Akademia staan vir die idee van ’n selfstandige

Akademia staan vir die idee van ’n selfstandige

AFRIKAANSE UNIVERSITEITSWESE

AFRIKAANSE UNIVERSITEITSWESE

Met jou hulp sal ons dit verwesenlik. Raak gerus op een of meer van die volgende maniere betrokke.

FINANSIËLE BYDRAES – SKENKINGSFONDS

Dra by tot Akademia se skenkingsfonds. In 2020 het 961 Akademia-studente van ʼn studiebeurs, lening of afbetaalopsie gebruik gemaak om hulle studies te finansier. Sonder hierdie kanale sou ʼn klomp studente nie kon studeer en in hul toekoms belê nie . Daarom is Akademia se skenkingsfonds op die been gebring.

DIE DOEL VAN DIE SKENKINGFONDS IS OM SKENKINGS WAT ONTVANG WORD TE BELÊ OM KAPITAAL TE LAAT GROEI, UIT TE BOU EN DAN DIE OPBRENGSTE VIR DIE FINANSIËLE ONDERSTEUNING VAN BEHOEFTIGE STUDENTE AAN TE WEND.

Na beraming benodig ongeveer 25% van Akademia-studente studielenings, wat maandeliks toeneem met R4 miljoen om die R150 miljoen vraag teen 2025 aan te spreek. Deur middel van die skenkingfonds is daar nou ʼn volhoubare model geskep om skenkings te werf, uit te bou en ten bate van Akademia se studente en die Afrikaanse gemeenskap aan te wend.

Daar is twee volhoubare modelle vir finansiering ontwikkel, waarvolgens behoeftige studente óf kan aansoek doen vir ʼn rentevrye lening, óf kan aansoek doen vir ʼn studielening teen ʼn laer rentekoers as by ʼn kommersiële bank indien die bruto inkomste van hulle huishouding bo ʼn sekere bedrag is.

JY KAN HELP OM STUDIEDROME TE VERWESENLIK!

*Meeste skenkings is belastingterugeisbaar , en Akademia reik graag ʼn artikel 18a-sertifikaat in hier die verband uit.

JY KAN AKADEMIA DEUR MIDDEL VAN DIE VOLGENDE SKENKINGSMETODES HELP UITBOU:

  • ʼn Kapitale bedrag te skenk.

  • Behoeftige studente toegang tot studies te verleen deur ʼn studielening te skep. Beurse word ook verwelkom.

  • ʼn Klousule in jou testament by te voeg om ʼn erflating aan die Akademia-skenkingfonds te bemaak, en sodoende ook boedelbelasting te spaar.

  • Deur middel van toegewysde fondse ʼn fonds te stig wat jou passie laat voortleef in ʼn spesifieke rigting.

  • ʼn Maandelikse bydrae (debietorder) te teken.

  • Die insameling van befondsing deur skarefinansiering ten bate van die Akademia-skenkingfonds.

     

Bankbesonderhede vir bydraes tot die Akademia-skenkingsfonds
Kampus Trust IT 1807/12
Eerste Nasionale Bank
Rekeningnommer: 62857561445
Takkode: 210554
Verwysing: Jou selfoonnommer

Stuur asb. bewys van betaling aan vriende@akademia.ac.za sodat ons jou persoonlik kan bedank en ʼn artikel 18a-sertifikaat kan uitreik.

Om ’n finansiële bydrae tot Akademia te lewer , stuur asseblief ’n e-pos na vriende@akademia.ac.za of klik hier om ʼn blitsvinnige eenmalige skenking te maak.

Wil jy op ’n ander wyse bydra? Stuur ’n e-pos met jou voorstel na vriende@akademia.ac.za.

SKENK HIER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER