Akademia se onderrigleermodel

Akademia se onderrigmodel kombineer afstandsleer met ʼn klaservaring. Kontaksessies het ten doel om studente deur leerinhoud te begelei sodat dit makliker bemeester word. Kontaksessies word nauurs aangebied en is daarom ideaal vir werkende studente.

Akademia bied twee roosters: ʼn nauurse rooster en ʼn blokrooster. Nuut-ingeskrewe studente by Akademia word outomaties op die nauurse rooster geplaas. Deur ʼn maklike aansoekproses te voltooi, kan studente vir die blokrooster oorweeg word, mits hulle aan die bepalings en voorwaardes vir die blokrooster voldoen. Die keuringskomitee behou die reg voor om toelating tot die blokrooster te beslis.

BLOKROOSTER BEPALINGS EN VOORWAARDES

MODERNE VIDEOKONFERENSIE-TEGNOLOGIE

Elke studiesentrum is met moderne videokonferensie-tegnologie toegerus en gratis breëband-internettoegang is by alle sentrums beskikbaar, waarmee studente toegang tot Akademia se digitale leerruimte, die Spens, verkry. Die interaktiewe aard van die kontaksessies bied aan studente ʼn uitstekende afstandsleerervaring, aangesien dit voel asof jy werklik deel van die sessie is en nie net ʼn toeskouer is nie.

Tydens kontaksessies kan studente die dosent se klasnotas of berekeninge op ʼn groot skerm sien, en op ʼn tweede skerm word die dosent lewensgroot vertoon. Studente kan aan die klasgesprek deelneem deur eenvoudig ʼn hand op te steek en ‘n vraag te vra. Sagteware bring outomaties so ʼn student na die voorgrond van die videovoer in ander sessies, byna asof die vraag in dieselfde lokaal gevra is. Op ʼn soortgelyke wyse kan die dosent vrae aan enige student in enige van die studiesentrums rig, en word die bespreking regstreeks oor studiesentrums heen gedeel en ervaar.

Na afloop van klaskontaksessies word die opnames daarvan geredigeer en binne enkele dae op Akademia se digitale leerruimte vir studente beskikbaar gemaak. Hier kan studente video-opnames van die kontaksessie aflaai, argiefmateriaal bestudeer, of selfs net die klankbaan op hulle selfone laai om
later weer as ʼn klankuitsending te luister.

Oorwegings om vir die blokrooster te kwalifiseer, sluit die volgende in:

Studente wat meer as 80 kilometer van ʼn Akademia-studiesentrum woonagtig is.

Studente wat weens mediese redes vir ʼn bepaalde of permanente tydperk nie kontaksessies kan bywoon nie.

Studente wie se werksomstandighede dit nie toelaat om nauurse klasse in ʼn bepaalde akademiese jaar by te woon nie.

DOEN VANDAG AANSOEK

Tydens die aanlyn aansoekproses kry voornemende studente die opsie om te kies op watter model hulle wil klasdraf. Die blokrooster is slegs beskikbaar vir studente wat  vir eerste- en tweedejaarmodules registreer.

Die bloksessies word by die volgende studiesentrums aangebied: Bloemfontein, Boksburg, Centurion, George, Krugersdorp, Paarl, Port Elizabeth, Somerset-Wes, Vanderbijlpark en Windhoek.

Die keuringskomitee evalueer alle aansoeke. ʼn Registrasiebrief met die bevestiging van die student se modelkeuse word na keuring aan alle voornemende studente gestuur.

NAUURSE ROOSTER

Studente woon twaalf kontaksessies per module by hulle geregistreerde Akademia-studiesentrum by.

Toetse en eksamens word by verskeie Akademia-studiesentrums landswyd afgelê.

Studente word outomaties in die nauurse rooster ingedeel.

BLOKROOSTER

Studente woon slegs vier keer per jaar vanaf 08:00 tot 22:00 vir twee opeenvolgende dae lesings by uitgesoekte Akademia-studiesentrums by.

Assesseringsentrums in studente se areas word na afloop van registrasie bevestig. Studente hoef dus nie na die naaste studiesentrum te reis om toetse of eksamens af te lê nie.

Studente voltooi ʼn aansoekproses om vir hierdie rooster te kwalifiseer.

Kontaksessies van beide roosters word opgeneem
en beskikbaar gestel

op Akademia se digitale leerruimte, die Spens. Ingeskrewe studente vir ʼn bepaalde program kry toegang tot video-opnames
van beide die nauurse roosters én die blokrooster om sodoende dubbele ondersteuning aan studente te bied.

Bepalings en voorwaardes

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER