Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Die Gevorderde Diploma in Projekbestuur bemagtig die student om die beginsels van Projekbestuur te verstaan en om dié beginsels in die praktyk toe te pas, sodat projekte suksesvol ontwikkel en bestuur kan word. Dit rus studente toe met kennis en vaardighede in projekbestuur, projekuitvoering en beheer, tydsbeplanning, kostebestuur en projekkwaliteit en -risikobestuur.

Vir wie is hierdie program?

Suid-Afrika het bekwame en opgeleide projekbestuurders nodig wat projekte kan administreer en bestuur. Suksesvolle projekuitvoering verhoog die kwaliteit van ondernemings, dit ontwikkel welgestelde gemeenskappe en ’n welgestelde land.

 • NKR (NQF) vlak 7
 • 130 krediete
 • SAQA ID-nommer: 99024
Akademia-gevorderde-diploma-in-projekbestuur

Vakke

Inleiding tot Projekbestuur
Die vak bied aan studente ‘n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.

Projektydsbestuur
Die vak bied aan studente ‘n teoretiese grondslag vir projekskedulering en ‘n redelike kennis van skeduleringsagteware.

Projekkostebestuur
Die vak bied aan studente ‘n begrip vir kosteberaming en kostebestuur binne die konteks van ‘n projek, spesifiek om te voorkom dat begrotings oorskry word as gevolg van swak projekdefinisie en swak projekbeheermaatreëls.

Projekkwaliteit- en risikobestuur
Die vak bied aan studente n begrip vir die konsepte van kwaliteit en die prosesse en tegnieke van kwaliteitsbestuur, asook risikobepaling en risikobestuur binne die konteks van ‘n projek.

Projekuitvoeringbestuur
Die vak stel studente in staat om ‘n begrip vir beplannignsbeginsels, asook virf beheerinstrumente vir projekbestuur te ontwikkel.

Korporatiewe Projekbestuur
Die vak bied aan studente ‘n begrip vir projekbestuur in die korporatiewe omgewing, insluitend die uitwerking van organisatoriese gedrag op projekbestuur.

Kontaksessies en E-leer-tutoriale is verpligtend en dit word by die TWEE studiesentrums nl. Centurion en Tygerberg aangebied. Studente moet 4 kontaksessies by die studiesentrums bywoon soos in die jaarbeplanning vervat is. Studente moet ook 10 E-leer-tutoriale op die studentestelsel (Moodle) voltooi. Die deelname hieraan word gemonitor en dit maak deel uit van die verpligte klasbywoningvereistes.

KONTAK SESSIES

 • 17 Februarie 2018
 • 5 Mei 2018
 • 7 Julie 2018
 • 8 September 2018

Kontaksessies behels:

 • Teoretiese klasse
 • Implementering van teorie op die industrie
 • Kort kursus oor programmatuur
 • Projekplan leiding en mentorskap
 • Toets jou kennis


TUTORIALE

 • 19 – 25 Februarie 2018
 • 28 April – 4 Mei 2018
 • 7 – 13 Mei 2018
 • 30 Junie – 6 Julie 2018
 • 9 – 15 Julie 2018

Tutoriale behels:

 • Elektroniese klasvideo’s
 • Teoretiese agtergrond
 • Hantering van gevallestudies
 • In die gemak van jou eie huis
 • Toets jouself

Ander inligting

Die program strek oor die tydperk van 1 jaar en word aan die einde van elke jaar voltooi.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Gevorderde Diploma in Projekbestuur wat formeel tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

Toelatingsvereistes:

 • NQF6 of NQF7 of ekwivalent
 • Toepaslike werkervaring sal aanbeveel word
 • Volledige CV moet die aansoek vergesel (met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID)
 • Skootrekenaar (kliek hier vir minimum spesifikasies)

Ander voorwaardes:

 • Program word as geheel geneem (geen vak inskrywings)
 • Bywoning van alle kontaksessies (vier) is verpligtend
 • Alle assessering moet voltooi word en op tyd ingehandig word

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

 • 2 verpligte werkopdragte
 • 3 toetse – 2 meerkeuse en 1 geskrewe toets. Die beste 2 toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)

1 Geskrewe toeboekeksamen

1 Geskrewe oopboekeksamen

1 Finale projekplan

‘n Subminimum van 50% word vereis van elk van die bogenoemde elemente om die kwalifikasie te slaag.

Doen nou aansoek