Hoër Sertifikaat Rekeningkunde 2018-08-07T10:22:53+00:00

Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde bemagtig die student om rekeningkundige praktyk te verstaan en om basiese rekeningkundige funksies suksesvol uit tevoer. Kennis van rekeningkundige praktyk stel studente in staat om ’n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel vir die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir eenvoudige finansiële en kosteberekeningsprosesse en die gepaardgaande omgewing.

’n Boekhouklerk moet ’n verskeidenheid van dienste, wat strek van berekeninge tot kliëntediens, aan ’n maatskappy kan lewer. Só ’n klerk is dikwels verantwoordelik vir die daaglikse hantering van kwitansies, liassering en deposito’s. Dié Hoër Sertifikaat berei die student voor om toepaslike rekenkundige aktiwiteite te kan uitvoer.

WAT KAN EK MET MY HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE DOEN?

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde is ʼn praktykgerigte kwalifikasie op NQF 5-vlak wat aan die suksesvolle student toegang tot diploma en graadstudies in die toepaslike rekeningkundige bedryf gee.

Hierdie kwalifikasie is spesifiek daarop gemik om die student voor te berei om toepaslike rekeningkundige aktiwiteite uit te voer. Beroepe wat byvoorbeeld met so ʼn kwalifikasie beoefen kan word, is tipies krediteur- en debiteurklerke en ander klerklike finansiële beroepe.
Vaardighede waaraan studente van hierdie kwalifikasie blootgestel word strek van berekeninge tot kliëntediens, met gepaardgaande verantwoordelikheid ten opsigte van die daaglikse hantering van kwitansies, liassering en deposito’s.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR (NQF) vlak 5

130 krediete

SAQA ID-nommer: 86487

PROGRAMINLIGTING

KWALIFISEER EK VIR ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK VIR ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE?

KLIK HIER

MODULES

Die vak bied aan studente kennis van finansiële rekeningkunde, asook die toepassing van sy beginsels in ’n organisasie.

Die vak bied aan studente kennis en vaardighede om koste rekeningkundige beginsels toe te pas.

Die vak bied aan studente ’n begip vir die basiese beginsels van ekonomiese besluitneming, ekonomiese wisselwerking en hoe die ekonomie in geheel funksioneer.

Die vak bied ’n begip vir inligtingstelsels wat in ’n sakeomgewing toegepas word.

Die vak rus studente toe met kennis en vaardighede om basiese belastingbeginsels toe te pas.

Die vak behandel die beginsels en prosesse wat met eksterne oudit verband hou.

Die vak weerspieël die wetlike raamwerk vir sakeondernemings en behandel die grondslag van kommersiële aktiwiteit. Dit sluit wetlike aspekte oor kontrakte en indiensneming in, asook die finansiering, administrasie en bestuur van maatskappye.

Die vak bied die kennis en vaardigheid om algemene berekeninge wat in sakeondernemings gedoen moet word, toe te pas.

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van een jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is drie jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde wat formeel tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • Twee werkopdragte per vak – die werkopdragpunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.
  • Drie toetse per vak – die beste twee toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N HOËR SERTIFIKAAT IN REKENINGKUNDE TE STUDEER

DOEN AANSOEK