Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur, en projekkwaliteit en -risikobestuur.

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR DOEN?

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur dien as ’n basis vir verdere studies met die oog op die bestuur en lei van projekte binne die werkplek. Hierdie omvattende kwalifikasie is van toe­passing op beide internasionale en nasionale kontekste. Dit is ideale onderrig vir programbestuurders, projekbestuurders of enigeen wat alle­daagse take bestuur, en vul voltooide studies met insiggewende, praktiese vaardighede aan.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

130 krediete

SAKO-nommer: 99024

Nauurse onderrigmodel: Slegs e-leer

KWALIFISEER EK OM ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM ‘N GEVORDERDE DIPLOMA IN PROJEKBESTUUR TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

Die module bied aan studente ’n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.

Die module bied aan studente ’n teoretiese grondslag vir projekskedulering en ’n redelike kennis van skeduleringsagteware.

Die module bied aan studente ’n begrip vir kosteberaming en kostebestuur binne die konteks van ’n projek, spesifiek om te voorkom dat begrotings as gevolg van swak projekdefinisie en swak projekbeheermaatreëls oorskry word.

Die module bied aan studente ’n begrip vir die konsep van kwaliteit en die prosesse en tegnieke van kwaliteitsbestuur, asook risikobepaling en risikobestuur binne die konteks van ’n projek.