Studieaansoeke vir 2025 is reeds oop

Search
Close this search box.

Bou aan ʼn sterk sportkultuur: die rol van Akademia se sportkomitee

Geskryf deur Kayla Roets, Fontiepos- joernalis

Sport was nog altyd ʼn integrale deel van die universiteitslewe, wat fisieke fiksheid, spanwerk en persoonlike groei onder studente bevorder. By Akademia speel die sportkomitee ʼn deurslaggewende rol in die ondersteuning en bevordering van verskeie sportaktiwiteite en -geleenthede.

Die primêre rol van die sportkomitee is om sport onder Akademia se studente te bevorder en die groei en uitbreiding daarvan binne Akademia te fasiliteer. Deur noue samewerking met die koördineerders van elke sportsoort, streef die komitee voorts daarna om die invloed en doeltreffendheid van die studenteraad te versterk. Die komitee is ook daartoe verbind om te verseker dat sport by Akademia kan floreer en gevolglik ʼn positiewe impak op die gemeenskap kan lewer.

Die sportkomitee is verantwoordelik vir ʼn reeks sleutelpligte en -verantwoordelikhede. Hulle hou toesig oor belangrike kenmerke en aksies wat met sport verband hou ten einde te verseker dat alles doeltreffend uitgevoer word. Samewerking met sportspanne, afrigters en atlete is nog ʼn belangrike aspek van hul werk. Alle pligte word hoofsaaklik deur die koördineerders, wat as tussengangers tussen die komitee en die spanne optree, uitgevoer. Hierdie samewerkende benadering verseker effektiewe kommunikasie om die behoeftes en bekommernisse van atlete, afrigters en spanne doeltreffend die hoof te bied.

Die aanmoediging van studentedeelname aan sport is ʼn topprioriteit vir die sportkomitee. Om dit te bereik, organiseer hulle verskeie inisiatiewe en programme. Een noemenswaardige gebeurtenis is die jaarlikse sportbekendstelling, wat dien as ʼn platform om die sportseisoen aan die gang te sit en opwinding onder studente te skep. Daarbenewens beplan die komitee spanbougeleenthede om kameraadskap te bevorder en om meer studente aan te moedig om aan sportaktiwiteite deel te neem.

Wat hulpbronne en fasiliteite aanbetref, het die sportkomitee reëlings met betroubare sportinstansies soos Action Sports, die Irene Buiteklub en die Pretoria Rugbyklub getref. Hierdie vennootskappe stel atlete en sportspanne by Akademia in staat om toegang tot gehalte fasiliteite vir oefeninge en wedstryde te kry. Die sportkomitee hou toesig oor ʼn reeks sportsoorte, wat tans rugby, aksienetbal, aksiekrieket, aksiehokkie, skaak, tennis en gholf insluit.

Om by die breër universiteitsgemeenskap betrokke te raak is vir ons as studente van kardinale belang omdat dit tot ons fisieke welstand bydra. Die sportkomitee moedig studente aktief aan om deel te neem deur oop proewe vir alle belangstellende individue te organiseer. Hierdie benadering bied ʼn geleentheid vir studente om hul vaardighede ten toon te stel en by verskeie sportspanne aan te sluit.

Die insameling van fondse en die verkryging van borgskappe is nog ʼn sleutelaspek van die sportkomitee se verantwoordelikhede. Elke koördineerder neem persoonlike verantwoordelikheid vir die verkryging van borge en die bestuur van finansies wat verband hou met sportklere en -toerusting.

Die evaluering van die sukses en impak van hul inisiatiewe is noodsaaklik vir die sportkomitee. Hulle meet hul doeltreffendheid aan die ondersteuning wat hulle van die universiteitsgemeenskap ontvang asook die prestasie van die onderskeie sportspanne. Die komitee hou die prestasies en vordering van die sportspanne fyn dop, vier hul suksesse en identifiseer areas vir verbetering. Ons sien uit na nog baie sportaksies wat vir die toekoms voorlê.

Lede van die sportkomitee is agter van links na regs: Willem van der Westhuizen, Carlie Nel, Annemé Kriel, Monique Appelcryn, Lizari Bothma en Hanri Noëth. Dylan Beckers sit voor.

 

Alle Fontiepos-artikels is deur studente vir studente geskryf en weerspieël nie noodwendig Akademia se mening of standpunt nie.