Aansoeke is steeds oop

Internethandelaarsvereistes – uiteensetting

Gedetailleerde beskrywing van goedere en/of dienste

Die Kampus Trust IT 1807/12 is ʼn openbare weldaadsorganisasie wie se mandaat is om fondse in die onderwyssektor te mobiliseer ten bate van privaat onderwysinstellings soos Akademia, Sol-Tech en die Skoleondersteuningsentrum (SOS).

VERSOEKBELEID

Versoeke vir ʼn artikel 18A-sertifikaat sal binne drie tot vyf werksdae, vanaf die datum waarop die betaling in die rekening reflekteer, verwerk word; andersins een keer per jaar vir die vorige belastingseisoen.

KLIËNTPRIVAATHEIDSBELEID

Akademia se skenkingsfonds neem alle redelike stappe om die persoonlike inligting van gebruikers te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule word “persoonlike inligting” gedefinieer soos in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (PAIA) uiteengesit. Die PAIA-wetgewing kan hier afgelaai word.

BETALINGSOPSIES

Betalings kan via Visa-, MasterCard-, Diners- of American Express-kaarte of per bankoorplasing in die bankrekening van Akademia se skenkingsfonds gemaak word, waarvan die besonderhede op versoek verskaf sal word.

KAARTVERKRYGING EN SEKURITEIT

Kaarttransaksies sal vir Kampus Trust verkry word via PayGate (Edms) Bpk. wat die goedgekeurde betaalpoort vir alle Suid-Afrikaanse verkrygingsbanke is. PayGate gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kaartbesonderhede word op die webwerf gestoor nie. Gebruikers kan na www.paygate.co.za gaan om hul sekuriteitsertifikaat en -beleid te besigtig.

KLIËNTBESONDERHEDE APART VAN KAARTBESONDERHEDE

Akademia se skenkingsfonds sal kliëntbesonderhede apart van die kaartbesonderhede, wat deur die kliënt op PayGate se veilige webwerf ingevoer word, stoor. Vir meer besonderhede oor PayGate verwys na www.paygate.co.za.

TRANSAKSIEGELDEENHEID

Suid-Afrika is die land van handel ten tye van die aanbieding van betalingsopsies aan die kaarthouer. Die transaksiegeldeenheid is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

VERANTWOORDELIKHEID

Akademia se skenkingsfonds neem verantwoordelikheid vir alle aspekte wat met die transaksie verband hou, insluitende kliëntediens en -ondersteuning.

LAND VAN DOMIsILiE (WOONPLEK)

Hierdie webwerf is onderskryf aan en word beheer deur die wette van Suid-Afrika en Akademia se skenkingsfonds kies as sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes kragtens hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofproses, kennisgewing, of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ookal, Von Willichlaan 284, Die Hoewes, Centurion, 0163.

VERANDERING

Akademia se skenkingsfonds kan hierdie ooreenkoms of enige deel daarvan te eniger tyd na eie goeddunke en sonder kennisgewing verander.

MAATSKAPPYINLIGTING

Hierdie webwerf word bestuur deur Kampus Trust (openbare weldaadsorganisasie) gebaseer in Suid-Afrika en wat handel dryf as Akademia se skenkingsfonds.

KAMPUS TRUST SE KONTAKBESONDERHEDE

Akademia

Von Willichlaan 284
Die Hoewes

Centurion
0163
E-posadres: ontvangs@kampustrust.co.za
Selfoonnommer: 082 406 2869 of 079 759 2001

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE