BSc (Wiskundige Wetenskappe)

Die doel van die BSc (Wiskundige Wetenskappe)-graad is om studente toe te rus met ʼn soliede grondslag in die wiskundige, toegepaste wiskundige en wiskundige statistiek. In die derde studiejaar het die student die keuse om te spesialiseer in twee van die laasgenoemde wetenskappe. Daarbenewens word ook ʼn goeie basis vir die rekenaarwetenskappe in die eerste studiejaar gelê. Studente verwerf die vaardighede om praktiese probleme in wiskundige terme te interpreteer. Die kwalifikasie bied aan studente ʼn sterk basis om voor te berei vir ʼn loopbaan in onder andere die onderwys, wiskundige wetenskappe, analitiese sosiale- en natuurwetenskappe, sowel as in die  finansiële bedryf .

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

BSc (Wiskundige Wetenskappe)

Die doel van die BSc (Wiskundige Wetenskappe)-graad is om studente toe te rus met ʼn soliede grondslag in die wiskundige, toegepaste wiskundige en statistiese wetenskappe. In die derde studiejaar het die student die keuse om te spesialiseer in twee van die laasgenoemde wetenskappe. Daarbenewens word ook ʼn goeie basis vir die rekenaarwetenskappe in die eerste studiejaar. Studente verwerf ook die vaardighede om praktiese probleme in wiskundige terme te interpreteer. Die kwalifikasie bied aan studente ʼn sterk basis om voor te berei vir ʼn loopbaan in onder andere die onderwys, wiskundige wetenskappe, analitiese sosiale- en natuurwetenskappe, sowel as in die  finansiële bedryf .

PROGRAMINLIGTING EN KOSTES

WAT KAN EK MET DIE BSC (WISKUNDIGE WETENSKAPPE) DOEN?

Graduandi van hierdie program sal in staat wees om:

 • data krities, opeenvolgend en logies te analiseer en kwantitatiewe probleme op te los;
 • die teorieë, beginsels, en tegnieke van die wiskundige wetenskappe vaardig te gebruik;
 • toepaslike gevolgtrekkings te maak deur die stelselmatige identifisering van die relevante teorieë en konsepte, verwante metodologieë en bewyse; en
 • wiskundige en statistiese resultate duidelik te kommunikeer.

WAT BEHELS DIE KWALIFIKASIE?

NKR-vlak 7

360 krediete

SAKO-nommer: 112505

ONDERRIGLEERMODEL: Voltydse kontakmodel

KWALIFISEER EK OM BSC (WISKUNDIGE WETENSKAPPE) TE STUDEER?

KLIK HIER

KWALIFISEER EK OM BSC (WISKUNDIGE WETENSKAPPE) TE STUDEER?

KLIK HIER

MODULES

 • Reële Analise
 • Diskrete Wiskunde
 • Abstrakte Algebra
 • Komplekse Algebra
 • Inferensie
 • Veelvoudige Regressie
 • Algemene Liniêre Modelle
 • Tydreeksanalise
 • Numeriese Analise
 • Parsiële Differensiaalvergelykings
 • Dinamika 3
 • Optimisering

ANDER INLIGTING

Die program kan in ’n minimum tydsduur van drie jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is sewe jaar.

Om in aanmerking te kom vir toelating tot die BSc (Wiskundige Wetenskappe) kwalifikasie, word een van die volgende benodig:

 • Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) uitgereik deur Umalusi vir graaddoeleindes met ʼn slaagsyfer van minstens 50% vir Afrikaans Huistaal/Afrikaans Eerste Taal en 60% of meer vir die vak Wiskunde.
 • Sertifikaat van vrystelling uitgereik deur USAf (Universities South Africa) indien ʼn ander skoolverlater kwalifikasie as NSS behaal is
 • Hoër Sertifikaat in ʼn ooreenstemmende studieveld

Programkoste vir 2021

Jaar een: Vanaf R49 200

Die handboeklys vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

Die rooster vir 2021 is nog nie beskikbaar nie.

DOEN NOU AANSOEK OM BSC (WISKUNDIGE WETENSKAPPE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK

DOEN NOU AANSOEK OM BSC (WISKUNDIGE WETENSKAPPE) TE STUDEER

DOEN AANSOEK