Vakante poste

SENIOR DOSENT: REGSGELEERDHEID

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling en is in Centurion geleë. Akademia brei steeds uit en het tans ʼn voltydse akademiese pos beskikbaar vir ʼn senior dosent met spesialisasie in regsdissiplines. Die verantwoordelikheid om op te tree as programkoördineerder binne die LLB- en Ekonomie en Regte-programme sal ook deel uitmaak van hierdie posisie vir ʼn periode van minstens drie jaar. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn LLM en/of ʼn MCom (Regte) vereis. Verder word een tot twee jaar se ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing vereis, terwyl twee jaar se praktykervaring en ʼn doktorsgraad tot die ideale kandidaat se voordeel sal strek.

Daar sal van die dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitende onderrig en leer, wat die ontwikkeling van ʼn module en/of program insluit; opstel van assesseringsaktiwiteite; gehalteversekering van modules; asook hantering van studentesake waar van toepassing. Die rol van die programkoördineerder is verder ook verantwoordelik vir die vernuwing in en belyning van die program, ondersteuning aan kollegas binne die program met kurrikulumontwikkeling binne die relevante module, asook die skakeling met die werkgemeenskap en ander akademiese instellings.

Sterk interpersoonlike en mensevaardighede; die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk; uitstekende kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede; probleemoplossingsvaardighede; kreatiewe, organisatoriese en beplanningsvaardighede; asook analitiese en tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 2 Maart 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER