akademia-en-tygerberg-104-fm-beursprogram

Sluitingsdatum vir aansoeke vir hierdie beursprogram is
21 Oktober 2017.

Tygerberg 104FM bied gedurende sy Projek Oase aan een van sy luisteraars die geleentheid om ‘n ongelooflike drie-jaar studiebeurs vir studies in een van die volgende grade aan Akademia te bekom:

• BCom Ondernemingsbestuur
• BCom Bestuursrekeningkunde
• BCom Ekonomie en Regte
• BCom Finansiële Beplanning

Wat behels hierdie studiebeurs?

Die studiebeurs dek die volgende:

 • ’n Drie-jaar studiekostebeurs om met aanvang 2017 nauurs ’n BCom Graad in een van die volgende velde by Akademia te verwerf:
  • Ondernemingsbestuur
  • Bestuursrekeningkunde
  • Ekonomie en Regte
  • Finansiële Beplanning
 • ’n Tabletrekenaar (skermgrootte 10 duim) waardeur die student toegang tot Akademia se e-ondersteuningstelsel het.
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, Wes-Kaap of Suid-Kaap.
 • Alle studiegidse wat in die verskillende vakke benodig word.

Let wel – die volgende word nie in die beurs ingesluit nie:

 • Registrasiegelde van R 500 per jaar
 • Handboekkoste van ongeveer R4 000 tot R5 000 per jaar


Meer oor die studierigtings

Die BCom Ondernemingsbestuur graad wat deur Akademia aangebied word, is ’n algemene bestuursprogram wat met behulp van verskeie bekende besigheidseienaars en akademici ontwikkel is. Die doel is om elke student deur sy / haar drie jaar van graadstudie toe te rus met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van alle aspekte van bestuur, insluitende ondernemingsbestuur, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek, entrepreneurskap, bemarkingsbestuur, aankopebestuur, voorsieningskettingbestuur, projekbestuur en vele meer. Aangesien al die vakke in die graad jaarvakke is, bied dit ook aan die student die geleentheid om deur ’n nagraadse diploma en daarna ’n meestersgraad verder te spesialiseer in die bestuursrigting van sy / haar keuse.

Lees meer hier:

BCom Ondernemingsbestuur

 

Die graad BCom Bestuursrekeningkunde is ‘n finansiële bestuursgraad wat binne die internasionale CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)-kwalifikasie ontwikkel is. Dit bemagtig studente wat belangstel in die wêreld van finansiële bestuur om hulself nog verder te kwalifiseer tot op die vlak van internasionaal erkende geoktrooieerde bestuursrekenmeester. Vakke in hierdie program sluit onder andere bestuursrekeningkunde, finansiële rekeningkunde, ondernemingsbestuur, belasting en ouditkunde in. Soos in die geval van die BCom Ondernemingsbestuur is al die vakke jaarvakke en kan ‘n student dus ook verder spesialiseer deur middel van honneurs of nagraadse diplomas.

Lees meer hier:

BCom Bestuursrekeningkunde

 

Die BCom Ekonomie en Regte graad is ’n kwalifikasie wat die wêreld van regte kombineer met ekonomie. Studente kan na die suksesvolle voltooiing van hul graad verder studeer in ‘n nagraadse LLB, of hul verder bekwaam deur ʼn honneursgraad in Ekonomie. Beroepsmoontlikhede sluit prokureur, ekonoom, maatskappy sekretaris en finansiële regskonsultantwerk in.

Lees meer hier:

BCom Ekonomie en Regte

 

Die BCom Finansiële Beplanning graad is ontwerp vir die versekering en makelaars bedryf. Hierdie drie-jaar graad sluit onder andere vakke soos Ekonomie, Finansiële Beplanning, Beleggingsbestuur, Belastingbeplanning, Geïntegreerde Finansiële Beplanning, Finansiële Rekeningkunde en Ondernemingsbestuur in.

Lees meer hier:

BCom Finansiële Beplanning

Om vir hierdie beurs in aanmerking te kom, moet die voornemende student aan die volgende kriteria voldoen:

 • Akademies kwalifiseer vir graadstudie in die gekose rigting by Akademia.
 • Bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, die Wes-Kaap of die Oos-Kaap te voltooi
 • ’n Motivering van 200 woorde indien oor waarom die student vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit sy / haar lewe sal verander.
 • Jongste CV indien.

Inskrywings vir die beurs open op 1 Augustus 2016!

Volg die skakel op die Tygerberg 104FM-tuisblad of klik op die Tygerberg Beurs-skakel op die Akademia-tuisblad.

 • Vul die aanlyn Tygerberg 104FMBeursprogram inskrywingsvorm in (op die Skryf In oortjie op hierdie bladsy).
 • Heg ’n gewaarmerkte afskrif van jou ID-dokument aan.
 • Heg ‘n afskrif van jou jongste CV aan.
 • Heg ’n motivering van 200 woorde aan oor waarom jy vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit jou lewe sal verander.
 • Heg ’n gewaarmerkte afskrif van jou Nasionale Senior Sertifikaat aan OF heg ’n gewaarmerkte afskrif van jou jongste vorderingsverslag / puntestaat aan indien jy tans in matriek is.

‘n Kortlys van finaliste word hierna saamgestel deur ‘n paneel wat uit verteenwoordigers van Tygerberg 104FM en Akademia sal bestaan.

Finaliste word dan in die week van 24 tot 27 Oktober genooi vir onderhoude by Tygerberg 104FM.

Die wenner sal op Vrydag 28 Oktober gekontak word en sal daarna op die lug aangekondig word.

Die inskrywing kan Tygerberg 104FM slegs as volg bereik:

 1. Aanlyn aansoekvorm op die Tygerberg 104FM-beursblad (volg skakel vanaf Tygerberg 104FM-webblad)

Vir navrae stuur ’n e-pos aan : beurs@104fm.co.za

 • Tygerberg 104FM Beursprogram inskrywingsvorm (onder op hierdie bladsy)
 • Gewaarmerkte afskrif van jou ID-dokument.
 • Gewaarmerkte afskrif van jou Nasionale Senior Sertifikaat OF ’n gewaarmerkte afskrif van jou jongste vorderingsverslag / puntestaat indien jy tans in matriek is.
 • Curriculum Vitae
 • Rentevrye Studielening Aansoekvorm
 • ‘n Motivering van 200 woorde oor waarom jy vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit jou lewe sal verander.

Enige luisteraar van Tygerberg 104FM wat graag in 2017 na-uurs sy / haar graad na-uurs in een van die volgende rigtings by Akademia in Afrikaans as taal van onderrig wil studeer, kan inskryf vir die Tygerberg 104FM-beurs met Akademia:

 • BCom Ondernemingsbestuur,
 • BCom Bestuursrekeningkunde,
 • BCom Ekonomie en Regte,
 • BCom Finansiële Bestuur.

Die Tygerberg 104FM-beurs wat toegestaan word, dek die volgende:

 • ‘n Drie jaar studiekoste beurs om met aanvang 2017 nauurs ‘n BCom Graad in een van die volgende rigtings by Akademia te verwerf:
  • BCom Ondernemingsbestuur
  • BCom Bestuursrekeningkunde
  • BCom Ekonome en Regte
  • BCom Finansiële Beplanning
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, die Wes-Kaap of Suid-Kaap. Let wel:
  • Indien die beurshouer ʼn vak druip, is hy / sy self verantwoordelik vir die koste om die spesifieke vak te herhaal.
  • Indien die beurshouer die jaar druip, verval die beursvoordele en is hy / sy as beurshouer verantwoordelik vir die terugbetaling van die studie- en registrasiekoste verbonde aan die spesifieke jaar wat nie geslaag is nie.
 • Alle studiegidse vir die gekose studierigting wat deur Akademia verskaf word:
  • Ingesluit by die beurshouer se studiegelde is 1 x tablet-rekenaar per kwalifikasie waarvoor geregistreer is.
  • Hierdie tablet-rekenaar se leeftyd word as voldoende vir die standaard tydperk van die betrokke studie (in hierdie geval drie jaar) beskou. Sou die beurshouer self sy / haar studietydperk verleng, is Akademia nie aanspreeklik vir verouderde tegnologie as gevolg van die langer studietydperk nie.
 • ʼn Tien duim tablet-rekenaar waarmee die beurshouer toegang het tot die e-studente-ondersteuningstelsel, die aanlyn biblioteek en al die toetse, werkopdragte, asook ondersteunende studiemateriaal.

Die beurs wat toegestaan word, dek NIE die volgende nie:

 • Registrasiegelde van R 500.00 per jaar
 • Handboeke koste van ± R 4 000 – R 5 000 per jaar

Deelnemers moet egter aan die volgende kriteria voldoen:

 1. Nie ‘n werknemer, omroeper, raadslid en / of onmiddellike gesins- en familielid van die genoemde persone by Tygerberg 104FM en / of Akademia is nie;
 2. Nie een van die borge van die program, hul helpers, asook promosie- en advertensieagentskappe is wat regstreeks gemoeid is met die beursprogram nie;
 3. Akademies kwalifiseer vir studies in een van die genoemde vier grade by by Akademia.
 4. Die student moet bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, Vrystaat, Wes-Kaap of die Suid-Kaap te voltooi.
 5. ‘n Motivering van 200 woorde indien waarom die student vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit sy / haar lewe sal verander.
 6. Nuutste CV indien.
 7. Enige beurswenner moet die bepalings en voorwaardes soos deur Tygerberg 104FM en Akademia daargestel, onderteken.
 8. Daar sal van enige beurswenner by Akademia verwag word om ʼn Helpende Hand beursvorm te voltooi alvorens so ʼn beurs bekragtig word. Alle dokumentasie soos vervat in die aansoekvorm vir die beurs, moet die aansoek vergesel om verder verwerk te word.

Die inskrywings open op 1 Augustus 2016 en die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Oktober 2016. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie. Die suksesvolle kandidaat sal teen 4 November 2016 bekend gemaak word.

ʼn Paneel van beoordelaars, bestaande uit Akademia- en Tygerberg 104FM-verteenwoordigers, sal ʼn kortlys van aansoekers saamstel en die gekose kandidate nooi vir onderhoude.

Die suksesvolle aansoeker sal daarna telefonies gekontak en op 4 November 2016 op lug aangekondig word. Hiermee gee die suksesvolle aansoeker ook vir Tygerberg 104FM en Akademia toestemming om sy / haar foto’s en naam te gebruik in advertensies en uitsendings ter aankondiging van die wenner.

Akademia onderneem om die wenner te kontak en hulle te begelei deur die aansoekproses by Akademia. Onsuksesvolle aansoekers sal wel ná die tyd ook deur Akademia gekontak word.

Enige deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom / haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.

Die beslissing van die organiseerders van die Tygerberg 104FM-beurs met Akademia is finaal en geen korrespondensie sal in hierdie verband gevoer word nie.

Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel of vir kontant omgeruil word nie.

Met deelname aan die Tygerberg 104FM-beurs met Akademia word die bepalings en voorwaardes van hierdie beursprogram aanvaar.

Hierdie Beursprogram is gemik op Tygerberg 104FM luisteraars wat graag in 2017 by Akademia sy / haar graad na-uurs in een van die volgende rigtings wil studeer:

 • BCom Ondernemingsbestuur,
 • BCom Bestuursrekeningkunde,
 • BCom Ekonomie en Regte,
 • BCom Finansiële Bestuur.

Die kwalifikasies sluit verpligte na-uurse klaskontaksessies in, en die taal waarin onderrig plaasvind, is Afrikaans. Onthou om ter wille van studiebefondsing ook aansoek te doen vir ʼn rentevrye studielening vir studie by Akademia deur die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by www.helpendehand.co.za/studiefonds

Inskrywingsvorm:

Doen nou aansoek