OMVATTENDE RESIDENSIËLE KAMPUSAANBOD

Akademia beoog om teen 2025 ʼn omvattende residensiële kampus daar te stel waar 5 000 voorgraadse en 2 000 nagraadse studente op ʼn pragtige kampus in Pretoria kan studeer. ʼn Eerste tree tot hierdie ontwikkeling is die tussentydse kampus in Centurion, wat vanaf 2021 ʼn veilige studietuiste vir talle voltydse studente bied. Klik hier vir ʼn volledige uiteensetting van die akademiese aanbod wat op die tussentydse kampus aangebied word.

NAUURSE MODEL

Die suksesvolle nauurse onderrigmodel gaan steeds voluit voort, en daar word beoog om studentegetalle teen 2025 te sien verdubbel. Hierdie model is die afgelope dekade oor en oor as uniek en besonders effektief bewys, soos onder andere in die soomlose voortgaan van akademiese aktiwiteite tydens die aanvanklike Covid-19-inperkings gesien is. Vanaf 2021 word ʼn bykomende e-leeropsie aan studente gebied om vanaf enige plek in die wêreld gehalte onderrig te ontvang.

Klik hier vir meer inligting oor die nauurse onderrigleermodel.

FAKULTEITGROEI

Akademia beoog om in 2025/2026 kwalifikasies in die volgende fakulteite aan te bied:

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE
OPVOEDKUNDE
GEESTESWETENSKAPPE
GESONDHEIDSWETENSKAPPE
NATUURWETENSKAPPE
REGSGELEERDHEID
INGENIEURSWESE

GEESTESWETENSKAPPE

Akademia se eerste kwalifikasie in hierdie fakulteit, BSocSci (Politiek, Filososofie en Ekonomie), gaan suksesvol voort en sal in 2022 eerste graduandi lewer. ʼn Tweede kwalifikasie in hierdie fakulteit, BA (Kommunikasie en Joernalistiek), word vanaf 2021 aangebied. Verdere ontwikkelings geskied om die aanbod te vergroot met kwalifikasies soos BA (Tale) en BA (Kultuurwetenskappe). Die dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe is prof. Pieter Duvenage.

Wil jy betrokke raak om te help bou aan Akademia?
Jy kan op een van vyf maniere betrokke raak.

VIND UIT HOE