BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie)

Die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) stel die student in staat om eietydse kwessies deur ’n interdissiplinêre benadering te beskou.

Die politieke fokus in hierdie graad spreek beide plaaslike en internasionale aspekte aan, wat verseker dat die student ’n breë begrip van die onderwerp het; die filosofie-komponent bevorder kennis en insig vanuit ’n begronding van klassieke Griekse filosofie tot vandag se beoefening van hierdie dissipline; terwyl die ekonomiese fokus verseker dat studente verstaan hoe die ekonomie in die breë werk en dit binne ’n spesifieke filosofiese konteks van toepassing kan maak.

WAT KAN EK MET BSOCSCI (POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE) DOEN?

Die beroepswêreld wat die kwalifiserende student kan betree is veelsydig en sluit die volgende moontlikhede in: ’n beroep in die politieke arena, joernalistiek, bankwese en finansies, asook die rol van ekonomiese en politieke ontleders in beide akademiese en korporatiewe instellings.

KWALIFIKASIE-BESONDERHEDE

NKR (NQF) vlak 7

380 krediete

SAQA ID-nommer: 102357

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK OM BSOCSCI (POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BSOCSCI (POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE) TE STUDEER?

 

KLIK HIER

MODULES

Ekonomie 1 (GAE105)

Kuns van Argumentering (KARG1515)

Politiek 1 (POLI1525)

Filosofie 1 (FILO1520)

Etiek (ETIE1520)

Internasionale Politiek 1 (GPOL1520)

Ekonomie 2 (GAE206)

Politiek 2 (POLI2620)

Filosofie 2 (FILO2620)

Internasionale Politiek 2 (GPOL2620)

Ekonomiese Filosofie (EKFI2620)

Logika (LOGI2620)

Ekonomie 3 (GAE307)

Filosofie 3 (FILO3740)

Politiek 3 (POLI3740)

Kernintegrasie (KERN3725)

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Baccalaureusgraad in Politiek, Filosofie en Ekonomie wat tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

Deurlopende assessering – 40% van finale punt

  • Toetse en werkopdragte per module word gebruik in die berekening van die jaarpunt wat eksamentoelating bepaal.

’n Vereiste minimum jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

Samevattende finale assessering – 60% van finale punt

Summatiewe assessering sluit eksamen(s) in.

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BSOCSCI (POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BSOCSCI (POLITIEK, FILOSOFIE EN EKONOMIE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK