Sluitingsdatum vir aansoeke vir hierdie beursprogram is
Januarie 2018.

Die Drakenstein Sakekamer bied aan drie lede van die Afrikaanse Taalgemeenskap die geleentheid om ‘n ongelooflike drie-jaar studiebeurs vir studies in een van die volgende grade aan Akademia te bekom:

• BCom Ondernemingsbestuur
• BCom Bestuursrekeningkunde
• BCom Ekonomie en Regte
• BCom Finansiële Beplanning

Wat behels hierdie studiebeurs?

Die studiebeurs dek die volgende:

 • ’n Drie-jaar studiekostebeurs om met aanvang 2017 nauurs ’n BCom Graad in een van die volgende velde by Akademia te verwerf:
  • Ondernemingsbestuur
  • Bestuursrekeningkunde
  • Ekonomie en Regte
  • Finansiële Beplanning
 • ’n Tien duim tablet-rekenaar waardeur die student toegang tot Akademia se e-ondersteuningstelsel het.
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, Wes-Kaap of Suid-Kaap.
 • Alle studiegidse wat in die onderskeie vakke benodig word.

Let wel – die volgende word nie in die beurs ingesluit nie:

 • Registrasiegelde van R 500.00 per jaar
 • Handboeke koste van ± R4000 – R 5000 per jaar


Meer oor die studierigtings

Die BCom Ondernemingsbestuur graad wat deur Akademia aangebied word, is ’n algemene bestuursprogram wat met behulp van verskeie bekende besigheidseienaars en akademici ontwikkel is. Die doel is om elke student deur sy / haar drie jaar van graadstudie toe te rus met kennis en vaardighede in die beginsels en praktyk van alle aspekte van bestuur, insluitende ondernemingsbestuur, finansiële bestuur, finansiële rekeningkunde, bedryfsetiek, entrepreneurskap, bemarkingsbestuur, aankopebestuur, voorsieningskettingbestuur, projekbestuur en vele meer. Aangesien al die vakke in die graad jaarvakke is, bied dit ook aan die student die geleentheid om deur ’n nagraadse diploma en daarna ’n meestersgraad verder te spesialiseer in die bestuursrigting van sy / haar keuse.

Lees meer hier:

BCom Ondernemingsbestuur

 

Die graad BCom Bestuursrekeningkunde is ‘n finansiële bestuursgraad wat binne die internasionale CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)-kwalifikasie ontwikkel is. Dit bemagtig studente wat belangstel in die wêreld van finansiële bestuur om hulself nog verder te kwalifiseer tot op die vlak van internasionaal erkende geoktrooieerde bestuursrekenmeester. Vakke in hierdie program sluit onder andere bestuursrekeningkunde, finansiële rekeningkunde, ondernemingsbestuur, belasting en ouditkunde in. Soos in die geval van die BCom Ondernemingsbestuur is al die vakke jaarvakke en kan ‘n student dus ook verder spesialiseer deur middel van honneurs of nagraadse diplomas.

Lees meer hier:

BCom Bestuursrekeningkunde

 

Die BCom Ekonomie en Regte graad is ’n kwalifikasie wat die wêreld van regte kombineer met ekonomie. Studente kan na die suksesvolle voltooiing van hul graad verder studeer in ‘n nagraadse LLB, of hul verder bekwaam deur ʼn honneursgraad in Ekonomie. Beroepsmoontlikhede sluit prokureur, ekonoom, maatskappy sekretaris en finansiële regskonsultantwerk in.

Lees meer hier:

BCom Ekonomie en Regte

 

Die BCom Finansiële Beplanning graad is ontwerp vir die versekering en makelaars bedryf. Hierdie drie-jaar graad sluit onder andere vakke soos Ekonomie, Finansiële Beplanning, Beleggingsbestuur, Belastingbeplanning, Geïntegreerde Finansiële Beplanning, Finansiële Rekeningkunde en Ondernemingsbestuur in.

Lees meer hier:

BCom Finansiële Beplanning

Om in aanmerking vir hierdie beurs te kom, moet die jy en enige ander voornemende student aan die volgende maatstawwe voldoen:

 • Akademies kwalifiseer vir een van bogenoemde graadstudies by Akademia.
 • Bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, Vrystaat, Wes-Kaap of die Suid-Kaap te voltooi.
 • ʼn Motivering van 200 woorde (in Afrikaans asseblief) indien waarom jy vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit jou lewe sal verander. Verduidelik ook hoekom jy spesifiek in die kursus wat jy kies belangstel.
 • Jou nuutste CV (in Afrikaans asseblief) indien

Inskrywings vir die beurs open op 9 Desember 2016!

Volg die skakel op die Drakenstein Sakekamer se tuisblad / of klik op die Beurse-skakel op die Akademia-tuisblad.

 1. Vul die Drakenstein Sakekamer se aanlyn beursaansoek hiernaas in.
 2. Skryf ʼn motivering van 200 woorde in oor hoekom jy vir hierdie beurs oorweeg moet word en waarom dit jou lewe sal verander. Verduidelik ook hoekom jy in die spesifieke vak waarvoor jy wil registreer, belangstel.
 3. Doen aanlyn aansoek om by Akademia te studeer.
 4. Heg die volgende dokumente aan:
 • ʼn Gesertifiseerde afskrif van u Nasionale Seniorsertifikaat;
 • ʼn CV;
 • ʼn Gesertifiseerde afskrif van u ID-dokument.

Sluitingsdatum vir aansoeke vir hierdie beursprogram is 22 Januarie 2017 om 24:00!

’n Kortlys van finaliste sal deur ʼn gesamentlike paneel van die Drakenstein Sakekamer en Akademia gekies word. Finaliste word dan tussen 23 tot 26 Januarie 2017 genooi vir onderhoude.

Die wenner sal op Vrydag 27 Januarie 2017 ingelig word.

Vul asseblief die aanlyn vorm op die Drakenstein Sakekamer se webwerf in of vul die vorm hiernaas in en stuur dit per e-pos aan navrae@akademia.ac.za

 • Drakenstein Sakekamer Beursprogram inskrywingsvorm (onder op hierdie bladsy).
 • Gewaarmerkte afskrif van jou ID-dokument.
 • Gewaarmerkte afskrif van jou Nasionale Senior Sertifikaat OF ’n gewaarmerkte afskrif van jou jongste vorderingsverslag / puntestaat indien jy tans in matriek is.
 • Curriculum Vitae
 • Rentevrye Studielening Aansoekvorm
 • ‘n Motivering van 200 woorde oor waarom jy vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit jou lewe sal verander.

Wie kan deelneem?

Hierdie Beursprogram is gemik op lede van die Drakenstein Sakekamer wat graag in 2017 by Akademia sy / haar graad na-uurs in een van die volgende rigtings wil studeer:

 • BCom Ondernemingsbestuur,
 • BCom Bestuursrekeningkunde,
 • BCom Ekonomie en Regte,
 • BCom Finansiële Bestuur.

Die beurs wat toegestaan word, dek die volgende:

 • ‘n Driejaar studiekoste beurs om met aanvang 2017 nauurs ‘n BCom Graad in een van die volgende rigtings by Akademia te verwerf:
  • BCom Ondernemingsbestuur
  • BCom Bestuursrekeningkunde
  • BCom Ekonome en Regte
  • BCom Finansiële Beplanning
 • Drie jaar se klaskontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, die Wes-Kaap of Suid-Kaap.
  • Indien die beurshouer ʼn vak druip, is hy / sy self verantwoordelik vir die koste om die spesifieke vak te herhaal.
  • Indien die beurshouer die jaar druip, verval die beursvoordele en is hy / sy as beurshouer verantwoordelik vir die terugbetaling van die studie- en registrasiekoste verbonde aan die spesifieke jaar wat nie geslaag is nie.
 • Alle studiegidse vir die gekose studierigting wat deur Akademia verskaf word
 • Ingesluit by die beurshouer se studiegelde is 1 x Tien duim tablet-rekenaar per kwalifikasie waarvoor geregistreer is. Die beurshouer het hiermee toegang tot die e-studente-ondersteuningstelsel, die aanlyn biblioteek en al die toetse, werkopdragte, asook ondersteunende studiemateriaal.
  • Hierdie tablet-rekenaar se leeftyd word as voldoende vir die standaard tydperk van die betrokke studie (in hierdie geval drie jaar) beskou. Sou die beurshouer self sy / haar studietydperk verleng, is Akademia nie aanspreeklik vir verouderde tegnologie as gevolg van die langer studietydperk nie.

Die beurs wat toegestaan word, dek NIE die volgende nie:

 • Registrasiegelde van R 500.00 per jaar
 • Handboeke koste van ± R 4 000 – R 5 000 per jaar

Deelnemers moet egter aan die volgende kriteria voldoen:

 1. Nie ‘n werknemer, raadslid en / of onmiddellike gesins- en familielid van die genoemde persone by die Drakenstein Sakekamer en / of Akademia is nie;
 2. Nie een van die borge van die program, hul helpers, asook promosie- en advertensieagentskappe is wat regstreeks gemoeid is met die beursprogram nie;
 3. Akademies kwalifiseer vir studies in een van die genoemde vier grade by by Akademia.
 4. Die student moet bereid wees om die graad na-uurs deur middel van Afrikaans as voertaal by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, Vrystaat, Wes-Kaap of die Suid-Kaap te voltooi.
 5. ‘n Motivering van 200 woorde indien waarom die student vir hierdie studiebeurs oorweeg moet word en waarom dit sy / haar lewe sal verander.
 6. Nuutste CV indien.
 7. Enige beurswenner moet die bepalings en voorwaardes soos deur die Drakenstein Sakekamer en Akademia daargestel, onderteken.
 8. Daar sal van enige beurswenner by Akademia verwag word om ʼn beursvorm te voltooi alvorens so ʼn beurs bekragtig word. Alle dokumentasie soos vervat in die aansoekvorm vir die beurs, moet die aansoek vergesel om verder verwerk te word.

Die inskrywings open op 9 Desember 2016 en die sluitingsdatum vir aansoeke is 22 Januarie 2017. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie. Die suksesvolle kandidaat sal teen 27 Januarie 2017 bekend gemaak word.

ʼn Paneel van beoordelaars, bestaande uit Akademia- en Drakenstein Sakekamer-verteenwoordigers, sal ʼn kortlys van aansoekers saamstel en die gekose kandidate nooi vir onderhoude.

Die suksesvolle aansoeker sal daarna telefonies gekontak word op 27 Januarie 2017. Hiermee gee die suksesvolle aansoeker ook vir die Drakenstein Sakekamer en Akademia toestemming om sy / haar foto’s en naam te gebruik in advertensies en uitsendings ter aankondiging van die wenner.

Akademia onderneem om die wenner te kontak en hulle te begelei deur die aansoekproses by Akademia. Onsuksesvolle aansoekers sal wel ná die tyd ook deur Akademia gekontak word.

Enige deelnemer gee met deelname aan hierdie beursprogram vir Akademia die nodige toestemming om hom / haar te kontak oor aanbiedinge van Akademia.

Die beslissing van die organiseerders van die Drakenstein Sakekamer Beurs met Akademia is finaal en geen korrespondensie sal in hierdie verband gevoer word nie.

Pryse kan nie verander, oorgedra, uitgestel of vir kontant omgeruil word nie.

Met deelname aan die Drakenstein Sakekamer Beurs met Akademia word die bepalings en voorwaardes van hierdie beursprogram aanvaar.

Hierdie Beursprogram is gemik op lede van die Drakenstein Sakekamer wat graag in 2017 by Akademia sy / haar graad na-uurs in een van die volgende rigtings wil studeer:

 • BCom Ondernemingsbestuur,
 • BCom Bestuursrekeningkunde,
 • BCom Ekonomie en Regte,
 • BCom Finansiële Bestuur.

Die kwalifikasies sluit verpligte na-uurse klaskontaksessies in, en die taal waarin onderrig plaasvind, is Afrikaans. Onthou om ter wille van studiebefondsing ook aansoek te doen vir ʼn rentevrye studielening vir studie by Akademia deur die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by www.helpendehand.co.za/studiefonds.

Inskrywingsvorm:

Doen nou aansoek