Toelatingsvereistes 2018-04-25T14:14:42+00:00

Toelatingsvereistes

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtinings aan om jou toekomstige loopbaan te verseker. Om by vir kwalifikasies wat by Akademia aangebied word te studeer word van jou verwag om aan die volgende vereistes te voldoen:

GRAAD KWALIFIKASIES

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 40% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde – 50% en Rekeningkunde – 50% (Graad12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 40% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde en Rekeningkunde – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 40% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde – 60% en Rekeningkunde 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys
van aangewese hoëronderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 40% in die onderrigtaal van Akademia

Verpligtend: Wiskunde, Rekeningkunde of Besigheidsvakke – 50% (Graad 12-skoolvlak)

Minstens ’n 4 (50-59%) in elk van vier erkende NSS 20-kredietvakke (waarvan ten minste een Engels of Afrikaans moet wees) uit die lys van aangewese hoër- onderwystoelatingsvakke behaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Ten minste 60% in 3 fundamentele vakke waarvan die
onderrigtaal van die instansie een is EN ten minste 70% in die 3 verpligte beroepsgerigte vakke uit die lys van aangewese vakke

OF

’n Hoër Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Gevorderde Sertifikaat in ’n ooreenstemmende studieveld

OF

’n Diploma in ’n ooreenstemmende studieveld EN toepaslike skoolvakke

LEES MEER

HOËR SERTIFIKATE

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 30% in die onderrigtaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 30% in die onderrigtaal EN toepaslike
skoolvakke.

Bykomende vereiste: Rekenaargeletterdheid.

LEES MEER

’n Nasionale Seniorsertifikaat gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 30% in die onderrigtaal

OF

’n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi met: Minstens 30% in die onderrigtaal EN toepaslike
skoolvakke.

Bykomende vereiste: Rekenaargeletterdheid.

LEES MEER

GEVORDERDE DIPLOMA

ʼn Geakkrediteerde 3 jaar kwalifikasie op NKR vlak 6 of gelykstaande/hoër kwalifikasie. Praktiese werkervaring in ’n veld wat
met die vlak 6-kwalifikasie ooreenstem sal voordelig wees.

LEES MEER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER