Vakante poste

Voltydse dosent in Beleggingsbestuur en Finansiële Beplanning

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos beskikbaar vir ʼn dosent in Beleggingsbestuur en/of Finansiële Beplanning. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn honneursgraad in Beleggingsbestuur of soortgelyke dissipline benodig. Twee jaar ervaring in ʼn hoëronderwysomgewing is ʼn vereiste, terwyl twee jaar verwante praktykervaring tot die ideale kandidaat se voordeel sal strek.

Daar sal van die dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig, onder andere die ontwikkeling van akademiese modules; die opstel van assesserings; gehalteversekering van die betrokke module(s); asook studentesake waar van toepassing.

Vaardighede wat die ideale kandidaat sal onderskei is sterk interpersoonlike en mensevaardighede, die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk, uitstekende kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, probleemoplossingsvaardighede, kreatiewe organisatoriese en beplanningsvaardighede, asook analitiese en tegniese vaardighede. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 20 Augustus 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER