Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Akademia teken samewerkingsooreenkoms met Hongaarse universiteit

Gepubliseer op: 31 Januarie 2023

Die Hongaarse Universiteit van Landbou- en Lewenswetenskappe (afgekort as MATE) en Akademia het op Dinsdag 31 Januarie amptelik ʼn samewerkingsooreenkoms tydens ʼn geleentheid by die instelling se Centurion-kampus onderteken. Dr. Dávid Bencsik, hoof van die Direktoraat van Internasionale Sake en Buitelandse Verhoudinge van MATE het die ooreenkoms namens MATE met Akademia onderteken. MATE, voorheen bekend as die Szent István-Universiteit, is een van die grootste hoëronderwysinstellings vir landbou in Europa.

Die samewerkingsooreenkoms, wat geldig is vir vyf jaar, fokus hoofsaaklik op die samewerking tussen die instellings vir die ontwikkeling van landbou- en lewenswetenskappe deur middel van akademiese samewerking in die areas van navorsing, onderrig en fakulteitsontwikkeling.

Volgens die ooreenkoms sal die samewerking onder andere die volgende behels:

  • Die uitruil van studente vir studie en navorsing tussen beide instellings
  • Die uitruil van professore, navorsers en administrateurs deur wedersydse besoeke
  • Uitruil van inligting en publikasies wat betrekking het op onderrig en navorsing
  • Implementering van samewerkende onderrig en navorsingsgeleenthede

 

Met die vooruitsig dat Akademia in die toekoms sal beskik oor ʼn volwaardige kampus, word daar ook beplan aan ʼn verskeidenheid nuwe programme soos ʼn studierigting in die Landbouwetenskappe. Volgens prof. Hannes Rautenbach, dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe by Akademia, sal die nuwe kampus ruimte bied, in die vorm van ʼn proefplaas met die nodige fasiliteite, vir uitnemende onderrig en navorsing op die landbougebied. “Landbou, wat nou verband hou met voedselsekerheid, is ʼn vakgebied wat tans vinnig ontwikkel en uitbrei. Dit is daarom eerstens belangrik dat Akademia bande bou met van die beste landbou-universiteite in die wêreld, soos MATE, met die vooruitsig om ons aan die voorpunt van landbouontwikkeling in die wêreld te kan posisioneer.”

Hy voeg by dat MATE ʼn multidissiplinêre benadering volg, en dat daar ook gekyk word na die skakeling van landbou met ander dissiplines deur middel van ʼn stelselbenadering. “Van hierdie dissiplines sluit natuurlike hulpbronne, die omgewing, water, landskappe en lewensgehalte in. Hierdie benadering komplementeer Akademia se strewe om die groter geheel raak te sien en daarom sien ons uit na die samewerking met MATE.”

Verteenwoordigers van die Solidariteit Beweging het oor die afgelope paar jaar verskeie besoeke aan Hongarye gebring met die oog op die ontwikkeling van nouer samewerkingsbande tussen die twee lande. Een van die gebiede van samewerking waarna gekyk is, is ontwikkeling op die hoëronderwysterrein. Dit was as gevolg hiervan dat die geleentheid van samewerking tussen Akademia en MATE voortgespruit het.

Volgens Rautenbach streef Akademia daarna om te ontwikkel tot ʼn wêreldklas hoëronderwysinstelling, terwyl daar steeds gestand gedoen word aan ons bestaansrede, visie en waardes. “Dit is daarom belangrik dat ons verhoudings ontwikkel met van die beste universiteite in die wêreld wat na soortgelyke horisonne strewe.”

Rautenbach noem verder dat MATE een van hierdie instellings is en dat dit gesien kan word in die rektor van die universiteit se verwelkomingsboodskap aan studente: “Ons oorweeg lesse geleer van die mees suksesvolle Europese universiteite en ons kombineer ons tradisies met die oplossings van die moderne eeu. Ons langtermyndoelwit is om MATE een van die dertig beste landbou-universiteite in die wêreld te maak.”

Volgens Bencsik is MATE verheug om ʼn formele verhouding met Akademia te vestig. “Ons glo dat ons baie soortgelyke waardes en ʼn opvoedingsideaal met Akademia deel, en ons glo dat hierdie memorandum van verstandhouding maar net die begin is van baie toekomstige ondernemings.”

Volgens dr. Celia Booyse, bestuurder van Programontwikkeling en Gehalteversekering by Akademia, is samewerking met internasionale universiteite een van die belangrikste aspekte van Akademia se uitbreiding. “Dit is veral belangrik met betrekking tot die erkenning en ontwikkeling van nuwe kwalifikasies, asook navorsing en die uitruil van studente vir internasionale blootstelling.”

“Akademia sien uit om samewerking met MATE aan te pak en vir ons toekomstige studente wêreldklas opleiding in landbou en die lewenswetenskappe te bied,” sluit Rautenbach af. Vir meer inligting oor Akademia, besoek gerus die webblad hier.

Prof. Danie Goosen, akademiese hoof by Akademia, Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging en Akademia-direksielid, Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia, dr. Dávid Bencsik, hoof van die Direktoraat van Internasionale Sake en Buitelandse Verhoudinge van MATE en prof. Hannes Rautenbach, dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe by Akademia.