Raak Betrokke2018-09-14T08:02:07+00:00

Akademia staan vir die idee van ’n selfstandige Afrikaanse universiteitswese

– en met u hulp sal ons dit verwesenlik. Raak gerus op een of meer van die volgende maniere betrokke:

FINANSIËLE EN ANDER SKENKINGS

Finansiële bydraes stel Akademia in staat om ’n omvattende residensiële kampus op te rig. Om ’n finansiële bydrae tot Akademia te lewer, hetsy per gereelde debietorder, eenmalig of andersins, stuur asseblief ’n e-pos na donasies@akademia.ac.za.

Ook ander bydraes, soos versamelings, Africana, beelde, kunswerke en meer kan ’n waardige tuiste by Akademia vind. Stuur ook in hierdie verband gerus ’n e-pos na donasies@akademia.ac.za.

KUNDIGHEID

Indien u u kundigheid op ’n bepaalde terrein aan Akademia beskikbaar wil stel, stuur gerus ’n e-pos na donasies@akademia.ac.za. Omdat ons stelselmatig uitbrei kan nie alle aanbiedinge onmiddellik benut word nie, maar selfs in die geval dat Akademia vir eers op ander sake moet fokus, sal u goedgesindheid vir Akademia tot aansporing dien.

STEL BEURSE BESKIKBAAR

Persone of ondernemings wat beursgeld vir akademiese opleiding gee kan heelwat belastingvoordele geniet. Kontak ons by navrae@akademia.ac.za as u belangstel om op hierdie manier betrokke te raak.

BEMARKING

Bring Akademia gerus onder die aandag van voornemende studente. Indien u in ‘n posisie is om hiermee te help en graag bemarkingsmateriaal of ander inligting wil ontvang om te versprei, kontak navrae@akademia.ac.za.

ANDER

Wil u op ’n ander wyse bydrae? Stuur ’n e-pos met u voorstel na navrae@akademia.ac.za.

Nota: Weens ’n groot volume e-posse kan Akademia op die oomblik nie altyd op alle e-posse reageer nie. Wees egter verseker dat Akademia u ondersteuning en belangstelling hoog op die prys stel en alle e-posse lees en na die tersaaklike persone aanstuur.

ONTVANG DIE NUUTSTE OOR AKADEMIA – REGISTREER HIÉR OM DIE NUUSBRIEF TE ONTVANG

REGISTREER

ONTVANG DIE NUUTSTE OOR AKADEMIA – REGISTREER HIÉR OM DIE NUUSBRIEF TE ONTVANG

REGISTREER