Vakante poste

Finansiële Klerk

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn pos vir ʼn finansiële klerk in die finansiële afdeling beskikbaar wat spesifiek daarop sal fokus om algemene finansiële administrasietake binne die afdeling te verrig. Om te kwalifiseer moet die kandidaat ʼn matriekkwalifikasie hê en besig wees om te studeer; asook oor een tot twee jaar ondervinding as ʼn finansiële klerk of administratiewe beampte binne in ʼn finansiële afdeling beskik. ʼn Relevante graad of kursus/ondervinding in Pastel sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die posbekleër verwag word om verantwoordelikheid te neem vir die tydige invordering van rekeninge en te verseker dat alle relevante dokumentasie uitgereik en geprosesseer word. Finansiële take behels bankrekonsiliasies asook dat finansiële inligting akkuraat geprosesseer word tot op proefbalansvlak.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur goeie kommunikasievaardighede, organiseringsvaardighede, besluitnemingsvermoë, emosionele-intelligensievaardighede, prioritiseringsvermoë, goeie menseverhoudinge, aandag aan detail, handhawing van vertroulikheid, vermoë om ondersteuning te bied, rekenaarvaardighede en ʼn besonderse vermoë om onder druk te werk en onafhanklik te funksioneer.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 31 Augustus 2022   ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur u Afrikaanse CV na mhb@akademia.ac.za.

Mediasentrum

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling wat in Centurion geleë is. Akademia het tans ʼn voltydse pos vir ʼn biblioteekassistent beskikbaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn tersiêre kwalifikasie in Biblioteek- en Inligtingkunde of ʼn nasionale sertifikaat en drie jaar ervaring in  katalogisering of ʼn nasionale sertifikaat en ʼn hoër diploma in Biblioteek- en Inligtingkunde vereis.

Verder sal een tot twee jaar se katalogiseringservaring in MARC21, Worldshare (OCLC), DDC en RDA asook ervaring van die hoëronderwysomgewing tot ʼn kandidaat se voordeel strek.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn spektrum van administratiewe en biblioteekverwante take te verrig, insluitende toonbankdiens en opleiding aan personeel en studente met verwysing na die gebruik van biblioteekhulpbronne; die katalogisering van hardekopie- sowel as elektroniese bronne, rekordhouding, sortering en instandhouding van boeke, bystaan met die biblioteek se bemarkingsgeleenthede en leessessies, bestuur die uitleen en ontvang van boeke, databasis-instandhouding asook algemene take wat verband hou met die bestuur van die biblioteek.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur: sterk interpersoonlike vaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; besondere aandag aan detail; uitstekende kommunikasie- en rekenaarvaardighede; kliëntediensingesteldheid; beplanning- en organiseringsvaardighede. Om te kwalifiseer moet jy Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 19 Augustus 2022 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE