Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie bemagtig die student om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol te kan uitvoer.  Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ‘n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

Vir wie is hierdie program?

‘n Administratiewe beampte moet ‘n verskeidenheid van dienste wat strek van organisering, rekordhouding, en administratiewe beheer tot kliëntediens aan ‘n maatskappy kan lewer.  So ‘n persoon is dikwels verantwoordelik vir die daaglikse hantering van skedules, liassering, koördinering en kliënte.  Die Hoër Sertifikaat berei die student voor om toepaslike administratiewe aktiwiteite te kan uitvoer.

  • NKR (NQF) vlak 5
  • 120 krediete
  • SAQA ID-nommer: 86526

Wat kan ek met my Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie doen?

Akademia-hoër-sertifikaat-in-kantooradministrasie

Die Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie is die ideale kwalifikasie vir studente met ʼn belangstelling in moderne kantooradministrasie en -bestuur.

Studente word deur hierdie kwalifikasie bemagtig om kantooradministrasiepraktyk te verstaan en om basiese administratiewe funksies suksesvol uit te kan voer.

Kennis van administratiewe praktyk stel studente in staat om ‘n teoretiese en praktiese begrip te ontwikkel van die konteks en gepaardgaande strategieë wat relevant is vir skedulering en koördinering, eenvoudige kantoorstelsels, verslaghouding, organisasie en dataversekering in die toepaslike omgewing.

ʼn Geïntegreerde projekadministrasie module versterk die kwalifikasie om die student ook begrip en vaardighede te gee ten opsigte van projekbestuurondersteuning.

Vakke

Administratiewe Praktyk (APC 105)

Die vak bied ‘n begrip vir die rol, taak en verantwoordelikhede van die administratiewe funksie in sakeondernemings.


Kliëntediens en Etiek (CSE 105)

Die vak behandel effektiewe kliëntediens en etiek binne ‘n organisasie en die belangrikheid daarvan.


Bedryfskommunikasie (COM 105)

Die vak bied ‘n begrip vir bedryfskommunikasie en die gebruik daarvan binne ‘n onderneming.


Kantoortegnologie en Dataverwerking (OTD 105)

Die vak bied ‘n begrip vir kantoortegnologie en dataverwerking binne ‘n onderneming.

Kantoorprosedures, -stelsels en -rekords (OSP 105)

Die vak bied ‘n begrip vir kantoorprosedures, -stelsels en -rekords en die gebruik daarvan binne ‘n onderneming.


Bedryfs- en Rekeningkundige Praktyk (BAP 105)

Die vak bied ‘n begrip vir bedryfspraktyk en die bronne, inhoud en gebruik van finansiële inligting binne ‘n onderneming.

Beginsels van Projekbestuur (PPM 105)

Die vak bied aan studente ‘n gestruktureerde benadering om projekte te bestuur. Soos projekte se omvang en kompleksiteit toegeneem het, het die vermoë om projekte te beplan en te beheer ‘n kern projekbestuurfunksie geword. Die vak bied aan studente ‘n begrip vir projekbestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks, asook die onderliggende filosofie, konsepte en stelselbenadering tot projekbestuur.


Sakeberekeninge (BCL 105)

Die vak bied aan studente ‘n begrip vir sakepraktyk en die bronne, inhoud en gebruike van finansiële inligting binne ‘n organisasie.

Ander inligting

Die program kan in ’n minimum tydsduur van 1 jaar voltooi word. Die maksimum toelaatbare tyd vir voltooiing is 3 jaar.

Ná die suksesvolle voltooiing van die program ontvang studente ’n Akademia Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie wat formeel tydens ’n geleentheid oorhandig sal word.

(Deurlopende assessering – 40% van finale punt)

  • 3 werkopdragte per vak – die werkopdragpunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.
  • 3 toetse per vak – die toetspunte word gebruik om die jaarpunt te bereken wat eksamentoelating bepaal.

’n Minimum van 40% vir ’n jaarpunt moet behaal word vir eksamentoelating.

(Samevattende finale assessering – 60% van finale punt)
Daar word ’n finale eksamen per vak aan die einde van die jaar geskryf.

Doen nou aansoek