Hierdie is poste wat tans by Akademia beskikbaar is.

Centurion

Akademia beskik oor ’n vakature vir ’n voltydse dosent met spesialisasie in Ekonomie en Finansiële Beplanning. Die vakature het ontstaan te midde van toenemende studentegetalle en as deel van toevoegings tot Akademia se portefeulje van grade en ander kwalifikasies wat aangebied word. Die pos is in Centurion gesetel.

Om vir hierdie pos in aanmerking te kom moet kandidate oor ten minste ʼn BCom-honneursgraad in Ekonomie beskik. Verdere nagraadse kwalifikasies, soos ‘n MCom in Monetêre Ekonomie, Ontwikkelingsekonomie en Ekonometrie sal tot die aansoeker se voordeel strek. ’n Hoër kwalifikasie, interdissiplinêre belangstelling, ʼn onderwyskwalifikasie en ervaring in en kennis van die hoëronderwysomgewing sal voordelig wees. ʼn Bogemiddelde Afrikaanse en algemene taalvaardigheid sal in die suksesvolle kandidaat se guns tel.

Daar word van dosente verwag om ’n spektrum van akademiese en verwante take te verrig, insluitend klasgee, assessering, navorsing en materiaalontwikkeling.

Akademia is ’n geakkrediteerde privaat hoëronderwysinstelling sonder winsoogmerk.

Indien u in hierdie posisie by Akademia wil aansluit, rig asseblief u Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op 21 Februarie 2018 aan Michelle Marnewick by mhb@solidariteitbeleggings.co.za.

Indien u nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan u aanvaar dat ander kandidate vir die posisie oorweeg is.

Akademia behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. Akademia is kragtens die Wet op Hoër Onderwys, (No. 101 van 1997) by die departement van hoër onderwys en opleiding geregistreer (registrasienommer: 2011/HE08/005). Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Doen nou aansoek