CIMA-kwalifikasie

Die CIMA-kwalifikasie kan verwerf word deur die eksamens by CIMA self af te lê. Jy kan ook vrystelling vir sommige CIMA-eksamens ontvang deur jou kwalifikasie by ʼn CIMA-geakkrediteerde instansie soos Akademia te verwerf.

Die CIMA-kwalifikasie is opgedeel in vier vlakke. Na suksesvolle voltooiing van elke vlak ontvang jy ʼn sertifikaat.

 1. Sertifikaatvlak (vier eksamens, naamlik BA1, BA2, BA3 en BA4)
 2. Operasionele vlak (drie eksamens, naamlik E1, P1 en F1, asook ʼn gevallestudie-eksamen)
 3. Bestuursvlak (drie eksamens, naamlik E2, P2 en F2, asook ʼn gevallestudie-eksamen)
 4. Strategiese vlak (drie eksamens, naamlik E3, P3 en F3, asook ʼn gevallestudie-eksamen)

Die vlakke moet chronologies voltooi word, en jy moet eers al die eksamens in ʼn vlak slaag voordat jy die gevallestudie-eksamens van daardie vlak kan aflê.
Die gevallestudie-eksamen is ʼn samevatting van al die inhoud in die E-, P- en F-pilare.

Volg hierdie skakel vir verdere inligting oor die CIMA-kwalifikasie.

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE CIMA- EN GR-KWALIFIKASIES?

Die moontlike beroepe vir ʼn gekwalifiseerde GR(SA) sluit in finansiële bestuur, finansiële ontleding en verslagdoening, risikobestuur, nakomingsoudit en beheer, algemene oudits, asook gespesialiseerde rolle in finansiële dienste soos beleggingsanalise, private ekwiteit of fondsbestuur.

Om ʼn geoktrooieerde rekenmeester te word moet jy ʼn kwalifikasie by ʼn instansie studeer wat deur beide die Raad op Hoër Onderwys (CHE) en South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) geakkrediteer is. Indien jy jou driejaarkwalifikasie voltooi het, is die volgende stappe nodig:

 1. Voltooi jou honneursgraad, wat ook deur SAICA geakkrediteer moet wees.
 2. Voltooi ʼn klerkskap van drie tot vyf jaar.
 3. Slaag twee toelatingseksamens wat via SAICA afgelê word, naamlik:
 • Initial Test of Competence (ITC)
 • Assessment of Professional Competence (APC)
 1. Wanneer jy hierdie eksamens slaag en jou klerkskap voltooi het, kan jy as ʼn GR(SA) registreer.

Die CIMA-kwalifikasie is meer gefokus op koste- en bestuursrekeningkunde as finansiële rekeningkunde, en omvat daarom nie elemente van ouditkunde nie. Hierdie professionele kwalifikasie fokus meer op besighede, en is meestal in aanvraag in die sektore van vervaardigings- en verbruikersgoedere. Hierdie aanvraag is as gevolg van die kosteberamingsvaardigheid waaroor individue met ʼn CIMA-gefokusde kwalifikasie (tipies ʼn bestuursrekenmeester) beskik.

Om suksesvol in hierdie rol te wees, moet jy voorspellingsvaardighede ontwikkel gebaseer op voldoende kennis van die ekonomiese, sosiale en politieke omgewing met betrekking tot besigheidsbesluitneming. ʼn Bestuursrekenmeester gebruik die historiese data wat deur ʼn geoktrooieerde rekenmeester saamgestel word om redes vir begrotingsverskille te identifiseer; pryse te analiseer; en inligting te identifiseer, interpreteer, en aan bestuur voor te lê ten einde verskillende hulpbronne in die onderneming te evalueer en reguleer.

Om jou CIMA-kwalifikasie te voltooi moet jy die volgende doen:

 1. Voltooi praktiese ervaring van ten minste drie jaar. Hierdie ervaring moet gedokumenteer en afgeteken word deur getuies. Volg hierdie skakel vir CIMA se vereistes ten opsigte van praktiese ervaring.
 2. Slaag sestien toelatingseksamens, wat drie geïntegreerde gevallestudie-eksamens insluit.

Lees hieronder hoe jou versnelde roete by Akademia lyk

AKADEMIA SE VERSNELDE ROETE

Indien jy die BCom (Bestuursrekeningkunde)-kwalifikasie by Akademia verwerf, ontvang jy ʼn graadkwalifikasie by Akademia wat vrystelling vir tien van die sestien eksamens by CIMA inhou. Dit is die grootste vrystelling vir ʼn voorgraadse bestuursrekeningkundekwalifikasie in Suid-Afrika.

Die stappe is soos volg:

 1. Voltooi jou BCom (Bestuursrekeningkunde)-graad (dit is ʼn driejaarkwalifikasie).
 2. Registreer as student by CIMA en doen aansoek om vrystellings. Ontvang vrystellings vir BA1, BA2, BA3, BA4, E1, P1 en F1 (Sertifikaat- en Operasionele vlakke)
 3. Skryf die gevallestudie-eksamen van die Operasionele vlak. Wanneer jy hierdie gevallestudie-eksamen slaag ontvang jy vrystelling vir E2, P2 en F2, en kan jy dadelik die gevallestudie-eksamen van die Bestuursvlak skryf.

(Jy kan beide die gevallestudie-eksamens in dieselfde jaar aflê en die eksamens word via CIMA geskryf.)

 1. Skryf die Strategiese vlak via CIMA.
 2. Doen drie jaar se praktiese ervaring. Jy kan jou praktiese ervaring opdoen terwyl jy besig is om te studeer. Volg hierdie skakel vir meer inligting met betrekking tot CIMA se vereistes ten opsigte van praktiese ervaring.
 3. Ontvang jou CIMA-kwalifikasie

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER

DOEN NOU AANSOEK OM VIR ‘N BCOM-GRAAD IN BESTUURSREKENINGKUNDE TE STUDEER