Akademia se onderrigleermodelle

Akademia bied nou vele oplossings vir die duisende Afrikaanssprekendes wat in ʼn vriendelike, verstaanbare en gehalte omgewing onderrig in hulle moedertaal wil ontvang. Die fondasie van die bestaande onderrigleermodel, meer bekend as die nauurse onderrigmodel, is goed vasgelê en word daar nou ʼn voltydse kontakmodel vir 2021 in die vooruitsig gestel.

Studente het ʼn keuse tussen nauurse studies oor ʼn netwerk van studiesentrums in Suid-Afrika, en in Windhoek, of voltydse studies by die Centurion-kampus.

Akademia het twee onderrigleermodelle.

Wat onderskei die modelle van mekaar?

VOLTYDSE KONTAKMODEL

Aangebied in Centurion.

Ideaal vir skoolverlaters wat voltyds wil studeer.

Studente draf bedags klas.

Dosente gee klas op tradisionele manier.

Aktiewe studentelewe.

NAUURSE ONDERRIGMODEL

Aangebied oor ‘n landwye netwerk van studiesentrums.

Ideaal vir werkendes wat nauurs wil studeer.

Keuse tussen ‘n nauurse of ‘n blokrooster.

Gevorderde tegnologie verbind dosente en studente in virtuele leerruimte.

Beperkte studentelewe.

HOE STUDEER EK IN DIE VOLTYDSE KONTAKMODEL?

Op Akademia se kontakmodel studeer studente voltyds op die tradisionele wyse. Studente woon bedags verpligte kontaksessies by die Centurion-kampus by. Soos met die nauurse onderrigmodel, verkry studente toegang tot Akademia se digitale leerruimte, die Spens, waar leermateriaal en -ondersteuning gebied word. Kontaksessies is interaktief en studente kan direk vrae aan die dosent rig of met medestudente skakel in die klas. Die kampusmodel word ingerig met onder andere ʼn kafeteria, kliëntedienssentrum, ʼn biblioteek, asook verskeie studente-ondersteuningsinisiatiewe. Studente in hierdie model sal opgeneem word in ʼn aktiewe studentelewe.

HOE STUDEER EK IN DIE NAUURSE ONDERRIGMODEL?

Akademia se nauurse onderrigmodel kombineer afstandsleer met ʼn klaservaring. Hierdie studente studeer in ʼn tegnologiese gevorderde model wat nuwe betekenis aan afstandsonderrig bied. Studente woon verpligte, interaktiewe kontaksessies by in een van twaalf onderrigleersentra in die land, of ʼn dertiende in Windhoek. Hierdie sentrums is opgerig op plekke waartoe die Afrikaanse gemeenskap maklike toegang kan verkry. Hierdie model is baie aantreklik vir mense wat nie voltyds kan of wil studeer nie en graag wil werk terwyl hulle studeer. Elke studiesentrum is met moderne videokonferensietegnologie toegerus en gratis breëband-internettoegang is by alle sentrums beskikbaar. Die interaktiewe aard van die kontaksessies bied aan studente ʼn uitstekende afstandsleerervaring, aangesien dit voel asof jy werklik deel van die sessie is en nie net ʼn toeskouer is nie. In die tye tussen kontaksessies word studente se leerproses gerig deur ʼn vooraanstaande leerbestuurstelsel genaamd Die Spens.

Tydens kontaksessies kan studente die dosent se klasnotas of berekeninge op ʼn groot skerm sien, en die dosent self word op ʼn tweede skerm lewensgroot vertoon. Studente kan aan die klasgesprek deelneem deur eenvoudig ʼn hand op te steek en ʼn vraag te vra. Sagteware bring outomaties so ʼn student na die voorgrond van die videovoer in ander sessies, byna asof die vraag in dieselfde lokaal gevra is. Op ʼn soortgelyke wyse kan die dosent vrae aan enige student in enige van die studiesentrums rig, en word die bespreking regstreeks oor studiesentrums heen gedeel en ervaar.

Na afloop van klaskontaksessies word die opnames daarvan geredigeer en binne enkele dae op Die Spens vir studente beskikbaar gemaak. Hier kan studente video-opnames van die kontaksessie aflaai, argiefmateriaal bestudeer, of selfs net die klankbaan op hulle selfone laai om later weer as ʼn klankuitsending te luister.

Die nauurse onderrigmodel bied twee roosters:

’n nauurse rooster en ’n blokrooster.

NAUURSE ROOSTER

Studente woon twaalf kontaksessies per module by hulle geregistreerde Akademia-studiesentrum by.

Toetse en eksamens word by verskeie Akademia-studiesentrums landswyd afgelê.

Studente word outomaties in die nauurse rooster ingedeel.

BLOKROOSTER

Studente woon slegs vier keer per jaar vanaf 08:00 tot 22:00 vir twee opeenvolgende dae lesings by uitgesoekte Akademia-studiesentrums by.

Assesseringsentrums in studente se areas word na afloop van registrasie bevestig. Studente hoef dus nie na die naaste studiesentrum te reis om toetse of eksamens af te lê nie.

Studente voltooi ʼn aansoekproses om vir hierdie rooster te kwalifiseer.

BLOKROOSTER BEPALINGS EN VOORWAARDES

Kontaksessies van beide roosters word opgeneem
en beskikbaar gestel

op Akademia se digitale leerruimte, die Spens. Ingeskrewe studente vir ʼn bepaalde program kry toegang tot video-opnames
van beide die nauurse roosters én die blokrooster om sodoende dubbele ondersteuning aan studente te bied.

Bepalings en voorwaardes

Oorwegings om vir die blokrooster te kwalifiseer, sluit die volgende in:

Studente wat meer as 80 kilometer van ʼn Akademia-studiesentrum woonagtig is.

Studente wat weens mediese redes vir ʼn bepaalde of permanente tydperk nie kontaksessies kan bywoon nie.

Studente wie se werksomstandighede dit nie toelaat om nauurse klasse in ʼn bepaalde akademiese jaar by te woon nie.

DOEN VANDAG AANSOEK

Tydens die aanlyn aansoekproses kry voornemende studente die opsie om te kies op watter model hulle wil klasdraf. Die blokrooster is slegs beskikbaar vir studente wat  vir eerste- en tweedejaarmodules registreer.

Die bloksessies word by die volgende studiesentrums aangebied: Bloemfontein, Boksburg, Centurion, George, Krugersdorp, Paarl, Port Elizabeth, Somerset-Wes, Vanderbijlpark en Windhoek.

Die keuringskomitee evalueer alle aansoeke. ʼn Registrasiebrief met die bevestiging van die student se modelkeuse word na keuring aan alle voornemende studente gestuur.

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER