Nauurse onderrigmodel

OOR ’N LANDSWYE NETWERK VAN STUDIESENTRUMS OF VIA E-LEER AANGEBIED.
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Opvoedkunde

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe

Dienste(Web)-28
Dienste(Web)-29
Dienste(Web)-26
Dienste(Web)-19
Dienste(Web)-21
Dienste(Web)-20
Dienste(Web)-22
Dienste(Web)-24
Dienste(Web)-25

Fakulteit Geesteswetenskappe

Fakulteit Geestes-wetenskappe

Fakulteit Regsgeleerdheid

Dienste(Web)-27

Fakulteit Opvoedkunde

Dienste(Web)-30

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
loopbaan te verseker.

ONTDEK JOU MOONTLIKHEDE

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte hoëronderwys binne bereik van voornemende studente.

VIND JOU NAASTE SENTRUM

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE