Aansoek om krediete

’n Student wat reeds vir ’n kwalifikasie by ’n ander hoëronderwysinstelling ingeskryf was en van die modules geslaag het, mag moontlik vir akademiese krediete kwalifiseer. Dit beteken dat, sou die akademiese krediete wel toegestaan word, die student vrystelling van die soortgelyke modules by Akademia kry.

Wanneer aansoek gedoen word vir die erkenning van modulekrediete vir modules wat geslaag is, is dit belangrik dat soveel moontlike inligting oor die modules wat reeds geslaag is aan Akademia verskaf word.

DIE VOLGENDE MOET ELEKTRONIES VERSKAF WORD

’n Voltooide aanlyn registrasievorm waarvan die “Aansoek om krediete”-afdeling volledig voltooi is.

’n Amptelike puntestaat uitgereik deur die hoëronderwysinstelling waar die modules geslaag.

Alle moontlike inligting ten opsigte van die inhoud van die geslaagde modules, insluitende byvoorbeeld ʼn kurrikulum of inhoudsopgawe van betrokke handboeke en studiemateriaal.

BY DIE AANSOEK OM KREDIETE MOET DIE VOLGENDE ASSEBLIEF IN AANMERKING GENEEM WORD

Die krediete moet vir module wees wat geslaag is as deel van’n geakkrediteerde program aan ’n geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling of ’n openbare universiteit.

Krediete kan slegs erken word as dit vir jaarmodule met ’n kredietgewig van 20 of meer is. In spesiale gevalle sal semestermodules se krediete wel erken word mits dit dieselfde module is wat in twee opeenvolgende semesters geneem is en die akkumulatiewe kredietgewig 20 krediete of meer is.

Modules waarvoor om krediete aansoek gedoen word moet direkte ooreenstemming met die tersaaklike modules in die Akademia-kurrikulum toon.

Krediete verwerf in ’n program kan slegs erken word binne ’n soortgelyke program. Hoër sertifikaatkrediete kan dus aangebied word vir erkenning in ’n soortgelyke hoër sertifikaat. Dieselfde geld vir diploma- en graadmodulekrediete.

Krediete waarvoor reeds erkenning by Akademia of enige ander instelling gegee is, kan nie weer toegeken word nie.

WANNEER KWALIFISEER JY NIE VIR KREDIETE NIE

Krediete vir modules wat langer as drie jaar voorafgaande die kredietaansoek geneem is, sal nie in aanmerking vir erkenning geneem word nie.

ʼn Kortkursus (korter as een jaar) of die bywoning van seminare en konferensies, sal nie vir krediete in aanmerking geneem word nie.

SETA-geakkrediteerde kwalifikasies kwalifiseer nie vir krediete nie.

ʼn Module waaraan daar ʼn NKR-vlak gekoppel is kwalifiseer nie noodwendig vir krediete nie.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER