Vakante poste

VOLTYDSE DOSENT IN POLITIEK EN INTERNASIONALE VERHOUDINGE

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in voorgraadse Politiek en Internasionale Verhoudinge beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn meestersgraad in Politiek, Internasionale Verhoudinge of ʼn verwante dissipline beskik. Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hulle reeds besig is met die voltooiing van ʼn doktorale studie in Politiek, Internasionale Verhoudinge of ʼn verwante dissipline, of reeds oor ʼn doktors­graad in een van hierdie dissiplines beskik. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologieë, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede; onafhanklik of in spanverband kan saam­werk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 20 Augustus 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

VOLTYDSE DOSENT IN KOMMUNIKASIESTUDIES

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Kommunikasiestudies beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom moet die kandidaat beskik oor ʼn honneursgraad in Kommunikasiestudies of verwante dissipline, terwyl ʼn meestersgraad tot die kandidaat se voordeel sal strek. Verdere voorvereistes vir die posisie sluit in drie tot vyf jaar praktykervaring in die regerings- of privaatsektor en/of een tot drie jaar se ervaring in hoër onderwys. Kundigheid en ervaring in ontwikkelingskommunikasie, korporatiewe en digitale media; tegnologie en sagteware (soos Adobe InDesign en Photoshop); vorige gebruik van onderrig­tegnologieë; en gepubliseerde akademiese artikels sal in die kandidaat se guns tel.

Daar sal van die dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder andere insluit voorbereiding, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en moderering van assesseringsaktiwiteite; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede in Afrikaans en Engels, uitstekende kommunikasie en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saamwerk, innoverend en hardwerkend wees, inisiatief kan neem, oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe- en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê, en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 12 Augustus 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

VOLTYDSE DOSENT IN JOERNALISTIEK

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Joernalistiek beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom moet die kandidaat beskik oor ʼn honneursgraad in Joernalistiek, Mediastudies of verwante dissipline. ʼn Meestersgraad in Joernalistiek, Mediastudies of verwante dissipline sal in die kandidaat se guns tel. Drie tot vyf jaar praktykervaring in aanlyn, druk- of uitsaaimedia en/of een tot drie jaar se ervaring in hoër onderwys is ʼn verdere voorvereiste vir die posisie. Kundigheid en ervaring in media- en openbare skakeling, digitale joernalistiek, tegnologie en sagteware (soos Adobe InDesign en Photoshop), vorige gebruik van onderrigtegnologieë, asook gepubliseerde akademiese artikels sal tot die kandidaat se voordeel strek.

Daar sal van die dosent verwag word om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder andere insluit voorbereiding, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en moderering van assesseringsaktiwiteite; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede in Afrikaans en Engels, uitstekende kommunikasie en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saamwerk, innoverend en hardwerkend wees, inisiatief kan neem, oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe- en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê, en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 12 Augustus 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER