JSE kondig moratorium aan betreffende verslagdoening

Geskryf deur Michelle Coetzee, dosent in Ouditkunde en Belasting by Akademia

Die Johannesburgse aandelebeurs (JSE), gestig op 8 November 1887, is die grootste aandelebeurs in Afrika en die 19de grootste ter wêreld ingevolge markkapitalisasie. Dié beurs vervul sy primêre funksie as regulateur by wyse van noteringsvereistes en afdwing van handelsreëls onder leiding van die Finansiële Sektor Gedragsowerheid (Financial Sector Conduct Authority – FSCA).

Ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008 moet ʼn maatskappy jaarliks finansiële state binne ses maande na afloop van die maatskappy se finansiële jaareinde opstel. Ingevolge die Finansiële Markte Wet 19 van 2012 en die Staatskoerant 36494 van 2013 moet ʼn genoteerde maatskappy geouditeerde finansiële jaarstate binne drie maande na afloop van die maatskappy se finansiële jaareinde bekendstel.

Die FSCA het die JSE se versoek om verslagdoeningsmoratorium beraadslaag en het op 3 April 2020 ʼn kennisgewing uitgereik ter aankondiging dat genoteerde maatskappye met finansiële jaareindes 31 Desember 2019, 31 Januarie 2020, 29 Februarie 2020 en 31 Maart 2020 kwalifiseer vir ʼn tydelike verslagdoeningsverligting vir ʼn tydperk van twee maande.

Hierdie moratorium vergun genoteerde maatskappye die geleentheid om die omvattende gevolge wat die nuwe koronavirus in lig van die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (International Financial Reporting Standards – IFRS) inhou noukeurig te evalueer en daarvolgens akkuraat te openbaar.

Hierdie verslagdoeningsverligting voorsien ook bykomende tyd aan ouditeure ten einde hul pligte uit te voer betreffende die ouditeuring van genoteerde maatskappye met finansiële jaareindes 31 Desember 2019, 31 Januarie 2020, 29 Februarie 2020 en 31 Maart 2020.

Michelle Coetzee is ʼn dosent in beide Ouditkunde en Belasting.
Sy is ʼn geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester, SAICA-assessor en streeksondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Rekeningkundige Vereniging.

Bronne:

Suid-Afrika. 2008. Maatskappywet 71 van 2008.

Suid-Afrika. 2012. Finansiële Markte Wet 19 van 2012.

JSE, 2013, Besoek: 6 April 2020 <https://www.jse.co.za/content/JSERulesPoliciesandRegulationItems/Board%20Notice%2096%20of%202013%20Accounting%20Records.pdf>

JSE, 2020, Besoek: 6 April 2020 <https://www.jse.co.za/content/JSEAnnouncementItems/JSE%20Letter%20FSCA%20Notification%20April%202020%20(003).pdf>

JSE, 2020, Besoek: 6 April 2020 <https://www.jse.co.za/content/JSEAnnouncementItems/FSCA%20Market%20Notice.pdf>

JSE, 2020, Besoek: 6 April 2020 https://web.jse.co.za/our-business/history-%26-company-overview

Volgende

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

REGISTREER VANDAG

REGISTREER VIR ONS NUUSBRIEF EN BLY OP HOOGTE VAN AKADEMIA SE NUUS EN GEBEURE

 

REGISTREER VANDAG