Inligtingsessies – 8 Junie 2019

Wil jy in 2020 studeer? Gesels met ʼn studenteadviseur oor jou studiemoontlikhede by Akademia.

BLOEMFONTEIN – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Groenewoudstraat 48, Universitas, Bloemfontein, 9321
GPS: S 29° 7′ 3.9″ ; E 26° 11′ 18.024″

Vir meer inligting, kontak Pieter Jordaan // (+27) 72 019 4466 // pieter@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

CENTURION – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Gerhardstraat 117, Die Hoewes, Centurion
GPS: S 25° 51′ 23.759″; E 28° 12′ 2.388″

Vir meer inligting, kontak Wendy Bartlett // 0861 222 888 // navrae@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

DIE MOOT – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Kantoor 103 Blok D, Waverley Plaza, Hertzogstraat 1120, Villeria, Pretoria, 0186

Vir meer inligting, kontak Tap du Plessis // (+27) 82 908 3362 // tap@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

GEORGE – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Eerste vloer, Joubert-plaza, Meadestraat 100, George-Sentraal, George, 6530
GPS: S 33° 57′ 46.4″; E 22° 27′ 31.514″

Vir meer inligting, kontak Johan Lubbe // (+27) 82 376 7658 // johan@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

KRUGERSDORP – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Lismorestraat 20, Kenmare, Krugersdorp, 1745
GPS: S 26° 6′ 31.684″; E 27° 48′ 56.754″

Vir meer inligting, kontak Leah van Heerden // (+27) 82 560 0549 // leah@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

LYNNWOOD – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Isa Caarstens Akademie-gebou, Lynnwoodweg 408, Lynnwood, Pretoria, 0081
GPS: S 25° 45′ 45.629″; E 28° 15′ 34.064″

Vir meer inligting, kontak Tap du Plessis // (+27) 82 908 3362 // tap@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

PAARL – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Pastorielaan 11, Esterville, Paarl, 7646
GPS: S 33° 44′ 3.336″; E 18° 57′ 48.779″

Vir meer inligting, kontak Hendrina Jordaan // (+27) 71 737 5348 // hendrina@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

PORT ELIZABETH – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

NG Kerk Kraggakamma, H/v Gazania- en Broadwaylaan, Sunridgepark, Port Elizabeth
GPS: S 33°57’14.0″; E 25°32’13.1″

Vir meer inligting, kontak Johan Lubbe // (+27) 82 376 7658 // johan@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

SOMERSET-WES – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Firmountstraat 82, Greenway Rise, Somerset-Wes, 6665
GPS: S 34° 3′ 58.897″; E 18° 50′ 9.593″

Vir meer inligting, kontak Hendrina Jordaan // (+27) 71 737 5348 // hendrina@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

VANDERBIJLPARK – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Hobhousestraat 2 (h/v Hendrik van Eck en Hobhouse), Vanderbijlpark, 1911
GPS: S 26° 43′ 59.88″; E 27° 50′ 38.363″

Vir meer inligting, kontak Tap du Plessis // (+27) 82 908 3362 // tap@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

WINDHOEK – 8 Junie 2019
(10:00 tot 11:00)

Blohmstraat 41, Windhoek, Namibië
GPS: S 22° 34′ 10.982″; E 17° 4′ 42.997″

Vir meer inligting, kontak Tap du Plessis // (+27) 82 908 3362 // tap@akademia.ac.za

Bespreek jou plek

WAT KAN EK STUDEER?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou
toekomstige loopbaan te verseker.

ONTDEK JOU MOONTLIKHEDE

WAAR IS ONS STUDIESENTRUMS GELEË?

Ons studiesentrums regoor Suid-Afrika, en in Namibië, plaas gehalte
hoëronderwys binne bereik van voornemende student.

VIND JOU NAASTE SENTRUM

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP DATUM MET AKADEMIA NUUS EN GEBEURE

REGISTREER