Doen Aansoek2019-02-12T06:48:00+00:00

Doen aansoek

Akademia se aansoeke vind slegs aanlyn plaas. Die aanlyn aansoek is op die webblad te vinde. Laat sowat 20 minute toe vir die aanlyn aansoekproses. Die hele registrasieproses neem sowat twee maande.

STUDEER BY AKADEMIA

Akademia, ʼn inisiatief van die Solidariteit Beweging, het ten doel om die kulturele en wetenskaplike voordele wat akademiese opleiding inhou binne die Afrikaanssprekende gemeenskap se bereik te bring.
LEES MEER

AKADEMIESE KREDIETE

’n Student wat reeds vir ʼn kwalifikasie by ʼn ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was en van die modules geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke modules by Akademia kry.

LEES MEER

STUDIE FINANSIERING

Studente wat aansoek doen om by Akademia te studeer, en graag ook vir ’n rentevrye studielening- aansoek wil doen (wat eers terugbetaalbaar is wanneer die student afgestudeer het), kan by die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum vir hierdie metode van finansiering aansoek doen.

LEES MEER

KWALIFISEER EK VIR STUDIES

KLIK HIER

KWALIFISEER EK VIR STUDIES

KLIK HIER

VRAE OOR DIE AANSOEK

Toelatingsvereistes vir graadstudies:

 • ‘n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 40% in die onderrigtaal van Akademia; of minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (een vak moet Engels of Afrikaans wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal; of
 • ’n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 60% in drie fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die drie verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke;
 • BCom Bestuursrekeningkunde: Verpligte punt vir Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ekonomie en Regte: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Finansiële Beplanning: Verpligte punt vir Wiskunde – 60% of Rekeningkunde – 60% (Graad 12-skoolvlak)
 • BCom Ondernemingsbestuur: Verpligte punt vir Wiskunde of Rekeningkunde – 50% OF besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)
 • OF ’n hoër sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ’n gevorderde sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld;
 • OF ‘n diploma in ’n ooreenstemmende studieveld en toepaslike skoolvakke. Verskeie vakke word vir spesifieke programme oorweeg.

Toelatingsvereistes vir ‘n gevorderde diploma:

 • ʼn Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër;
 • EN ten minste drie jaar praktiese werkervaring in ’n veld ooreenstemmend met die vlak 6-kwalifikasie.

Toelatingsvereistes vir ‘n hoër sertifikaat:

 • ‘n Nasionale Seniorsertifikaat deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 30% in die onderrigtaal; of
 • ‘n Nasionale Sertifikaat (beroepsgerig) vlak 4 deur Umalusi gesertifiseer met ‘n minimum van 30% in die onderrigtaal en toepaslike skoolvakke;
 • Addisionele vereistes vir die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie – Rekenaargeletterdheid.

Akademia se aansoeke vind slegs aanlyn plaas. Die aanlyn-aansoek is op die webblad te vinde. Laat sowat 20 minute toe vir die aanlyn-aansoekproses. Die hele registrasieproses neem sowat twee maande.

STAP 1: Skep ‘n profiel

Hierdie vind slegs een keer plaas (studente wat herregistreer moet nie weer ‘n profiel skep nie). Vul die demografiese inligting in en dien in. ‘n Verifikasie e-pos word na die e-posadres wat op die vorm ingevul is gestuur. Klik op die “Verifieer my inligting”-skakel.

STAP 2: Doen aansoek

Vul die velde in, maak drie programkeuses en laai die nodige gesertifiseerde dokumente op. Sodra alles voltooi is, dien dan die aansoek in.

STAP 3: Betaal die registrasiefooie

Die registrasiefooi beloop R500 vir 2018, betaal dit in Akademia se rekening en stuur die bewys van betaling aan finansiesnavrae@akademia.ac.za. * Indien jy krediet aansoek gedoen het is daar ‘n fooi van R350 wat die registrasiefooi moet vergesel.

STAP 4: Administrasiefunksie en keuring

Jou aansoek word verwerk vir keuring. Keuring is aan die volledigheid van die aansoek en die toelatingsvereistes onderhewig. Na afloop van die keuring sal jy van die resultate in kennis gestel word en indien jou aansoek suksesvol was, sal jy ‘n studentenommer ontvang.
Na die afloop van hierdie proses is jy ‘n geregistreerde student aan Akademia.

Indien jy nie aan die vereistes voldoen om ‘n BCom-graad aan Akademia te studeer nie, is daar die opsie om ‘n Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde of ‘n Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie (Algemeen of Projekbestuur) te doen.

Studente wat reeds matriek behaal het:

 • Omvattende CV
 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Gesertifiseerde afskrif van Nasionale Senior Sertifikaat deur Umalusi uitgereik

Tans Gr.12-student:

 • Gesertifiseerde afskrif van identiteitsdokument
 • Huidige punte (mees onlangse punte) of rekordeksamenuitslae (kandidaat word voorlopig op die rekordeksamen gekeur)
 • Gesertifiseerde afskrif van uitslae
 • Graad 12 Nasionale Senior Sertifikaat of NCV-kwalifikasie deur Umalusi uitgereik

Jy moet die Departement van Basies Onderwys kontak. Hiermee die kontakbesonderhede:

 • Nasionale kantore: 012 312 5845/6/7
 • Oos-Kaap: 043 604 7709/73
 • Vrystaat: 051 404 8000
 • Gauteng: 011 355 0588
 • KwaZulu Natal: 031 327 0538/0331
 • Limpopo: 015 290 7747/7830
 • Mpumalanga: 013 766 5807
 • Noord-Kaap: 053 839 6585
 • Noordwes: 018 384 3100/51
 • Wes-Kaap: 021 467 2483

‘n Student wat reeds vir ‘n kwalifikasie by ‘n ander tersiêre onderwysinstelling ingeskryf was, mag vir ooreenstemmende, geslaagde vakke aansoek om krediete doen. Indien die krediete toegestaan word, sal die student vir die soortgelyke vak(ke) vrystelling kry.

Inligting wat die aansoek om krediete moet vergesel saam met die aansoek om by Akademia te studeer:

 • “Aansoek om krediete” aanlynaansoek
 • Puntestaat van die vorige instansie
 • Inligting in verband met die vakke
AANSOEK OM KREDIETE

Die vakke is deel van ‘n geakkrediteerde kurrikulum wat deur die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer is. Dit is dus in ooreenstemming met soortgelyke kurrikula by hoofstroom openbare universiteite. Die universiteit waarby aansoek om krediete gedoen word, het egter nog die reg om self te bepaal of hulle dit gaan toeken. Elke aansoek word op sy eie meriete beoordeel.

Nee, Akademia is internet-gebaseer, daarom vind die aansoek en registrasie aanlyn plaas.

Skep eers ‘n profiel, waarna ‘n verifikasie e-pos aan jou gestuur word. Volg die skakel om die aansoek te voltooi. Volg die volgende stappe om die aansoek te voltooi:

 • Vul die nodige velde in. Wanneer die inligting aanvaar word, verkleur die spasie. Indien dit nie gebeur nie, probeer ander kombinasies (veral in die veld van wagwoorde, let daarop dat die wagwoord ‘n HOOFLETTER, KLEINLETTER, NOMMER EN ‘n SPESIALE KARAKTER moet bevat). Wanneer alles voltooi is, klik op“Sluit aan”
 • Jy sal ‘n e-pos ontvang. Klik op “Verifieer my inligting”, waarna die aansoek voltooi sal word.
 • Die skakel neem jou na die webleser waar jy op “Gaan Voort” moet klik.
 • Klik dan op “DOEN AANSOEK”. Die “DATEER BESONDERHEDE OP”-knoppie is slegs as jou inligting verander het.
 • ‘n Skerm maak oop op “Aansoek om voorlopige registrasie”. Aan die linkerkant is daar ‘n lys van prosedures wat gevolg en voltooi moet word.
 • Let op die volgende:
  • Rooi blokkies is verpligte velde.
  • Onder “Kwalifikasie inligting” is daar ‘n opsie wat gekies moet word: “Graad 12 behaal” met die opsies van “ja”, “nee” of “tans graad 12-leerling”. Indien die opsie “ja” gekies word, is dit wanneer jy graad 12 verlede jaar of vroeër behaal het. Die opsie “tans graad 12-leerling” is vir skoolgaande leerders wat aan die einde van die huidige jaar graad 12 gaan behaal.
  • By “Voorgenome studies” is daar drie keuses van studierigtings wat in die volgorde van belangstelling gekies moet word. Verder is daar ‘n opsie vir aansoek om krediete – dit is slegs vir studente wat reeds ‘n kwalifikasie na graad 12 behaal het.
  • NB: Hierdie is die enigste geleentheid om aansoek om krediete te doen.
  • ‘n Minimum van drie vakke moet per jaar geneem word.
  • Die dokumente (behalwe CV) wat opgelaai word, moet gesertifiseerd wees en nie groter as 3MB wees nie.
  • Graad 12-leerlinge moet later hul rekordeksamenuitslae, eindeksamenuitslae en die nasionale seniorsertifikaat by hul aansoek oplaai.
 • Nadat die aansoek volledig en korrek ingevul is, klik jy op “DIEN AANSOEK IN”.
 • ‘n E-pos met ‘n bevestiging van aansoek om voorlopige registrasie sal aan jou gestuur word.
  • Jy kan die status van jou aansoek volg en jou persoonlike inligting by die “SLEUTEL AAN” of “Teken aan”-knoppies opdateer indien nodig.

Probeer later weer, dit kan moontlik die internetskakeling of die webleser wees. Maak asb van “Internet Explorer/Google Chrome/Mozilla Firefox” gebruik. Indien jy steeds nie regkom nie, stuur ‘n gedetailleerde e-pos aan registrasie@akademia.ac.za waarin jy die situasie verduidelik.

Indien jy sou besluit om jou studies gedurende die jaar te kanselleer, moet die administratiewe departement in kennis stel. Let wel, bepalings en voorwaardes is van toepassing. Kommunikasie moet deur navrae@akademia.ac.za geskied.

Formele kommunikasie moet aan navrae@akademia.ac.za gestuur word met stawende redes vir die vermindering van vakke. Hou in gedagte dat ‘n minimum van drie vakke per jaar geneem moet word. Hersien die bepalings en voorwaardes.

Na afloop van die registrasie en keuringsproses word daar aan die studente ‘n formele registrasiebrief met alle nodige inligting en studentenommer gestuur.

BANKBESONDERHEDE


Rekeningnaam: Akademia
Bank: FNB (Eerste Nasionale Bank)
Takkode: Centurion – 261550
Rekening Nommer: 62333881143
Tipe Rekening: Beleggingsrekening

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING OOR AANSOEKE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER