Vakante poste

Bemarking en Kommunikasie: Projekte

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies aanbied. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn projekkoördineerder in die kommunikasie- en bemarkingsafdeling beskikbaar wat spesifiek daarop sal fokus om studente vanuit die werkende mark te werf asook interne en eksterne projekte te inisieer, te koördineer en uit te voer. Hierdie pos is in Centurion gebaseer. Om vir die pos te kwalifiseer word ʼn graad in Projekbestuur, Kommunikasie en/of Bemarking of ʼn gelykstaande kwalifikasie benodig, asook drie tot vyf jaar se ervaring in algemene bemarking en projekbestuur.

Daar sal van die posbekleër verwag word om met innoverende bemarkingsinisiatiewe vorendag te kom om die werkende mark te teiken. Die posbekleër sal ook verantwoordelik wees om verskeie werwings- en bemarkingsaksies asook projekte vir Akademia te implementeer en te koördineer. Werwings- en bemarkingsaksies sluit in die verteenwoordiging van die instelling in die sakeomgewing, bou van netwerke in die sakeomgewing, bevordering van die studenteloopbaansentrum en betrokkenheid by kommunikasieveldtogte. ʼn Goeie verstaan van die werkende mark, sakesektor en akademiese omgewing word sterk aanbeveel.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, koördineringsvaardighede, projekgedrewenheid en doelgerigtheid, prioritiseringsvermoë, implementerings- en uitvoeringsvermoëns, en rekenaarvaardighede. ʼn Portefeulje wat getuig van sterk bemarkings- en projekbestuurs­ervaring, en kennis van sosiale media sal voordelig wees.

Daar sal van die kandidaat verwag word om te reis en om moontlik te oornag.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 24 Mei 2022 ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV na mhb@akademia.ac.za.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER