Vakante poste 2018-05-30T13:05:07+00:00

Vakante poste

Met sy unieke karakter en opleidingsmodel benodig Akademia gereeld roepinggedrewe gekwalifiseerde personeel en dosente om deel van die Akademia-span te word!

PROGRAMBESTUURDER: REKENINGKUNDE

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos vir ʼn programbestuurder in die BCom Geoktrooieerde Rekeningkunde-graad beskikbaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn meestersgraad in rekeningkunde, en registrasie as ʼn geoktrooieerde rekenmeester (GR), benodig. Drie tot vyf jaar ervaring in die hoëronderwysomgewing, is verdere vereistes.

Daar sal van die programbestuurder verwag word om akademiese leiding aan akademiese personeel binne hierdie akademiese program te gee met betrekking tot hulle doseerfunksie, kurrikulering en die opstel van studiemateriaal. Die programbestuurder is ook verantwoordelik vir die koördinering van personeelaktiwiteite wat met die aanbieding van die program gepaard gaan.

Sterk leierseienskappe en mensevaardighede, kommunikasie- en netwerkvaardighede, administratiewe bevoegdheid, doelgerigtheid en rekenaarvaardighede sal van u ʼn ideale kandidaat maak. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 8 Junie 2018 ingedien word. Indien u probleme met die skakel ervaar, stuur ʼn e-pos aan mhb@solidariteitbeleggings.co.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan.

Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie.

Akademia is kragtens die Wet op Hoër Onderwys 75 van 1997 by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer (registrasienommer: 2011/HE08/005). Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER