Doen aansoek vir studies in 2020

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn plaas. Laat sowat 20 minute vir die aansoekproses toe.

Aansoeke vir studies in 2020 sluit 29 Januarie 2020 om 13h00.

 

HOE DOEN EK AANSOEK?
DOEN AANSOEK

STUDEER BY AKADEMIA

Akademia, ʼn inisiatief van die Solidariteit Beweging, het ten doel om die kulturele en wetenskaplike voordele wat akademiese opleiding inhou binne die Afrikaanssprekende gemeenskap se bereik te bring.
LEES MEER

AKADEMIESE KREDIETE

’n Student wat reeds vir ʼn kwalifikasie by ʼn ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was en van die modules geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke modules by Akademia kry.

LEES MEER

STUDIEFINANSIERING

Studente wat aansoek doen om by Akademia te studeer kan by die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum aansoek doen vir ’n rentevrye studielening, wat eers terugbetaalbaar is wanneer die student afgestudeer het.

LEES MEER

VIR WATTER STUDIES KWALIFISEER EK?

KLIK HIER

VIR WATTER STUDIES KWALIFISEER EK?

KLIK HIER

VRAE OOR DIE AANSOEK

Toelatingsvereistes vir graadstudies:

 • ‘n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 40% in die onderrigtaal van Akademia; of minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (een vak moet Engels of Afrikaans wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal; of
 • ’n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke;
 • BCom Bestuursrekeningkunde: Verpligte punt vir Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ekonomie en Regte: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Finansiële Beplanning: Verpligte punt vir Wiskunde – 60% of Rekeningkunde – 60% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ondernemingsbestuur: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • OF ’n hoër sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ’n gevorderde sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ‘n diploma in ’n ooreenstemmende studieveld en toepaslike skoolvakke. Verskeie vakke word vir spesifieke programme oorweeg.

Toelatingsvereistes vir ‘n gevorderde diploma:

 • ʼn Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër;
 • EN ten minste drie jaar praktiese werkervaring in ’n veld ooreenstemmend met die vlak 6-kwalifikasie.

Toelatingsvereistes vir ‘n hoër sertifikaat:

 • ‘n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 30% in die onderrigtaal; of
 • ‘n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 30% in die onderrigtaal en toepaslike skoolvakke;
 • Addisionele vereistes vir die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie – Rekenaargeletterdheid.

Akademia se aansoeke vind eksklusief aanlyn plaas. Laat sowat 20 minute vir die aansoekproses toe. Die hele keuring- en registrasieproses neem sowat twee maande.

STAP 1: Skep profiel

Hierdie vind slegs een keer plaas (studente wat herregistreer moet nie weer ’n profiel skep nie). Voltooi die demografiese inligting en dien in. ’n Bevestigingsbrief word na die e-posadres wat op die vorm ingevul is gestuur. Klik op die “Verifieer my inligting”-skakel.

STAP 2: Doen aansoek

Vul die velde in, maak drie programkeuses, en laai die nodige gesertifiseerde dokumente op. Dien die aansoek in sodra alle velde voltooi is.

STAP 3: Betaal registrasiefooie

Die registrasiefooi beloop R500 vir 2018, betaal dit in Akademia se rekening en stuur die bewys van betaling aan finansiesnavrae@akademia.ac.za. * Indien jy krediet aansoek gedoen het is daar ’n fooi van R350 wat die registrasiefooi moet vergesel.

STAP 4: Keuring- en administrasieproses

Jou aansoek word verwerk vir keuring. Keuring is aan die volledigheid van die aansoek en die toelatingsvereistes onderhewig. Na afloop van die keuring sal jy van die resultate in kennis gestel word. Indien jou aansoek suksesvol was, sal jy ’n studentenommer ontvang.
Na die afloop van hierdie proses is jy amptelik ’n geregistreerde Akademia-student.

Indien jy nie aan die vereistes voldoen om ’n BCom-graad aan Akademia te studeer nie, is daar die opsie om ’n Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of ’n Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (met spesialisasie in Regs- of Projekadministrasie) te doen. Na die suksesvolle aflegging van so ’n hoër sertifikaat kan studente aansoek doen vir toelating tot BCom-graadstudie.

Studente wat reeds matriek behaal het

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat deur Umalusi uitgereik

Gr.12-studente

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Mees onlangse punte of rekordeksamenuitslae (kandidaat word voorlopig op die rekordeksamen gekeur)
 • Gesertifiseerde afskrif van uitslae
 • Nasionale Senior Sertifikaat of NCV-kwalifikasie deur Umalusi uitgereik

Jy moet die Departement van Basiese Onderwys kontak:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu-Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende vakke wat geslaag is aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke vak(ke) vrystelling kry.

AANSOEK OM KREDIETE

Akademia se modules is deel van ’n goedgekeurde kurrikulum wat deur die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer is. Modules en kwalifikasies by Akademia is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikula by openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle erkenning toeken. Elke aansoek word op eie meriete beoordeel.

Nee, Akademia volg ’n digitale model en daarom vind aansoeke en registrasie aanlyn plaas.

Skep ’n profiel, waarna ’n e-pos ter bevestiging aan jou gestuur word. Volg die volgende stappe om die aansoek te voltooi:

 • Vul die nodige velde in. Wanneer die inligting aanvaar word, verkleur die spasie. Indien dit nie gebeur nie, probeer ander kombinasies (veral in die veld van wagwoorde). Wanneer alles voltooi is, klik op“Sluit aan”.
 • Jy sal ’n e-pos ontvang. Klik op “Verifieer my inligting”, waarna die aansoek voltooi sal word.
 • Die skakel neem jou na die webleser waar jy op “Gaan voort” moet klik.
 • Klik dan op “Doen aansoek”.
 • ’n Skerm met die opskrif “Aansoek om voorlopige registrasie” sal oopmaak. ’n Lys van prosedures wat gevolg en voltooi moet word sal aan die linkerkant verskyn.
 • Let op die volgende:
  • Rooi blokkies is verpligte velde.
  • By “Voorgenome studies” is daar drie keuses van studierigtings wat in die volgorde van belangstelling gekies moet word. Verder is daar ’n opsie vir aansoek om krediete – dit is slegs vir studente wat reeds ‘n kwalifikasie na graad 12 behaal het.
   NB: Hierdie is die enigste geleentheid vir kredietoordrag of erkenning van vorige leer aansoek te doen.
  • ’n Minimum van drie vakke per jaar moet geneem word.
  • Die dokumente (behalwe CV) wat opgelaai word, moet gesertifiseer wees en nie groter as 3MB wees nie.
  • Graad 12-leerlinge moet later soos moontlik rekordeksamenuitslae, eindeksamenuitslae en die Nasionale Senior Sertifikaat by hulle aansoek oplaai.
 • Klik op “Dien aansoek in” wanneer die aansoek volledig en korrek ingevul is.
 • ’n E-pos met ’n bevestiging van aansoek om voorlopige registrasie sal aan jou gestuur word.

Probeer later weer, dit kan moontlik die internetskakeling of die webleser wees. Maak asseblief van slegs Google Chrome of Mozilla Firefox gebruik. Indien jy steeds nie regkom nie, stuur ’n gedetailleerde e-pos aan registrasie@akademia.ac.za waarin jy die situasie verduidelik.

Indien jy sou besluit om jou studies gedurende die jaar te kanselleer, moet Administrasie hiervan in kennis gestel word. Let wel dat bepalings en voorwaardes  van toepassing is. Korrespondensie in hierdie verband moet aan navrae@akademia.ac.za gerig word.

Formele kommunikasie moet aan navrae@akademia.ac.za gestuur word met stawende redes vir die vermindering van modules. Onthou dat ’n minimum van drie vakke per jaar geneem moet word. Verwys gerus in hierdie verband na Akademia se bepalings en voorwaardes.

Na afloop van die registrasie- en keuringsproses word daar aan studente ’n formele registrasiebrief met alle nodige inligting, insluitende studentenommer, gestuur.

BANKBESONDERHEDE


Rekeningnaam: Akademia
Bank: FNB (Eerste Nasionale Bank)
Takkode: Centurion (261550)
Rekeningnommer: 62333881143
Rekeningtipe: Tjekrekening

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING OOR AANSOEKE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER