Kampusopedag 10 en 11 Mei 2024

Search
Close this search box.

Nagraadse Diploma in Belasting

Die Nagraadse Diploma in Belasting is bedoel vir studente wat ʼn loopbaan in belasting beoog. Die student kry die kennis en vaardighede wat benodig word om ʼn belastingkenner te word wat in staat is om organisatoriese en individuele nakoming van die vereistes van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Nasionale Tesourie te verseker. Die suksesvolle student is in staat om ontwikkelinge in die verskillende velde van belasting te ontleed.

Hierdie program bied aan studente gevorderde kennis, vaardighede en analitiese vermoëns in die belastingdissipline.

WAT KAN EK MET DIE NAGRAADSE DIPLOMA IN BELASTING DOEN?

Die Nagraadse Diploma in Belasting is ideaal vir individue wat ʼn loopbaan in belasting oorweeg. Die student sal die nodige kennis en vaardighede kry om ʼn belastingkenner te word wat in staat is om organisatoriese en individuele nakoming van die vereistes van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Nasionale Tesourie te verseker. Die suksesvolle leerder is in staat om kontemporêre ontwikkelinge in die verskillende velde van belasting te ontleed.

WAT BEHELS DIE PROGRAM?

NKR-vlak 8

140 krediete

SAKO-nommer: 111265

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse afstandsmodel

KWALIFISEER EK OM DIE NAGRAADSE DIPLOMA IN BELASTING TE STUDEER?

MODULES

Hierdie module bied kennis aan die student rakende belasting in die Suid-Afrikaanse omgewing.

Die module rus studente toe met beginsels van internasionale belastingkonsepte.

Hierdie module verskaf diepgaande begrip en praktiese toepassing van die Suid-Afrikaanse belastingstelsels.

Studente word in staat gestel om gedetailleerde berekeninge te doen gebaseer op praktiese gevallestudies en om advies aan kliënte te gee.

Hierdie module behels die samestelling van ʼn navorsingsvoorstel om ʼn tekortkoming in belastingverband aan te spreek.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van een jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is drie jaar.

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die Nagraadse Diploma in Belasting, word die volgende benodig:

  • BCom (Rekeningkunde) / BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad of ooreenstemmende kwalifikasie op NKR-vlak 7 met Belasting as hoofvak.

Programkoste vir 2024

Jaar een: Vanaf R49 420

Handboeklyste word na suksesvolle registrasie aan studente gekommunikeer.

Nauurse afstandsmodel: Semester 1

Nauurse afstandsmodel: Semester 2

DOEN NOU AANSOEK OM ‘N NAGRAADSE DIPLOMA IN BELASTING TE STUDEER