Personeel2019-01-09T13:57:14+00:00

Personeel

Akademia het uitnemende en roepinggedrewe personeel wat bydrae tot ’n eersteklas onderrigervaring vir Afrikaanssprekendes. Ontmoet ons talentvolle span.

BESTUUR
ONDERSTEUNING
AKADEMIE
BEMARKING
TEGNIES

PROGRAMKOÖRDINEERDERS

Elize-Mari Coetzer

Programkoördineerder:
BCom (Ondernemingsbestuur)

Elize-Mari Coetzer is ʼn dosent en programkoördineerder in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur (cum laude), asook ʼn honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Elize-Mari se navorsingsfokus is markprofiele, bestedingspatrone en ekonomiese bydraes. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Expenditure-based segmentation of visitors to the Wacky Wine Festival”, in die vaktydskrif Tourism Recreation Research. Akademiese toekennings sluit in dat sy ʼn lid van die Golden Key International Honour Society is. Sy het twee jaar in die praktyk gewerk as ʼn konferensie- en spa-bestuurder en het nege jaar ondervinding in die hoëronderwysomgewing. Sy doseer die module Voorsieningskettingbestuur.

Elzette le Roux

Programkoördineerder:
BCom (Ekonomie en Regte)

Elzette le Roux is programbestuurder van die BCom (Ekonomie en Regte) en ʼn dosent in Publiekreg by Akademia. Elzette het ʼn LLB-graad aan die Noordwes-Universiteit, asook ʼn honneurs in Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Konstitusionele Reg. Elzette se navorsingsfokus is die vertolking van die Handves van Regte. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig wat gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy het vier jaar as prokureur gepraktiseer. Sy doseer die module Konstitusionele Reg.

Jaun Kriel

Programkoördineerder:
Gevorderde Diploma in Projekbestuur

Jaun Kriel is die programkoördineerder van die Gevorderde Diploma in Projekbestuur. Hy verwerf sy BCom-graad in Korporatiewe Kommunikasie en Toerismebestuur, asook honneurs- en meestersgrade in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit. Hy is tans besig met ʼn doktorsgraad in Toerismebestuur. Hy begin in 2008 doseer in Toerismebestuur by Centurion Akademie, waarna hy as waarnemende Departementshoof gedien het. Hy sluit In 2012 as deeltydse dosent by Akademia aan. Jaun doseer Entrepreneurskap en Kleinsakebestuur.

Joey Vlok

Programkoördineerder:
Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Joey Vlok is ʼn dosent in Verpleegkunde by Akademia en het ʼn BCur honneursgraad, asook ʼn BCur (Administrasie en Onderwys)-graad, onderskeidelik aan die Universiteit van Johannesburg en Universiteit van Suid-Afrika verwerf. Sy is tans besig met die akkreditasie van die BNur-graad aan Akademia.

Nicolene Steenkamp

Programkoördineerder:
BCom (Finansi
ële Beplanning)

Nicolene Steenkamp is die programkoördineerder van BCom (Finansiële Beplanning) by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Bestuur, ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, asook ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaat aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in belasting. Sy is ook ʼn praktiserende rekenmeester. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar, asook Belasting.

Rika Nieuwoudt

Programkoördineerder:
BCom (Bestuursrekeningkunde)

Rika Nieuwoudt is die programkoördineerder van BCom (Bestuursrekeningkunde) en ʼn dosent in Finansiële Bestuur. Rika het ʼn BCom (Bestuursrekeningkunde), asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Finansiële Bestuur; haar skripsie is getiteld “The impact of firm-specific attributes on shareholder value creation of listed South African companies”.

DOSENTE

Astrid Hellberg

Dosent:
Rekeningkunde

Astrid Hellberg is ʼn dosent in Bestuursrekeningkunde en het ʼn BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe, asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Belasting wat fokus op kleinsakeondernemings. Sy het sewe jaar as geoktrooieerde rekenmeester gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Belasting, Ouditkunde, en Finansiële Rekeningkunde.

Berrie Stoop

Dosent:
Rekeningkundige Wetenskappe

Berrie Stoop is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Finansiële Rekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Finansiële Rekeningkunde. Hy is die outeur en aanbieder van verskeie werkswinkels en seminare wat in die rekeningkundige professie aangebied word en praktiseer al reeds vir vyftien jaar as rekenmeester. Hy doseer die volgende modules: Finansiële Rekeningkunde in die eerste en tweede jaar.

Chalté Venter

Dosent:
Statistiek en Beleggingsbestuur

Chalté Venter is ʼn dosent in Statistiek en Beleggingsbestuur en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Ekonometrie, aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ekonometrie en Beleggingsbestuur. Sy het vier jaar as opvoedkundige in die privaat onderwyssektor gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Statistiek en Beleggingsbestuur.

Chazanne Grobler

Dosent:
Regsgeleerdheid

Chazanne Grobler is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn LLB-graad, ʼn BA Regte met spesialisasie in Sielkunde en Kriminologie (cum laude), en ʼn meestersgraad in Publiekreg (cum laude) aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Sy is tans besig met ʼn doktorsgraad in Regsgeleerdheid met ʼn navorsingsfokus op interdissiplinêre studie in mediese reg en sielkunde. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel, “South African country report on disability rights” in die vaktydskrif African Disablity Rights Yearbook. Akademiese toekennings sluit in die Grotius-medalje, asook Gauteng Regsraad-toekenning vir die beste LLB-student aan die Universiteit van Pretoria. Chazanne het ook toekennings ontvang as beste presteerder in verskeie vakke en is ʼn lid van die Golden Key International Honour Society. Sy het vier jaar as ʼn prokureur in Pretoria gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Wetsuitleg en Administratiefreg, asook Inleiding tot die Reg.

Daniëlla du Preez

Modulekoördineerder en dosent:
Bestuursrekeningkunde

Daniëlla du Preez is ʼn dosent in Rekeningkundige Wetenskappe by Akademia en het ʼn BCom-graad in Bestuursrekeningkunde, asook ʼn honneursgraad in Finansiële Rekeningkunde aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het drie jaar klerkskap voltooi en die SAIPA-raadseksamen (South African Institute of Professional Accountants) geslaag. Daniëlla het vyf jaar se internasionale korporatiewe ondervinding in onder andere menslike hulpbronbestuur, rekeningkunde, belasting en kontrakonderhandeling. Sy doseer die volgende modules: Bestuursrekeningkunde, Finansiële Bestuur en Finansiële Rekeningkunde.

Edward Blight

Modulekoördineerder en dosent:
Ekonomie

Edward Blight is ʼn dosent in Ekonomie en het ʼn BA PFE (Politiek, Filosofie, en Ekonomie), ʼn BCom-honneursgraad in Algemene Ekonomie, en ʼn MCom-graad in Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy meestersgraad is gettiteld “Prevalence of a mineral resource curse in South Africa: A critical analysis of the gold and diamond sectors”.

Sy navorsingsfokus is ekonomiese geskiedenis, en hy ontvang onder andere opleiding in die Oostenrykse ekonomie by die Mises Universiteit in Amerika. Hy lewer die referaat “Conflict of energy in South Africa” by die Economic Society of South Africa (ESSA) se tweejaarlikse konferensie in 2013. Edward is ook ʼn meningskrywer vir Maroela Media en publiseer verskeie artikels oor die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hy doseer hoofsaaklik in Ekonomie en is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van nuwe modules in hierdie vakgebied.

Felicia Snyman

Modulekoördineerder en dosent:
Regsgeleerdheid

Felicia Snyman is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn LLB  (cum laude), asook ʼn LLM in Handelsreg, met spesialisasie in Arbeidsreg en Sosiale Beskerming (cum laude), aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Verder het sy ʼn sertifikaat in Advanced Short Course in Business Rescue Practice voltooi. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel, “Social protection afforded to irregular migrant workers: Thoughts on the Southern Africa Development Community (with emphasis on Botswana and South Africa)”, in die Journal of African Law, Sy het ook in 2017 ʼn referaat oor die regswapenrusting: beskerm “die beste belang van die kind”teen die taalversperring in die Suid-Afrikaanse familiereg by die Recht en Taal: Internationaal Nederlandstalig Juristencongres in België gelewer. Akademiese toekennings sluit in die akademiese erekleure vir LLB en LLM, Dekaansmerietelys en Golden Key International Honour Societylidmaatskap. Sy het drie jaar as algemene praktisyn met verskyningsbevoegdheid in die Hoë Hof van Suid-Afrika by ʼn firma in Pretoria gepraktiseer, en is steeds ʼn konsultant in die praktiserende rol van prokureurs. Sy doseer die volgende modules: Handelsreg, Personereg en Familiereg, en Kontraktereg en Besondere Kontrakte.

Henrike Putter

Dosent:
Regsgeleerdheid

Henrike Putter is ʼn dosent in Regsgeleerdheid by Akademia en het ʼn BCom-Regte graad (cum laude), LLB (cum laude), BCom honneursgraad in Finansiële Bestuur, en LLM in Internasionale Handel- en Beleggingsreg in Afrika (cum laude) aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Haar akademiese toekennings sluit in Golden Key International Honour Societylidmaatskap, asook die Dekaansmerietelys en akademiese erekleure aan die Universiteit van Pretoria. Sy is ʼn toegelate prokureur en aktevervaardiger van die Hooggeregshof van Suid-Afrika. Sy het vier jaar ondervinding in die regspraktyk, waartydens sy gespesialiseer het in aktes, die administrasie van bestorwe boedels en trusts, maatskappyreg en kontraktereg. Sy doseer die volgende modules: Erfreg, asook Etiek, Korporatiewe Bestuur en Sakereg.

Lizán Maree

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Lizán Maree is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Toerismebestuur (cum laude), asook ʼn honneursgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Akademiese toekennings sluit in lidmaatskap aan die Golden Key International Honour Society. Sy was ook voorsitter van die Akademiese Studentevereniging vir Toerismebestuur. Sy het meer as ses jaar se praktiese ondervinding in onder andere bemarkingsbestuur, projekkoördinering, funksiekoördinering, asook meer as drie jaar ervaring in die akademiese omgewing by Akademia. Sy doseer die volgende modules: Bedryfskommunikasie, Bemarkingsbestuur en Operasionele Bestuur.

Mareli van der Merwe

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Mareli van der Merwe is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Arbeidsverhoudinge en Menslikehulpbronbestuur, asook ʼn honneursgraad in Psigologie aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Mareli het ook haar Nagraadse Onderwyssertifikaat (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit voltooi waar sy die akademiese toekenning ontvang het as die beste presteerder in Rekeningkunde en Toerisme. Sy is tans besig met ʼn meestersgraad in Positiewe Psigologie. Mareli se navorsingsfokus is Onderrig en Leer. Sy het vyf jaar aan die Noordwes-Universiteit gewerk as navorsingsassistent en dosent in Toerisme-, Rekeningkunde- en Lewensoriënteringmetodiek. Haar mees onlangse akademiese werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig wat gelewer is by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die volgende modules: Ondernemingsbestuur en Administratiewe Praktyk.

Monique Visser

Modulekoördineerder en dosent:
Ondernemingsbestuur

Monique Visser is ʼn dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia en het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Bemarking, asook ʼn honneursgraad (cum laude) en meestersgraad in Internasionale Handel aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Identifying the comparative advantage of products and industries of South Africa’s Mpumalanga province” in die Southern African Business Review. Sy het vir twee jaar vir ʼn internasionale in- en uitvoermaatskappy gewerk. Sy het ook meer as sewe jaar ervaring in die akademiese omgewing by hoëronderwysinstellings. Akademiese toekennings sluit in lidmaatskap aan die Golden Key International Honour Society. Sy doseer Ondernemingsbestuur in verskeie BCom-grade.

Nadia Hunt

Dosent:
Ekonomie en Finansiële Beplanning

Nadia Hunt is ʼn dosent in Ekonomie en Finansiële Beplanning by Akademia en het ʼn BCom-graad in Ekonomie en Ekonometrie, asook ʼn honneursgraad in Internasionale Handel en Finansiële Ekonomie aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Sy het ongeveer twee jaar as ekonoom gepraktiseer in die kommoditeitsektor van Suid-Afrika. Sy doseer die volgende modules: Ekonomie, asook Finansiële- en Beleggingsbeplanning.

Riana Crafford

Dosent:
Inligtingstelsels

Riana Crafford is ʼn dosent in Bedryfsinligtingstelsels en het ʼn BSc-graad in Wiskundige en Rekenaarwetenskappe, asook ʼn meestersgraad in hierdie dissipline, onderskeidelik aan die universiteite van Johannesburg en Pretoria verwerf. Sy is tans besig met voorbereidende werk om haar doktorale proefskrif aan te pak. Riana se navorsingsfokus is die gebruik van inligtingstegnologie in onderwys en mikroleergeleenthede. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is ʼn artikel in die Association for Computing Machinery en ʼn referaat oor “Implementing open badges for recognition of learning achievements in South African organisations” by die South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists (SAICSIT) se jaarlikse konferensie in 2016. Sy het twintig jaar se ervaring as IT-praktisyn, lateraan spesialis in inligtingsekerheid en risikobestuur, en het vyftien jaar gepraktiseer in ʼn onderwys- en opleidinghoedanigheid. Sy doseer die volgende modules: Inleiding tot Bedryfsinligtingstelsels en Bedryfsinligtingstelsels.

Sunel Combrinck

Dosent:
Ondernemingsbestuur

Sunel Combrinck tree op as Studente-ondersteuningskoördineerder en deeltydse dosent in Ondernemingsbestuur by Akademia. Sy het ʼn BCom-graad in Internasionale Handel en Ekonomie, asook ʼn honneursgraad in Ondernemingsbestuur en Entrepreneurskap (cum laude) aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy het ook ʼn meestersgraad (cum laude) in Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Die navorsingsfokus van haar meestersverhandeling is Internasionale Bestuur, met ʼn spesifieke strategiese bestuursfokus. Sy het die akademiese toekenning vir die algehele beste meestersgraadstudent by die Departement van Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria verwerf. In 2011 het sy in haar eerste lektorspos aan die Universiteit van Pretoria begin, waarna sy in 2013 na Akademia verskuif het. Haar mees onlangse werk is ʼn referaat oor innoverende onderrig gelewer by die 43ste jaarlikse internasionale Improving University Teaching (IUT)-konferensie, gehou by die Charles Sturt-Universiteit in New South Wales, Australië. Sy doseer die module Internasionale Bestuur.

Victor Correia

Dosent:
Etiek

Victor Correia is ʼn dosent in Filosofie en Etiek en het ʼn BTh in Bybelse Tale en ʼn honneursgraad (BThHons), ʼn meestersgraad in Teologie (MDiv) en ʼn meestersgraad in Filosofie (MPhil) (cum laude) met ʼn fokus op die universiteitsidee aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Hy is tans besig met ʼn doktorsgraad wat handel oor die samelewingsfilosofie van H.G. Stoker. In 2017 het hy by die jaarlikse simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ʼn voordrag gelewer oor Stoker se samelewingsfilosofie. Hy was voorheen verbonde aan Aros, waar hy vir vier jaar die vakke Navorsingsmetodiek, Bybelkunde en Filosofie gedoseer het. Hy het ook enkele populêre artikels in Maroela Media, Standpunte en enkele ander platforms gepubliseer. Hy doseer die modules: Filosofie, Etiek, en Bedryfsetiek.

Willem Scholtz

Modulekoördineerder en dosent:
Statistiek en Informatika

Willem Scholtz is ʼn dosent in Statistiek en Informatika en het ʼn BCom-graad in Informatika, asook ʼn honneursgraad in Statistiek, aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Hy is tans besig met ʼn meestersgraad in Ondernemingsbestuur. Willem se navorsingsfokus is ontwerpgesentreerde entrepreneurskap. Hy het tien jaar as sake-ontleder gepraktiseer, waarvan drie hiervan as die bestuurder van die Sake-ontleding en Gehaltebestuur-afdeling was. Hy doseer die volgende modules: Sakeberekeninge en Innovasiebestuur.

Zhan Goosen

Dosent:
Projekbestuur

Zhan Goosen is ʼn dosent in Projekbestuur by Akademia en het ʼn BArt et. Scien-graad in Stads- en Streeksbeplanning, asook ʼn honneurs- en meestersgraad in hierdie dissipline aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy is tans besig met ʼn doktorsgraad in stedelike beplanning. Zhan se navorsingsfokus is die implementering van derdeplekruimtes binne stedelike gebiede. Haar mees onlangse gepubliseerde werk is die artikel “Third places for social sustainability: A Planning framework based on local and international comparisons” in die International Journal of Urban and Civil Engineering, wat ontstaan het uit ʼn referaat wat sy gelewer het by die 20ste Internasionale Konferensie oor Volhoubare en Strategiese Stadsontwerp in Singapoer, waarvoor sy die toekenning vir beste artikel ontvang het. Sy het drie jaar as stads- en streeksbeplanner gepraktiseer. Sy doseer die volgende modules: Beginsels van Projekbestuur, Projekbestuur, en die Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

ADMINISTRASIE

Adele Venter

Administratiewe koördineerder

Aletha Marx

Administratiewe beampte

Alida Oosthuizen

Administratiewe beampte

Helena Bekker

Persoonlike assistent

Karina Bestbier

Administratiewe beampte

Zelda van Niekerk

Administratiewe beampte

FINANSIES

Jane Becker

Finansiële bestuurder

Karin Dreyer

Professionele rekenmeester

Leoni Swanepoel

Boekhouer

Vanessa van der Westhuizen

Debiteureklerk

MENSLIKE HULPBRONNE

Reinhard Pretorius

Menslikehulpbronbeampte

Michelle Marnewick

Menslikehulpbronbeampte

BEMARKING

Gerdus Senekal

Publikasiebeampte

Hendrina Jordaan

Studenteadviseur: Wes-Kaap

Henry van Zyl

Bemarkingsassistent

Izelle Palmer

Studenteadviseur: Gauteng

Johan Lubbe

Studenteadviseur: Oos-Kaap

Jorese Prinsloo

Administratiewe beampte: Ontvangs

Leah van Heerden

Projekkoördineerder

Nadya Pretorius

Studenteadviseur: Gauteng

Pieter Jordaan

Studenteadviseur: Vrystaat

Wendy Bartlett

Kliëntediensbeampte

Zydèlia Venter

Kommunikasiebeampte

E-leer

Belinda Wiese

E-leer

Chanél Harris

E-leer

Inligtingstegnologie

Elsabè Erasmus

Webontwikkelaar

Jaco Viljoen

Stelselontwikkelaar

Jaco-Louis Kruger

Junior IT-programmeerder

Juan Visser

IT-praktisyn

Ateljee

Desmond Stols

Ateljeebestuurder

Casper Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Divan Sassenberg

Ateljee-tegnikus

Franko Labuschagne

Ateljee-tegnikus

Jaques Leonard

Ateljee-tegnikus

Johann Schoeman

Ateljee-tegnikus

Wiehan Smith

Ateljee-tegnikus

Bestuur

Marthinus Visser

Besturende direkteur

Dr. Saretha Brüssow

Dekaan

Liana Venter

Registrateur

Dr. Paul Steyn

Provost

Paul Vogel

Operasionele bestuurder

Waldemar Blanché

Hoof: Opvoedkundige tegnologie

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
loopbaan te verseker.

ONTDEK JOU MOONTLIKHEDE

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte hoëronderwys binne bereik van voornemende studente.

VIND JOU NAASTE SENTRUM

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER