akademia-en-pretoria-fm-prestasie-beursprogram

Sluitingsdatum vir aansoeke vir hierdie beursprogram is
30 Oktober 2017.

Pretoria FM bied in samewerking met Akademia aan een van sy luisteraars die geleentheid om ’n ongelooflike driejaar studie- en internskapbeurs vir studies in BCom Ondernemingsbestuur aan Akademia te bekom.

Wat behels hiérdie studiebeurs?

Die beursprogram dek die volgende:

 • ’n Vol driejaarstudiebeurs om met aanvang 2017 om na-uurs ’n BCom Ondernemingsbestuur-graad by Akademia te verwerf.
 • Drie jaar se registrasiekoste, studiegidse en voorgeskrewe handboeke.
 • ’n Tienduim tabletrekenaar waardeur die student toegang tot Akademia se e-ondersteuningstelsel het.
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in die groter Pretoria-area (Pretoria Moot / Centurion).
 • Drie jaar internskap in ondernemingsbestuur by Pretoria FM in die groter Pretoria-omgewing. Daar sal van studente verwag word om hulself beskikbaar te stel vir ’n internskapprogram wat van 8:00 tot 13:00 gedurende werksdae sal plaasvind.
 • Maandelikse toelaag van R4 000 per maand.


Meer oor BCom Ondernemingsbestuur

Die Baccalaureusgraad in Ondernemingsbestuur wat deur Akademia aangebied word, is ’n algemene bestuursprogram wat op al die fasette van bestuur in die sakewêreld fokus. Die program is in samewerking met top-akademici en kundiges in die bestuurswese ontwikkel. Die doel is om elke student deur sy / haar drie jaar van graadstudie toe te rus met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van alle aspekte van bestuur, waaronder ondernemingsbestuur, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek, entrepreneurskap, bemarkingsbestuur, aankopebestuur, voorsieningskettingbestuur en projekbestuur. Die student het ook ná die suksesvolle afhandeling van sy / haar graad verskeie nagraadse opsies om verder in die bestuursrigting van sy / haar keuse te spesialiseer.

Lees meer hier:

BCom Ondernemingsbestuur

Om in aanmerking vir hierdie beurs te kom, moet die voornemende student aan die volgende kriteria voldoen:

 • ’n Skoolverlater tot en met die ouderdom van 20 jaar oud wees ten tye van inskrywing.
 • Akademies kwalifiseer vir BCom Ondernemingsbestuur-graadstudie by Akademia.
 • Die student moet bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in die groter Pretoria-area te voltooi.
 • Die student moet bereid wees om hom- / haarself beskikbaar te stel vir ’n driejaar internskapprogram deur Pretoria FM wat gedurende weeksdae tussen 8:00 en 13:00 in die groter Pretoria-area sal plaasvind.
 • ’n Motivering indien waarom die student vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit sy / haar lewe sal verander.

Volg die skakel op die Pretoria FM-tuisblad / klik op die Beurse en Rentevrye Studielenings bladsy op die Akademia-webtuiste en kies die Pretoria FM skakel:

 • Vul die aanlyn Pretoria FM Prestasie-beursprogram inskryfvorm in (op die Skryf In oortjie op hierdie bladsy).
 • Heg ’n gesertifiseerde afskrif van u ID-dokument aan.
 • Heg ’n gesertifiseerde afskrif van u Nasionale Seniorsertifikaat aan / heg ’n gesertifiseerde afskrif van u nuutste vorderingsverslag / punte aan indien u tans in matriek is.
 • Kliek op die skakel en voltooi die Rentevrye Studielening Aansoekvorm

Die inskrywing kan Pretoria FM op een van die volgende maniere bereik:

 1. Pretoria FM Prestasie-beursprogram inskryfvorm (op die Skryf In oortjie op hierdie bladsy)
 2. E-pos: beurs@pretoriafm.co.za
 3. Faks: 086 667 1259

Vir navrae stuur ’n e-pos aan : beurs@pretoriafm.co.za

 • Pretoria FM Prestasie-beursprogram inskrywingsvorm (onder op hierdie bladsy)
 • Gewaarmerkte afskrif van jou ID-dokument
 • Gewaarmerkte afskrif van u mees onlangse puntestaat (matrieks se rekordeksamen punte moet ook ingestuur word sodra dit ontvang word)
 • Curriculum Vitae
 • Rentevrye Studielening Aansoekvorm
 1. Enige skoolverlater tot en met die ouderdom van 20 jaar wat graag in 2017 vir sy / haar graad in BCom Ondernemingsbestuur by Akademia in Afrikaans as taal van onderrig wil studeer, kan inskryf vir die Pretoria FM Prestasie-beursprogram mits hulle aan die volgende vereistes voldoen:
  • Nie ’n werknemer, omroeper, raadslid en / of onmiddellike gesins- en familielid van die genoemde persone by Pretoria FM is nie;
  • nie een van die borge van die program, hul helpers, asook promosie- en advertensieagentskappe is wat regstreeks gemoeid is met die beursprogram nie; en
  • kwalifiseer vir graadstudie in BCom Ondernemingsbestuur by Akademia.
 1. ʼn Gemiddelde punt van 70% of hoër in die rekordeksamen / matriek-eindeksamen, asook ’n gebalanseerde skoollewe met deelname aan verskeie kultuur-, sport en / of ander aktiwiteite en leierskapsposisies sal in ʼn aansoeker se guns tel.
 2. Vakke soos wiskunde, besigheidstudies of rekeningkunde is ’n verdere aanbeveling.
 3. Enige beurswenner moet die bepalings en voorwaardes soos deur Akademia daargestel, onderteken.
 4. Daar sal van enige beurswenner of aansoeker om ʼn rentevrye studielening by Akademia verwag word om ʼn beursvorm, asook ʼn skuldbewys te voltooi alvorens so ʼn beurs / rentevrye studielening bekragtig word. Alle dokumentasie soos vervat in die aansoekvorm vir die beurs of rentevrye studielening moet die aansoek vergesel om verder verwerk te word.
 5. Daar sal ook van die Prestasie-beursprogramwenner verwag word om ’n internskapkontrak met Pretoria FM te sluit alvorens so ’n studiebeurs toegeken word.
 6. Die beurs wat toegestaan word, dek die volgende:
  • Alle klasse aangebied deur Akademia ter voltooiing van die student se gekose studierigting-
   • Indien die beurshouer ʼn vak druip, is hy / sy self verantwoordelik vir die koste om die spesifieke vak te herhaal.
   • Indien die beurshouer die jaar druip, verval die beursvoordele en is hy / sy as beurshouer verantwoordelik vir die terugbetaling van die studie- en registrasiekoste verbonde aan die spesifieke jaar wat nie geslaag is nie.
  • Jaarlikse registrasiefooie vir studie by Akademia – gedek deur Pretoria FM;
  • Alle studiegidse vir die gekose studierigting wat deur Akademia verskaf word;
  • Handboeke soos voorgeskryf deur Akademia vir drie (3) jaar se studies – gedek deur Pretoria FM;
  • ʼn Tabletrekenaar waarmee die beurshouer toegang het tot die e-studente-ondersteuningstelsel, die aanlyn biblioteek en al die toetse, werkopdragte, asook ondersteunende studiemateriaal;
   • Ingesluit by die beurshouer se studiegelde is 1 x tabletrekenaar per kwalifikasie waarvoor geregistreer is. Hierdie tabletrekenaar se leeftyd word as voldoende vir die standaard tydperk van die betrokke studie (in hierdie geval drie jaar) beskou. Sou die beurshouer self sy / haar studietydperk verleng, is Akademia nie aanspreeklik vir verouderde tegnologie as gevolg van die langer studietydperk nie.
  • Internskap by Pretoria FM vir die drie jaar van studie by Akademia.
  • Maandelikse toelaag van R4 000,00 vir die tydperk van internskap by Pretoria FM.
   • Belangrik – die internskap en verwante voordele wat deur Pretoria FM in hierdie prestige-beursprogram gedek word, is slegs geldig terwyl die student ’n ingeskrewe student by Akademia is en aan die vereistes van die Prestasie-beursprogram bly voldoen. Pretoria FM behou die reg om hierdie internskapprogram op te skort indien die student nie by die voorwaardes van die Prestasie-beursprogram hou nie.
 1. Die inskrywings open op 1 Augustus en die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Oktober 2016. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie. Die suksesvolle kandidaat sal teen 16 November bekend gemaak word.
 2. ʼn Paneel van beoordelaars, bestaande uit Akademia- en Pretoria FM-verteenwoordigers, sal ʼn kortlys van aansoekers saamstel en die gekose kandidate nooi vir onderhoude.
 3. Die suksesvolle aansoeker sal daarna telefonies gekontak en op 16 November 2016 aangekondig word. Hiermee gee die suksesvolle aansoeker ook vir Pretoria FM en Akademia toestemming om sy / haar foto’s en naam te gebruik in advertensies en uitsendings ter aankondiging van die wenner.
 4. Akademia onderneem om die wenner te kontak en hulle te begelei deur die aansoekproses by Akademia. Onsuksesvolle aansoekers sal wel ná die tyd ook deur Akademia gekontak word.
 5. Enige deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom / haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.
 6. Die beslissing van die organiseerders van die Prestasie-beursprogram is finaal en geen korrespondensie sal in hierdie verband gevoer word nie.
 7. Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel of vir kontant omgeruil word nie.
 8. Met deelname aan die Pretoria FM Prestasie-beursprogram by Akademia word die bepalings en voorwaardes van hierdie beursprogram aanvaar.

Hierdie Beursprogram is gemik op skoolverlaters tot en met die ouderdom van 20 jaar wat graag in 2017 by Akademia sy / haar graad in BCom Ondernemingsbestuur na-uurs wil studeer. Die kwalifikasies sluit verpligte na-uurse klaskontaksessies in, en die taal waarin onderrig plaasvind, is Afrikaans.

Onthou om ter wille van studiebefondsing ook aansoek te doen vir ʼn rentevrye studielening vir studie by Akademia deur die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by www.helpendehand.co.za/studiefonds

Inskrywingsvorm:

Doen nou aansoek