander voorgraadse programme – 31 Januarie 2023
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur – 31 Januarie 2023

VIR JOU AANSOEK BENODIG JY DIE VOLGENDE:

 • Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies (indien van toepassing) of jongste graad 12-punte (skoolleerders)
 • Gesertifiseerde afskrif van ID
 • Omvattende CV (persone wat reeds werk)
 • 20 minute om die aansoek aanlyn te voltooi
 • Die aansoekfooi ten bedrae van R250
 • Gesertifiseerde afskrif van huweliksertifikaat (indien aansoeker se van nie ooreenstem met ID-dokument nie)
 • Gesertifiseerde afskrifte van enige naskoolse kwalifikasies (indien van toepassing)

Brand jy vas met die aansoekproses? Kyk hierdie video.

*Gebruik slegs Chrome of Firefox vir toegang tot die aansoekportaal.

VIR WATTER STUDIES KWALIFISEER EK?

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: Akademia
Bank: FNB (Eerste Nasionale Bank)
Takkode: Centurion (261550)
Rekeningnommer: 62333881143
Rekeningtipe: Tjekrekening

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING OOR AANSOEKE

STUDEER BY AKADEMIA

Akademia, ʼn inisiatief van die Solidariteit Beweging, het ten doel om die kulturele en wetenskaplike voordele wat akademiese opleiding inhou binne die Afrikaanssprekende gemeenskap se bereik te bring.

AKADEMIESE KREDIETE

’n Student wat reeds vir ʼn kwalifikasie by ʼn ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was en van die modules geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke modules by Akademia kry.

STUDIEFINANSIERING

Akademia is ʼn niewinsgewende hoëronderwysinstelling en bied daarom nie studiebeurse of -studielenings aan nie. Studente wat oor onvoldoende fondse beskik kan tydens die studieaansoekproses van Akademia aandui of hulle vir finansieringsopsies wil aansoek doen. Meer inligting sal per e-pos gestuur word.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE