BA (Kommunikasie en Joernalistiek)

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ’n gespesialiseerde kwalifikasie wat studente toerus met die teoretiese kennis en praktiese vaardighede om suksesvolle loopbane in die joernalistiek- en kommunikasiebedryf te volg. Studente word toegerus en uitgedaag om besluite te neem, krities oor sake te dink en vinnig aan te pas in ’n dinamiese professionele omgewing wat teen ’n snelle tempo verander. Hierdie program bied aan studente ’n unieke geleentheid om nouverwante velde te verken. Die kurrikulum is intensief en interaktief, en studente kan na afloop van hulle studies die werkplek betree of by enige hoëronderwysinstelling aansoek doen om verder te spesialiseer in velde soos korporatiewe kommunikasie, bemarking, mediaskakeling of joernalistiek.

BA (Kommunikasie en Joernalistiek)

Die BA (Kommunikasie en Joernalistiek)-graad is ’n gespesialiseerde kwalifikasie wat studente toerus met die teoretiese kennis en praktiese vaardighede om suksesvolle loopbane in die joernalistiek- en kommunikasiebedryf te volg. Studente word toegerus en uitgedaag om besluite te neem, krities oor sake te dink en vinnig aan te pas in ’n dinamiese professionele omgewing wat teen ’n snelle tempo verander. Hierdie program bied aan studente ’n unieke geleentheid om nouverwante velde te verken. Die kurrikulum is intensief en interaktief, en studente kan na afloop van hulle studies die werkplek betree of by enige hoëronderwysinstelling aansoek doen om verder te spesialiseer in velde soos korporatiewe kommunikasie, bemarking, mediaskakeling of joernalistiek.

WAT KAN EK MET DIE BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) DOEN?

Die doel van die program is om studente in staat te stel om as multimediajoernaliste en kundige kommunikasiepraktisyns te funksioneer. Gedurende die drie jaar word studente blootgestel aan onder meer strategiese, organisasie- en bemarkingskommunikasie binne korporatiewe en nie­winsgewende omgewings. Studente verken ook die medialandskap in Suid-Afrika en die veranderende en uitdagende rol van joernalistiek. Daar word klem gelê op praktiese en navorsings­vaardighede soos digitale, visuele en mediageletterdheid, skryf- en redigeervaardighede, asook die ontwerp van drukmedia en webblaaie. Na afloop van die drie jaar sal studente ’n verskeidenheid kommunikasiefunksies in ’n organisasie kan bestuur, insluitende interne kommunikasie, krisiskommunikasie, bemarking, mediaskakeling, en webblaaie en sosialemediaplatforms. Studente sal ook in die media- en uitgewersbedryf kan werk as inhoudskeppers, teksredakteurs, bladuitlegkunstenaars of joernaliste.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: 112543

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Om in aanmerking te kom vir toelating tot BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word een van die volgende benodig:

  • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes met minstens 50% in die onderrigtaal van Akademia
  • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlaterkwalifikasie as NSS behaal is
  • Hoër sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld

Programkoste vir 2021

Jaar een: R 49 200

Die handboeklys vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

Die rooster vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

DOEN NOU AANSOEK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM BA (KOMMUNIKASIE EN JOERNALISTIEK) TE STUDEER

DOEN AANSOEK