Vakante poste

Voltydse dosent: Projekbestuur

Akademia het tans ʼn voltydse akademiese pos beskikbaar vir ʼn dosent in Projekbestuur. Om daarvoor te kwalifiseer word ʼn honneursgraad in projekbestuur of ʼn relevante dissipline benodig. Verder word ʼn minimum van twee jaar se akademiese ervaring vereis, terwyl verwante praktykervaring en PMI-sertifisering die ideale kandidaat sal onderskei.

Daar sal van die dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitende onderrig en leer (wat die ontwikkeling van ʼn module en/of program insluit), die opstel van assesseringsaktiwiteite, gehalteversekering van modules, asook die hantering van studentesake waar van toepassing.

Sterk interpersoonlike en mensevaardighede, die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk, uitstekende kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, probleemoplossingsvaardighede, organisatoriese en beplanningsvaardighede, asook analitiese en tegniese vaardighede sal die ideale kandidaat onderskei. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 Junie 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

Junior stelseladministrateur

Akademia het ʼn voltydse pos vir junior stelseladministrateur beskikbaar. Om vir hierdie pos te kwalifiseer word ʼn Hoër Sertifikaat in Inligtingstelsels of ʼn toepaslike kwalifikasie in Inligtingtegnologie vereis.

Daar sal van die posbekleër verwag word om ʼn spektrum van stelselverwante take te verrig, insluitende stelseladministrasie en -instandhouding. Dit sluit onder andere die opstel en bywerk van stelsel-dokumentasie, ontwikkeling van stelselprosedures, ondersteuning met betrekking tot stelsel­probleemoplossing, bystand met projekte en aanverwante take in.

Die ideale kandidaat sal onderskei word deur sterk interpersoonlike vaardighede, die vermoë om onafhanklik en binne ʼn span te werk, administratiewe vaardighede, akkuraatheid, uitstekende kommunikasie- en rekenaarvaardighede, asook beplanning-, koördinering- en organiserings­vaardighede, tyds­bestuur en prioritiseringvermoë. Die vermoë om onder druk te werk is ook van deurslaggewende belang. Om te kwalifiseer moet u Afrikaans magtig wees.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 3 Julie 2019 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg u Afrikaanse CV daarby aan indien u probleme met die skakel ervaar.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER