Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde

Die Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde bemagtig die student om rekeningkundige praktyk te verstaan en om basiese rekeningkundige funksies suksesvol te kan uitvoer.
Kennis van rekeningkundige praktyk stel studente in staat om ‘n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir eenvoudige finansiële en kosteberekeningsprosesse en die gepaardgaande omgewing.

Vir wie is hierdie program?

’n Boekhouklerk moet ’n verskeidenheid van dienste wat strek van berekeninge tot kliëntediens aan ’n maatskappy kan lewer. Só ’n klerk is dikwels verantwoordelik vir die daaglikse hantering van kwitansies, liassering en deposito’s. Dié Hoër Sertifikaat berei die student voor om toepaslike rekenkundige aktiwiteite te kan uitvoer.

  • NKR (NQF) vlak 5
  • 130 krediete
  • SAQA ID-nommer: 86487

Wat kan ek met my Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde doen?

Akademia-hoër-sertifikaat-in-rekeningkunde

Die hoër sertifikaat in Rekeningkunde is ʼn praktykgerigte kwalifikasie op NQF 5 vlak wat aan die suksesvolle student daarvan toegang tot diploma en graadstudies in die toepaslike rekeningkundige bedryf gee.

Hierdie kwalifikasie is spesifiek daarop gemik om die student voor te berei om toepaslike rekeningkundige aktiwiteite te kan uitvoer. Beroepe wat byvoorbeeld met so ʼn kwalifikasie beoefen kan word, is tipes krediteur- en debiteurklerke en ander klerklike finansiële beroepe.
Vaardighede waaraan studente van hierdie kwalifikasie blootgestel word strek van berekeninge tot kliëntediens, met gepaardgaande verantwoordelikheid ten opsigte van die daaglikse hantering van kwitansies, liassering en deposito’s.

Vakke

Finansiële Rekeningkunde (FAC 105)

Die vak bied aan studente kennis van finansiële rekeningkunde, asook die toepassing van sy beginsels in ‘n organisasie.


Kosterekeningkunde (CAC 105)

Die vak bied aan studente kennis en vaardighede om koste rekeningkundige beginsels toe te pas.


Ekonomie (ECN 105)

Die vak bied aan studente ‘n begip vir die basiese beginsels van ekonomiese besluitneming, ekonomiese wisselwerking en hoe die ekonomie in geheel funksioneer.

Bedryfsinligtingstelsels (BIS 105)

Die vak bied ‘n begip vir inligtingstelsels wat in ‘n sakeomgewing toegepas word.


Belasting (TAX 105)

Die vak rus studente toe met kennis en vaardighede om basiese belastingbeginsels toe te pas.


Ouditkunde (AUD 105)

Die vak behandel die beginsels en prosesse wat met eksterne oudit verband hou.

Etiek, Korporatiewe Bestuur en Sakereg (CGL105)

Die vak weerspieël die wetlike raamwerk vir sakeondernemings en behandel die grondslag van kommersiële aktiwiteit. Dit sluit wetlike aspekte oor kontrakte en indiensneming in, asook die finansiering, administrasie en bestuur van maatskappye.


Sakeberekeninge (BCL 105)

Die vak bied die kennis en vaardigheid om algemene berekeninge wat in sakeondernemings gedoen moet word toe te pas.

Ander inligting

Die program kan in ’n minimum tydsduur van 1 jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is 3 jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde wat formeel tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • 3 werkopdragte per vak – die beste 2 werkopdragpunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.
  • 3 toetse per vak – die beste 2 toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

Doen nou aansoek