Herregistrasie

Studente herregistreer van 15 tot 30 November 2017. Doen dit hier.

  1. Herregistrasies vir huidige program – geen aansoekfooi
  2. Herregistrasies vir nuwe program – R500 aansoekfooi

Laat herregistrasies: 1 Desember 2017 – 19 Januarie 2018

1. R500 aansoekfooi is dan betaalbaar vir huidige en nuwe program herregistrasies.

Rentevrye studielenings sluit 19 Januarie 2018, skakel Helpende Hand Studiefondsentrum by 012 644 4390 of stuur ‘n e-pos na sfs@helpendehand.co.za.

Enige ander navrae: 0861 222 888.

 

Doen nou aansoek