Toelatingsvereistes

ʼn Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met:

  • Minstens 30% in die onderrigtaal

OF

ʼn Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met:

  • Minstens 30% in die onderrigtaal en toepaslike skoolvakke

Addisionele vereistes vir die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie – Rekenaargeletterdheid

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met:

  • Minstens 40% in die onderrigtaal van Akademia
  • Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

  • ’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

  • ’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

  • ’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

  • ’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld

EN

  • Toepaslike skoolvakke. Aanbeveel: Wiskunde en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak).

Die aanheg van ’n werksrelevante CV vir persone ouer as 23 jaar word aanbeveel vanweë die moontlike invloed van werkservaring op die keuringsproses.

ʼn Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi

OF

ʼn Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi

EN

ʼn Geakkrediteerde driejaarkwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër EN ten minste drie jaar praktiese werkervaring in ’n veld ooreenstemmend met die vlak 6-kwalifikasie.

Die aanheg van ’n werksrelevante CV vir persone ouer as 23 jaar word aanbeveel vanweë die moontlike invloed van werkservaring op die keuringsproses.

Doen nou aansoek