Vakante poste

VOLTYDSE DOSENT: REGSGELEERDHEID

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos beskikbaar vir ʼn dosent met ʼn spesialisasie in regsdissiplines. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn LLM of ʼn BCom (Regte)-meestersgraad vereis. Verder word een tot twee jaar se ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing vereis, terwyl twee jaar se praktykervaring tot die ideale kandidaat se voordeel sal strek.

Daar sal van die dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitende onderrig en leer, wat die ontwikkeling van ʼn module en/of program insluit; opstel van assesseringsaktiwiteite; gehalteversekering van modules; asook hantering van studentesake waar van toepassing.

Sterk interpersoonlike en mensevaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; uitstekende kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede; probleemoplossingsvaardighede; kreatiewe, organisatoriese en beplanningsvaardighede; asook analitiese en tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 21 November 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

VOLTYDSE DOSENT: ETIEK

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in voorgraadse Etiek beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en met die voltooiing van ʼn meestersgraad in Etiek, Filosofie of ʼn verwante dissipline besig wees. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig- en leeromgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidaat se guns tel.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder andere insluit: die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite en take in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan afstandsonderrigstudente.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet in spanverband kan saamwerk, innoverend en hardwerkend wees, inisiatief kan neem, oplossingsgedrewe wees, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer en onafhanklik te funksioneer, ʼn passie vir Afrikaans hê, en as ambassadeur van Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 26 November 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER