Baccalaureus Legum (LLB)

Akademia se LLB-graad is daarop gerig om bekwame, vaardige en dinamiese regsgraduandi te lewer wat toegerus is met ’n deeglike kennis en begrip van toepaslike regsbeginsels. Dit bied die nodige voorbereiding vir studie op meestersvlak en ontwikkel navorsingskapasiteit in die metodologie en tegnieke van die vakgebied.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

Baccalaureus Legum (LLB)

Akademia se LLB-graad is daarop gerig om bekwame, vaardige en dinamiese regsgraduandi te lewer wat toegerus is met ’n deeglike kennis en begrip van toepaslike regsbeginsels. Dit bied die nodige voorbereiding vir studie op meestersvlak en ontwikkel navorsingskapasiteit in die metodologie en tegnieke van die vakgebied.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET LLB DOEN?

Graduandi van hierdie program sal toegerus wees vir die regspraktyk, waar ’n LLB-graad in Suid-Afrika ’n voorvereiste is om as prokureur of advokaat te praktiseer, hetsy in die openbare of private sektor.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 8

555 krediete

SAKO-nommer: 110809

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse onderrigmodel en voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM LLB TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM LLB TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES