Vakante poste 2018-04-17T08:24:47+00:00

Vakante poste

Met sy unieke karakter en opleidingsmodel benodig Akademia gereeld roepinggedrewe gekwalifiseerde personeel en dosente om deel van die Akademia-span te word! Indien u graag van enige vakante poste in kennis gestel wil word, stuur gerus ’n e-pos na mhb@solidariteitbeleggings.co.za.

DEELTYDSE DOSENT: MENSLIKEHULPBRONBESTUUR

Akademia is ʼn geakkrediteerde privaat hoëronderwysinstelling en beskik oor ʼn vakature vir ʼn deeltydse dosent in Menslikehulpbronne binne die BCom Ondernemingsbestuurprogram.

Aanvangsdatum: 1 Mei 2018
Gebaseer in Centurion

Om vir hierdie posisie in aanmerking te kom benodig kandidate ten minste ʼn honneursgraad in ʼn ekonomiese en bestuurswetekenskappe-vakrigting, en moes Menslikehulpbronne voorgraads en/of nagraads as vak gehad het.

ʼn Ander toepaslike kwalifikasie, interdissiplinêre belangstelling, onderwyskwalifikasie, ervaring en kennis van die hoëronderwysomgewing sal voordelig wees.
Daar word van die dosent verwag om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig:

Opstel en gehalteversekering van ʼn werksopdrag, twee klastoetse en twee eksamens
Merk van bogenoemde toetse, opdragte en eksamens
Aanbied van vier kontaksessies (12 Mei, 22 Mei, 24 Julie en 11 September)
Opneem van een tutoriaal (4-8 Junie)
Aktief die Spens (Akademia se aanlyn studenteportaal) vir die vak te administreer en op datum hou
Studente-ondersteuning en -navrae

Indien u in hierdie posisie by Akademia wil aansluit, rig asseblief u Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op Donderdag, 19 April 2018, aan Felicia Snyman by felicia@akademia.ac.za

Indien u nie teen Maandag, 23 April 2018, terugvoer ontvang nie kan u aanvaar dat ander kandidate vir die posisie oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie hierdie pos te vul nie.

STUDENTEWERWER: VASTETERMYN

Akademia het tans twee studentewerwing- en bemarkingsposte vir ʼn periode van een jaar beskikbaar. Die poste is in Mpumalanga en Noordwes gebaseer. Akademia is ’n geregistreerde privaat Afrikaanse hoëronderwysinstelling wat verskeie kwalifikasies aanbied.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ’n wye spektrum van werwings- en bemarkingsaksies vir Akademia te organiseer en te implementeer, waaronder die verteenwoordiging van die organisasie by skole en die sake-omgewing; betrokkenheid by sosialemediaveldtogte; die bemanning van loopbaanskoue; die bou van verhoudings en netwerke met die sakesektor, skole en gemeenskappe; asook verskeie ander aspekte wat met kommunikasie en die skakelwese verband hou.

Om te kwalifiseer, word ʼn toepaslike tersiêre kwalifikasie benodig, terwyl kennis of ervaring in beroepsopleiding sal tot jou voordeel sal strek. Goeie interpersoonlike en aanbiedingsvaardighede; organiseringsvaardighede; prioritiseringsvermoë; goeie menseverhoudinge en rekenaarvaardighede is vaardighede wat verder in die suksesvolle aansoeker se guns sal tel.

Daar sal van die posbekleër verwag word om te reis en om met tye weg van die huis te slaap.

Belangstellendes kan ’n Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) aan Michelle Marnewick stuur by mhb@solidariteitbeleggings.co.za voor of op 30 April 2018. Dui ook asb. in die e-pos aan vir watse streek jy aansoek doen.

Indien u nie binne 3 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER