Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol uit te voer. Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese én praktiese begrip te ontwikkel van strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

’n Administratiewe beampte moet ’n verskeidenheid van dienste – wat strek van organisering, rekordhouding, en administratiewe beheer tot kliëntediens – aan ’n maatskappy kan lewer. So ’n persoon is dikwels verantwoordelik vir die daaglikse hantering van skedules, liassering, koördinering en die omsigte hantering van kliënte. Die Hoër Sertifikaat berei die student voor om hierdie toepaslike administratiewe aktiwiteite te kan uitvoer.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om administratiewe funksies suksesvol uit te voer. Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

’n Administratiewe beampte moet ’n verskeidenheid van dienste wat strek van organisering, rekordhouding, en administratiewe beheer tot kliëntediens aan ’n maatskappy kan lewer. So ’n persoon is dikwels verantwoordelik vir die daaglikse hantering van skedules, liassering, koördinering en kliënte. Die Hoër Sertifikaat berei die student voor om toepaslike administratiewe aktiwiteite te kan uitvoer.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET MY HOËR SERTIFIKAAT IN KANTOORADMINISTRASIE DOEN?

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie is die ideale kwalifikasie vir studente met ’n belangstelling in moderne kantooradministrasie en -bestuur. Studente word deur hierdie kwalifikasie bemagtig om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol uit te voer.

Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

’n Geïntegreerde projekadministrasie module versterk die kwalifikasie om die student ook begrip en vaardighede ten opsigte van projekbestuurondersteuning te gee. Terwyl die Inleiding tot die Reg-module studente onderrig om regsterme te verstaan en binne die regspraktyk as akte-tikster of regsadministrateur toe te pas.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 5

120 krediete

SAKO-nommer: 86526

ONDERRIGLEERMODEL: Nauurse onderrigmodel

KWALIFISEER EK OM ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN KANTOORADMINISTRASIE TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN KANTOORADMINISTRASIE TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES