BA (Kommunikasie en Joernalistiek)

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ʼn gespesialiseerde kwalifikasie wat ontwikkel is om studente te toe te rus met teoretiese en praktiese kennis van die belangrikste dissiplines van joernalistiek en kommunikasiewetenskap. Studente word blootgestel aan ʼn wye verskeidenheid modules wat met mekaar verband hou, en elkeen bied aan die student diepgaande kennis en vaardighede om in die praktyk te presteer.

BA (Kommunikasie en Joernalistiek)

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ʼn gespesialiseerde kwalifikasie wat ontwikkel is om studente toe te rus met teoretiese en praktiese kennis van die belangrikste dissiplines van joernalistiek en kommunikasiewetenskap. Studente word blootgestel aan ʼn wye verskeidenheid modules wat met mekaar verband hou, en elkeen bied aan die student diepgaande kennis en vaardighede om in die praktyk te presteer.

WAT KAN EK MET DIE BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) DOEN?

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad stel studente bloot aan drie dissiplines, naamlik kommunikasiebestuur, joernalistiek en korporatiewe media. In kommunikasiebestuur word die studente toegerus om in die skakel- en bemarkingsfeer te funksioneer en sal hulle ook in ʼn organisasie met ʼn geïntegreerde benadering tot hierdie spesialiseringsrigtings kan funksioneer. Die studie van joernalistiek stel studente in staat om ʼn diepgaande begrip en praktiese vermoë te ontwikkel om in gedrukte en digitale media te werk, asook om as radio- of televisiepersoonlikheid op te tree. Korporatiewe media gee studente diepgaande begrip van die belang van visuele kommunikasie en rus hul toe met teoretiese kennis en die vermoë om sagteware te gebruik vir onder meer interne kommunikasie, webontwikkeling en sosialemediabestuur. Ander modules soos taalwetenskap, politieke filosofie en ekonomie, akademiese geletterdheid, kommunikasie etiek en die reg, sowel as navorsingsmetodologie, rus studente toe met ʼn soliede grondslag om op alle terreine van kommunikasie in ʼn Suid-Afrikaanse en internasionale konteks te funksioneer.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: 112543

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Om in aanmerking te kom vir toelating tot BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word een van die volgende benodig:

  • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes
  • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as NSS behaal is
  • Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld

Programkoste vir 2021 is nog nie beskikbaar nie

Die handboeklys vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

Die rooster vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

DOEN NOU AANSOEK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER

DOEN AANSOEK